Boskovice získaly ocenění, v odpadovém hospodářství ale mají stále co zlepšovat

Městská rada se zabývala návrhy na změny v odpadovém hospodářství. Ty by měly vést k dalšímu snížení množství komunálního odpadu a zvýšení podílu vytříděného odpadu. Městům se zvyšují limity, po jejichž překročení se zvedá i cena za likvidaci odpadu.

„Už se o tom bavíme řadu let – na konci roku 2030 má skončit skládkování. Je třeba dělat neustále další kroky. Limity jsou legislativně nastaveny velmi neúprosně,“ uvedl téma na tiskové konferenci místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice). Městská rada se proto zabývala aktuálními informacemi a zároveň doporučeními, jaká další opatření by mohly Boskovice přijmout.

Konkrétní limity jsou stanoveny tak, aby město zvýšilo do roku 2025 množství vytříděného odpadu na 55 procent, do roku 2030 na 60 procent a do roku 2035 na 65 procent.

V roce 2022 Boskovice vytřídily zhruba 44 procent takzvaných odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu. Letos je to zatím jen něco přes 32 procent, ale toto číslo dle předpokladů v podzimních měsících naroste. Celkově si město podle radice nestojí až tak špatně, při udílení krajských cen za třídění odpadu získaly Boskovice první cenu mezi jedenácti obcemi v kategorii nad 10 tisíc obyvatel. „Pro mě je to splněný sen a ocenění naší čtyřleté práce. Když jsme v roce 2019 s tříděním odpadu začínali, umístili jsme se na devátém místě. Postupnými kroky, které jsme zavedli, se nám podařilo dostat až na nejvyšší příčku,“ komentoval cenu místostarosta Lukáš Holík, který stál za zaváděním nového motivačního systému MESOH.

Vzhledem ke zvyšujícím se limitům je ale potřeba třídit ještě víc. Už dnes funguje systém, na základě kterého město za nadlimitní odpad zaplatí více peněz za likvidaci. Konkrétně je to 500 korun za jednu tunu. Letos by se vyšší částka měla platit jen za prosinec a za část listopadu.

Zvyšování podílu třídění je podle Lukáše Holíka je jedna část, tou hlavní je snižování celkového objemu komunálního odpadu. „Jak se říká: nejlepší je odpad, který nevznikne,“ připomněl místostarosta. Firma, která pro město technicky zajišťuje zpracovávání dat o odpadovém hospodářství, proto ve spolupráci s odborem životního prostředí zpracovala několik konkrétních návrhů, jak třídění odpadu zvýšit a celkové množství vyprodukovaného odpadu snížit. Městská rada se s návrhy seznámila.

Mezi návrhy je kupříkladu snížení četnosti svozu. Nyní město sváží jednou týdně a mohlo by dojít ke snížení na jednou za dva týdny u rodinných domů, popřípadě u menších bytovek. Velká sídliště by zůstala u svozu jednou týdně.

Dále je ve hře zrušení separačního stanoviště na parkovišti u Kauflandu, úprava veřejných míst na tříděný odpad, která by znamenala zrušení kontejnerů na plast a papír v rodinné zástavbě nebo u bytových domů, kde občané mají své kontejnery na tříděný odpad. Na uvolněné místo by se přidaly kontejnery jiné komodity – například bioodpad, kovy, sklo nebo oděvy.

Bioodpad by se od rodinných domů nově svážel jednou za měsíc, namísto po dvou týdnech.

Ve hře je i zastropování odevzdaného množství komunálního odpadu na sběrném dvoře. Nyní mohou občané Boskovic odevzdat zdarma jakékoliv množství odpadů – plast, papír, sklo, bioodpad, komunální odpad, velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad jako pneumatiky od osobního auta. Další druhy odpadu si platí dle ceníku. V návrhu je také zajistit evidenci a propojení sběrného dvora se systémem MESOH. Odpad, který občan naveze na sběrný dvůr, by se mu tedy načetl na odpadový účet.

Mezi úvahami je i vytvoření Re-Use centra, tedy místa pro opětovné použití odpadů odevzdaných na sběrném dvoře.

„Zatím jsou to pouze návrhy k diskuzi, ještě o tom budeme jednat a musíme vyčíslit finanční částky – jestli jsou přínosy tak velké, abychom kvůli nim snížili komfort občanů. Je to první vlaštovka k dalšímu postupu,“ uvedl Lukáš Holík s tím, že šlo také o to, seznámit s problematikou nové členy rady, kteří se dosud odpadovým hospodářstvím nezabývali, protože legislativa a vzorce výpočtů nejsou jednoduché.

Nová opatření by v podobě, ve které je odsouhlasí městská rada, mohla platit od ledna příštího roku. Nyní město čeká ještě na vyčíslení úspor od firmy Recovera, která městu zajišťuje svoz a zpracování odpadů.

Druhý místostarosta Radek Šamšula (Piráti) rovněž zdůraznil, že zatím se jedná pouze o doporučení, kterými se rada bude zabývat, a doplnil, že úřad politikům zjišťuje také konkrétní data z jiných měst, která kupříkladu přešla na čtrnáctidenní svoz namísto týdenního. „Co to pro ně znamenalo, jestli tam vůbec dochází k nějakým úsporám v tonáži. Druhá věc jsou samozřemě finance, které nám vyčíslí Recovera. Je jasné, že nám nedá padesát procent ze současné ceny za svoz. Takže jsme zkrátka ve fázi jednání, shromažďujeme data a jdeme se o tom bavit,“ uvedl Radek Šamšula.

Lukáš Holík vidí pořád velké rezervy u zapojení občanů bydlících v rodinných domech, kterých je v systému MESOH zatím jen šedesát procent.

další zpravodajství