Jak se nové koalici daří vést Boskovice?

Boskovická koalice Změny22, Našich Boskovic a Pirátů vydala materiál, ve kterém hodnotí svou dosavadní práci. Ke kritické diskuzi nad materiálem a působením koalice pozvali Tomáš Trumpeš a Tomáš Znamenáček z Ohlasů opoziční zastupitelku Dagmar Hamalovou (SPOLU).

další podcast