Z radnice: Veřejné osvětlení, nákupy a úspory energií, termín pouti, zápisy do škol

Novinky z boskovické radnice, které na konci června oznámilo vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Nová výzdoba druhé trafostanice u MŠ Komenského
Nová výzdoba druhé trafostanice u MŠ Komenskéhofoto: Tomáš Trumpeš

Veřejné osvětlení

Přibližně jedna čtvrtina města se letos dočká nového veřejného osvětlení. Rekonstrukce vyjde na necelých 5 milionů korun, přičemž skoro 4 miliony pokryje dotace. „Bude to teplé, žluté světlo, zároveň je zde i požadavek na snížení intenzity v nočních hodinách. Takže tato výměna, kterou plánujeme udělat v celém městě, by měla mít i velmi pozitivní dopad na spotřebu elektrické energie,“ popsala starostka Jana Syrovátková. Zbylé tři čtvrtiny města by podle ní mohly být už kompletně součástí druhé etapy, kterou by město mohlo zvládnout do dvou let. Ideálně opět s přispěním dotací. Dalšími výhodami je, že nová světla nebudou oslňovat a dojde ke snížení světelného smogu.

Nákup elektřiny

Městu se podařilo nakoupit elektrickou energii na zbytek roku 2024. Tomu předcházelo vysoutěžení plynu i elektřiny pro městské Služby. Podle místostarosty Lukáše Holíka je hlavní plyn, který se podařilo nakoupit za méně než 1300 korun za MWh. „Když sleduji vývoj cen, zdá se, že jsme to dokázali trefit. Samozřejmě uvidíme, jaký bude další vývoj, ale teď už burza zase stoupá,“ popsal Lukáš Holík. Dobrá cena by se podle něj měla pozitivně promítnout i do ceny tepla pro domácnosti v systému CZT.

Vedení města nyní očekává, že městská firma Služby vyčíslí, kolik vzhledem k nižším cenám energií oproti plánovanému rozpočtu ušetří a o kolik by se tudíž mohl snížit příspěvek města na jejich provoz.

Energetický audit

Město pokročilo v přípravě energetického auditu – zpracovalo zadání a vybralo dodavatele. „Čekáme od toho skutečně analýzu dat a kompletní informace o našich budovách. A uvidíme, jaká doporučení nám následně energetický audit dodá,“ uvedl Lukáš Holík.

Topení na úřadě

K úsporám tepla by mělo dojít i na městském úřadě, kde proběhne výměna ventilů a regulačních hlavic topných těles a zavedení systému dálkové regulace teplot. Investice činí asi 1 milion korun.

Poradenství v dopravě

Město bude nově využívat k radám a konzultacím v oblasti dopravy Martina Smělého, odborného asistenta z Ústavu pozemních komunikací stavební fakulty brněnského VUT. Podle smlouvy by měl poskytovat své rady při rozvoji města, při pořizování koncepčních materiálů i při přípravě konkrétních investičních akcí města a při usměrňování soukromých investorů. „Doprava má velké dopady na život ve městě, na plánování a na rozvoj. Proto byla vytvořena pracovní skupina, v tuto chvíli zajišťujeme podklady, které budou potřeba pro rozhodování a pro vytvoření strategie a koncepce města,“ uvedla starostka Jana Syrovátková s tím, že chce oslovit odborníky, jako je právě Martin Smělý, který má dlouhou praxi, působí v akademické sféře a jeho služeb využívají i další města jako Brno, Vyškov nebo Tišnov. „Musím říct, že po první schůzce z toho mám velmi dobrý pocit. Pan inženýr Smělý není jen dopravní expert, ale zabývá se i tvorbou města, spolupracuje s architekty a urbanisty a na dopravu se dívá s velkým nadhledem a se zkušeností a stejně jako my přemýšlí o městě koncepčně,“ dodala boskovická starostka.

Osvětlení v sokolovně

Do konce září by mělo být hotové nové scénické osvětlení v hlavním sále sokolovny, dodavatelem bude místní firma Disk Multimedia.

Měřič rychlosti pro městskou policii

Městská policie dostane nový ruční laserový měřič rychlosti za něco přes 400 tisíc korun. Starý měřič používá od roku 2005 a již vykazuje velkou poruchovost, některé snímky už byly natolik nekvalitní, že se nedaly použít pro správní řízení. „Naším cílem je samozřejmě zvyšování bezpečnosti v ulicích,“ popsala starostka s tím, že s velkým porušováním rychlosti se policisté setkávají na ulicích Štefánikově a Bílkově a doufají, že opakovaným měřením se zde podaří tyto piráty silnic zklidnit, dokud zde nedojde k úpravám, které rychlost zpomalí fyzicky.

Tisk zpravodaje

Roste cena tisku a to se projeví i na nákladech na Boskovický zpravodaj. Město tak bude muset nově vysoutěžit dodavatele. „V zadávacím řízení se pracuje s několika variantami tisku, chceme si to nechat nacenit a na základě nabídek se rozhodneme. Jedná se o různé typy papíru, gramáže a podobně,“ popsal místostarosta Radek Šamšula.

Kromě toho by chtělo využít nových personálních sil na úřadě a samo si zajišťovat grafickou sazbu, což by naopak vedlo k úsporám asi 14 tisíc korun měsíčně. Zároveň s tím si chce město nechat zpracovat nový vizuál zpravodaje, toto další zadávací řízení se připravuje.

Centrální nákupy výpočetní techniky

Boskovická radnice uzavřela smlouvu s ministerstvem financí a bude tak moci nakupovat výpočetní techniku v centralizovaném zadávání, tedy v rámci výběrového řízení, které organizuje ministerstvo. Letos město plánuje nakoupit 4 notebooky, 22 počítačů s příslušenstvím a 11 monitorů. „Slibujeme si od toho velmi výraznou úsporu, protože ministerstvo nakupuje ve velkém objemu,“ popsal tajemník David Škvařil s upřesněním, že úspora by mohla činit až jednu třetinu ceny.

Školní obědy pro děti

Rada udělila souhlas základní škole, aby ta požádala o dotaci na úhradu obědů žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. V minulosti se tato dotace týkala asi 10–15 žáků, příští rok se počítá s 10 žáky. Dotaci poskytuje obecně prospěšná společnost Women for women.

Boskovická pouť

Termín boskovické pouti je letos stanoven na 29. a 30. července. Lunapark bude jako obvykle umístěn na parkovišti u Zlaté růže, prodejní stánky na Masarykově náměstí. Z části ulice Bezručovy bude vzhledem k uzavření celého parkoviště odkloněna doprava.

Zápisy do MŠ a ZŠ

Boskovická mateřská škola obdržela letos 174 žádostí o přijetí, z toho bylo 170 žádostí o pravidelnou docházku a 4 žádosti o individuální předškolní vzdělávání. Kladné rozhodnutí je u 138 žádostí, takže se nedostalo na 36 dětí. Starostka Jana Syrovátková upřesnila, že byly přijaty všechny děti z Boskovic nad 3 roky věku. Nepřijetí se tedy týkalo dětí mladších či mimoboskovických.

Do základní školy bylo zapsáno 210 dětí. Kapacita školy umožňuje přijmout všechny přihlášené děti, celkem bude zřízeno osm prvních tříd. Do první třídy nastoupí podle předpokladů 172 žáků, 37 dětí má odklad a jedno dítě jde do přípravné třídy bez odkladu. Na pracovišti Sušilova bude opět sportovní třída, do které se přihlásilo 24 dětí, a jedna přípravná třída, do které se přihlásilo 12 dětí.

Starostka dále připomněla, že město plánuje zřídit nové pracoviště školky v nově získané budově bývalého hasičského štábu na ulici Svatopluka Čecha. Navýšení kapacit je podle starostky nutné i proto, že nyní je dětí ve třídách poměrně hodně a zároveň chce město dát možnost přihlásit se i dětem od dvou let. „Situace je taková, že některé maminky to potřebují, takže aby tady tato kapacita byla. Jsem tomu ráda a tento projekt budeme hned vzápětí připravovat,“ doplnila Jana Syrovátková. Ta věří, že nová školka by mohla být připravena už pro příští školní rok.

Vyvěšení moravské vlajky

I v tomto volebním období bude na radnici vždy k příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje vyvěšena moravská vlajka. Akci pořádá spolek Moravská národní obec, který o vyvěšování vlajky obce žádá.

Knihovna

Stavební úřad ke konci června stále nevydal rozhodnutí o stavebním povolení pro knihovnu. Místostarosta Lukáš Holík se vyjádřil, že bez ohledu na to vnímá, že odvolání a obstrukce ze strany sousedů stavby budou pokračovat.

V týdnu po jednání rady se ještě konalo setkání se zástupci odborné veřejnosti a příslušných městských komisí. Z toho vzešel podnět ředitele KZMB, aby město zřídilo odbornou pracovní skupinu, která připraví podklady a doporučí městu, kterou variantou se vydat, pokud se rozhodne stávající projekt opustit. Pro jeho pokračování se zde vyjádřil pouze bývalý zastupitel Jiří Pevný.

Koupaliště, lázně a zimák

Otevřeno již bylo boskovické koupaliště Červenka. Naopak uzavřené jsou tentokrát až do 23. srpna městské lázně. „Souběh letos nebude,“ informoval tiskový mluvčí Jaroslav Parma s tím, že koupaliště bude otevřené, pokud to počasí bude dovolovat.

Zimní stadion by měl začít fungovat od 28. srpna, kdy začíná liga hokejovým klubům. V minulých letech byl led připraven už v srpnu, letos se město podle starostky snažilo najít ideální termín, aby se děti ještě stihly připravit, ale zároveň město neplatilo neúměrné náklady za provoz ledu v letních měsících.

Parkování na náměstí

Město už má k dispozici první data z monitoringu parkování na náměstí po zavedení dražšího parkovného. Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že kvůli technickým problémům město nemá přesná data o průjezdu vozidel, ale pracuje s počtem vydaných parkovacích lístků. Těch je méně než v loňském roce. „Otázka je, jestli s navýšenou cenou lidé nepřestali mít chuť to platit, tudíž by byl počet aut stejný, jen není tolik lístků. Tohle jsme probírali a ještě se k tomu vrátíme,“ popsal Lukáš Holík. Rada podle něj ještě nemá jednotný názor na to, jak dál s cenou parkování na náměstí pokračovat. „Všichni chceme, aby náměstí žilo a lidé měli chuť sem chodit,“ řekl místostarosta. Měřeno zaplněností odpadkových košů se život na náměstí zvýšil, aktuálně radnice řeší možnost svozu odpadků i v sobotu.

Starostka Jana Syrovátková dodala, že je to jedna z věcí, které se budou řešit v rámci koncepce dopravy a parkování. Subjektivně má starostka pocit, že na náměstí rozhodně není prázdno.

Peníze pro nemocnici

Jihomoravský kraj schválil provozní dotaci pro nemocnici ve výši 5 milionů korun, což je navýšení oproti předchozím letům, kdy to bylo 3,5 milionů korun. Peníze budou určeny na víkendové pohotovostní služby.

další zpravodajství