Tomáš Trumpeš: Patří videa s politiky na sociální sítě města?

Boskovice mají v posledních týdnech novinku v oblasti komunikace vedení města s veřejností. Jsou to videa na Facebooku, ve kterých vystupují přímo politici zastávající nejvyšší funkce. Je takový formát legitimní? Autor tohoto textu se domnívá, že ne.

Videa na sociálních sítích Města Boskovice, ilustrační foto
Videa na sociálních sítích Města Boskovice, ilustrační fotofoto: Smart Mockups, Město Boskovice

Zároveň připouštím, že tento odmítavý postoj a důvody, které k němu vedou, se nám v Ohlasech nedaří delší dobu dobře vysvětlovat, a to nejen politikům. Svým způsobem to totiž je problematické a komplikované – protože na druhé straně dlouhodobě voláme po větším nasazení politiků v komunikaci s občany a lepší propagaci jednotlivých městských projektů.

Přesto se domnívám, že tuto práci by neměli přímo v městských informačních kanálech politici dělat osobně. Videa na sociálních sítích jsou sama o sobě bezvadný formát, jejich cílem by ale mělo být především věcné informování občanů. Úlohou starostky ani místostarostů není dělat hlasatele ani moderátory. Na to nám dobře stačí profesionální komunikační tým radnice.

Politici se samozřejmě mohou objevit v roli respondentů, pokud redaktoři vyhodnotí, že je potřeba nechat jejich hlas s nějakým vysvětlením zaznít. V tom případě je ale nejen fér, ale přímo nutné, aby adekvátní prostor v podobných formátech dostala i opozice.

Stejně tak ve zpravodaji – pokud je opozice odkázaná na vyhrazený prostor v určité části zpravodaje, vládnoucí politici by neměli se svými vlastními texty okupovat přední stránky, jako se to dělo v minulém volebním období. A pokud chtějí redaktoři dát politikům v redakčním textu prostor pro vyjádření, opět by ho měla dostat i opozice.

Městská média jsou placená z veřejných peněz, a proto by měla hrát fér hru. Co to znamená? Respektovat a odrážet stav politické scény v podobě, která vzešla z posledních voleb do zastupitelstva. Městský zpravodaj, ale ani web či sociální sítě nejsou a nemají být propagačním nástrojem aktuálně vládnoucí sestavy. Toto už není úplně otázka názoru – tiskový zákon říká, že radniční média mají poskytovat čtenářům objektivní a vyvážené informace a že je nutné poskytnout členům zastupitelstva přiměřený prostor pro uveřejnění jejich sdělení.

Přístup k vytváření obsahu městských médií by se tedy měl co nejvíce blížit k přístupu ve veřejnoprávních médiích. A zkuste si představit – ať už stojíte na kterékoliv straně názorového spektra – že by Události v České televizi hlásil zcela bez jakékoli korekce a oponentury premiér Petr Fiala, případně v minulém období premiér Andrej Babiš. Nebo zde zkrátka porůznu v programu běžela jejich PR videa.

Toto by se nemělo dít ani na městské úrovni. Ostatně některá města – jako kupříkladu Brno – jsou tak přísná, že na sociálních sítích prakticky neuvidíte ani fotky politiků, natož podobná videa. Na vlastní prezentaci mají politici dost prostoru na svých soukromých profilech, zde se prezentuje dění a konkrétní fakta. K tomu jejich tváře ani hlasy obvykle nejsou potřeba.

V Boskovicích podobně přísný přístup v minulém volebním období prosazovali tehdy opoziční Piráti. Po volbách usedli ve vedení města a oblast komunikace dostali na starosti. Změnu přístupu k sebeprezentaci politiků ovšem zajistit nedokázali, naopak se pirátský místostarosta sám natáčení propagačních videí účastní.

Boskovická městská média se v tomto volebním období zatím rekonstruují tak trochu od střechy – kýženou změnu a zlepšení nepřinese samo o sobě ani zřízení mediálního výboru, ani nová grafická podoba zpravodaje. Změnit se musí základ, a to je přístup k vytváření obsahu, aby byl férový a aby naplňoval literu i duch tiskového zákona.

další názory a komentáře