V nemocnici končí dva náměstci, nový jednatel mění strukturu vedení. Opozici se to nelíbí

Razantnější personální změny ve vedení boskovické nemocnice navrhl po dvou měsících ve funkci jednatel Miloslav Kavka. Městská rada jeho návrh odsouhlasila, v nemocnici tak končí náměstci Dana Baláčová a Lubomír Moráň.

Jednatel nemocnice Miloslav Kavka
Jednatel nemocnice Miloslav Kavkafoto: Tomáš Trumpeš

Nová organizační struktura obsahuje dva zásadní prvky. Prvním je vytvoření oddělení kvality a bezpečnosti, které se má podílet na vytváření vize a strategických priorit organizace. Zaměřit se má zejména na oblast zajištění kvality poskytovaných služeb, na systém řízení bezpečnosti informací, realizaci marketingových aktivit nemocničních týmů a služeb, získávání nových klientů-pacientů a posilování pozice nemocnice na trhu.

Druhým bodem je vytvoření ekonomicko-technického úseku, který nahrazuje dva dosavadní úseky: ekonomický a provozně-technický. Nový úsek bude podle jednatele lépe odpovídat potřebám nemocnice a bude zabezpečovat účetní činnosti, řízení financí, řízení lidských zdrojů a další důležité provozní záležitosti.

Konkrétně to tedy znamená, že v nemocnici končí dva lidé – dosavadní ekonomická náměstkyně Dana Baláčová, která dříve vedla finanční odbor na radnici, a provozně technický náměstek Lubomír Moráň, který byl rovněž v minulosti pracovníkem městského úřadu. Tato dvě funkční místa jsou nahrazena jedním novým místem ekonomicko-technického náměstka. „V tuto dobu žádný jiný zaměstnanec neopouští nemocnici z důvodu nadbytečnosti,“ popsal Miloslav Kavka, který k opatření sáhl po dvou měsících svého působení na postu jednatele boskovické nemocnice. „Nemyslím si, že je brzo na změny,“ vyjádřil se k načasování.

Sloučením funkcí ekonomického a technického náměstka podle něj dochází také ke snížení počtu vedoucích pozic a tím i nákladů. „Získáme osobu náměstka, která je zodpovědná jak za ekonomické záležitosti, tak za technickou infrastrukturu. To umožňuje rychlejší a efektivnější rozhodování. Dojde k rozšíření spektra kompetencí u jednoho člověka, což mu umožňuje být flexibilnější při plánování a řízení různých činností,“ domnívá se Miloslav Kavka.

Výkonem funkce podle svého vyjádření pověřil člověka, jehož služeb využíval už předchozí jednatel. Miloslav Kavka nebyl konkrétní, ale na webu nemocnice je již uvedena Ivana Kurzová, která dříve pracovala jako ekonomická náměstkyně také v blanenské nemocnici. Výběrové řízení bude vyhlášeno v září.

Jednatel Miloslav Kavka se pro Ohlasy vyjádřil, že se touto změnou nemocnice vrací k osvědčenému modelu řízení, který zde byl funkční od roku 2015 do roku 2021. To ale není přesné, většinu tohoto období řídil ekonomiku bývalý jednatel Dan Štěpánský, ať už v čele nemocnice nebo předtím na takzvané pozici ekonomického analytika, provozně-technickou stránku měl na starosti až od konce roku 2018 zmíněný Lubomír Moráň. Do té doby tuto práci musel obsáhnout jednatel nebo jiní pracovníci.

Hlavními důvody ke změnám jsou podle jednatele efektivnější vedení a koordinace, což by v konečném důsledku mělo vést ke zlepšení kvality poskytované péče. Dále vidí přínos ve snížení nákladů a změny vysvětluje i potřebou vyhovět současné legislativě.

Na otázku, jak má změna organizačního řádu posílit konkurenceschopnost nemocnice, uvádí nový jednatel tři body. Tím prvním je podpora zvýšení efektivity pracovních procesů a snížení přebytečných úkonů. To podle něj může vést k úsporám nákladů a větší efektivitě poskytování zdravotní péče. Dále očekává zlepšení koordinace a spolupráce, což má zase zvýšit kvalitu poskytované péče. Poslední bod popisuje Miloslav Kavka takto: „Změna organizační struktury podporuje specializaci jednotlivých oddělení a zaměstnanců. Tím se zvyšuje jejich odbornost a kvalita poskytované péče, což může nemocnici diferencovat od konkurence. Vylepšení procesů, léčebných postupů, technologií a služeb také posiluje konkurenceschopnost nemocnice. Věřím, že budeme schopni rychle přizpůsobit své procesy a nabídku péče tak, aby odpovídala aktuálním trendům a požadavkům našich pacientů.“

Opozice je kritická

Podle bývalé místostarostky, opoziční zastupitelky a lídryně koalice SPOLU Michaely Žejškové nejsou změny v organizační struktuře nemocnice pro opozici moc srozumitelné a pochopitelné. Pokud má nově vzniklý úsek ekonomicko-technický zabezpečovat účetní činnosti, řízení financí, řízení lidských zdrojů a další důležité provozní záležitosti, pak to podle Michaely Žejškové vypadá, že technické záležitosti nemocnice se vytratily někam do položky další. „V šedesát pět let starých budovách je nekončící a znovu opakující se seznam technických otázek k řešení a nepovažujeme za šťastné jejich podsunutí pod ekonomický útvar nemocnice, neboť jsou to záležitosti každodenní provozuschopnosti nemocnice, často technicky náročné tak, že potřebují vlastní úsek s vlastním odborným vedením,“ domnívá se Michaela Žejšková.

Ještě méně podle ní koalice SPOLU chápe vytvoření oddělení kvality a bezpečnosti se zaměřením na marketingové aktivity, získávání nových pacientů a podobně. Aby nemocnice mohla získávat nové pacienty, musí mít podle ní v prvé řadě lékaře a další důležitý personál k jejich ošetření, a tímto směrem by tak měly jakékoliv organizační změny nemocnice směřovat především. „Domníváme se, že personální stránka lékařské péče nemocnice je naprostou prioritou, která by si v aktuální situaci zasloužila téměř krizový management – a výhradně tímto směrem by se mělo nyní vedení nemocnice ubírat a věnovat svůj čas a úsilí. Až bude mít kdo pacienty ošetřovat ve stabilní personální situaci, pak se jistě lze zaměřovat na tvorbu vizí a marketingové aktivity, slavit nádherná výročí na náměstí a podobně,“ uzavírá Michaela Žejšková své vyjádření s narážkou na akci, kterou nemocnice pořádá poslední srpnovou sobotu na náměstí.

Sociální demokraté říkají, že nemocnice je citlivé téma pro všechny zastupitele i voliče. Kvůli situaci svolali mimořádné jednání svého klubu a připomínají, že sama Sociální demokracie v minulosti poznala, co dokážou změny ve struktuře nemocnice způsobit – naráží tak na prohraný soud s náměstkem Tomášem Julínkem, kterého se zbavila jejich bývalá starostka Hana Nedomová, když krátce působila jako jednatelka nemonice.

„Hodně záleží, zda zaměstnanci, kterých se to týká, podají žalobu, nebo se spokojí s jednáním jednatele. Nevíme o žádném personálním auditu, který by tuto potřebu řešil a zda byla změna projednána s odborovou organizací případně i dozorčí radou. Ani si nemyslíme, že za tak krátkou dobu je někdo schopný poznat kvalitu a schopnosti zaměstnanců,“ vyjádřil se zastupitel a bývalý místostarosta Petr Malach se svými kolegy.

Když jednatel svůj krok zdůvodňuje potřebou podnikání, efektivitou, strategickými cíli a podobně, není podle SocDem jasné, jestli tímto krokem cílí na získání lékařů a vyššího zdravotnického personálu a tím zajištění úhrad od jednotlivých pojišťoven, nebo vizi typu LDN (léčebna dlouhodobě nemocných).

„To, že lékaři z nemocnice odchází, je známo, a to nás tíží nejvíce, protože když nebudou lékaři, kteří dělají výkony pro pojišťovny, je špatně. Myslíme si, že žádná taková změna nezvedne výkonnost a kvalitu péče v nemocnici. Víme, že zálohové platby od pojišťoven má nemocnice dostatečné, ale co ta výkonnost? Je dosahována? Nebo se vytváří místo pro kamaráda? Bude výběrové řízení? Nebude? Očekávali jsme s nástupem nového jednatele získání nejméně tří lékařů, zejména chirurgů, nebo alespoň zpracování motivačního postupu pro jejich získávání. Vždyť navázat na kroky z minulosti, které byly započaty, by mělo být jednoduché,“ apelují sociální demokraté.

Vedení nemocnice by podle nich mělo maximálně využít nově zrekonstruované byty v ubytovně nemocnice, případně ve spolupráci s městem nabídnou městský byt, finanční bonusy a podobně. Jako samozřejmost vidí spolupráci se školami a zdravotnickými a sociálními zařízeními. „Tyto a všechny další kroky postrádáme a vidíme je jako důležité pro budoucí fungování nemocnice. Rada města jako valná hromada posvětila tento krok jednateli, takže s ním souhlasí a nese díl odpovědnosti, kterým se budou zodpovídat svým voličům,“ uzavírají své vyjádření pro Ohlasy zastupitelé za SocDem.

Vedení města souhlasí

Starostka Jana Syrovátková (Změna22) vysvětluje, že jednatel byl přijat do funkce vrcholového manažera, který nese zodpovědnost za vedení a nastavuje si strukturu tak, aby mu vyhovovala a mohl nemocnici efektivně řídit. A pokud chce změny, musí je před městem jakožto vlastníkem obhájit, což se podle ní stalo a rada neměla důvod tyto změny neschválit.

Městská rada, která je zároveň valnou hromadou společnosti Nemocnice Boskovice s. r. o., může do personálních otázek zasahovat jen v rámci zákona. Nyní zvažuje, že požádá jednatele, aby byl buď někdo z městské rady nebo dozorčí rady nemocnice členem výběrové komise na klíčové pozice.

Sama starostka podobně jako jednatel říká, že tímto krokem chtějí zeštíhlit administrativní část nemocnice tak, aby zajistili plnou obsazenost pozic při zachování efektivity řízení. A v rámci nového organizačního řádu logicky strukturovali kompetence a určili přímou zodpovědnost jednotlivých pracovníků za svůj úsek. „Sama jsem na pozici jednatelky strávila devadesát devět dní a s původní organizační strukturou v nemocnici jsem se seznámila. Navrhované změny mně osobně přijdou logické a mají moji plnou podporu,“ vyjádřila se boskovická starostka Jana Syrovátková.

další zpravodajství