Z radnice: Festival Boskovice, mediální výbor, plány na parkovací dům a nový rybník

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo na začátku června vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Na tomto místě by mohl vyrůst parkovací dům.
Na tomto místě by mohl vyrůst parkovací dům.foto: Tomáš Trumpeš

Festival Boskovice

Tiskové konference se účastnila také Simona Kumpanová, která se stará o PR festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice. Ta informovala, že festival proběhne v termínu od 6. do 9. července. Program postupně přibývá na festivalovém webu. Mezi hlavní hvězdy budou patřit americká kapela Slim Cessna's Auto Club, legendární česká skupina Dunaj, Jaromír 99 & Letní kapela a Moimir Papalescu & The Nihilists. „Ubytování bude jako vždy zajištěno v tělocvičnách a stanovém městečku, předprodej probíhá přes portály GoOutSmsTicket nebo v boskovickém informačním centru,“ uvedla Simona Kumpanová s tím, že základní formát festivalu a rozložení jednotlivých scén se nemění. Letošní ročník festivalu bude zaměřen na Slovensko. Festivalu Boskovice bude věnován červencový speciální díl kulturního podcastu Ohlasy.

Výbor pro média

Městská rada doporučila zastupitelstvu zřízení mediálního výboru, který by měl fungovat právě při zastupitelstvu. „Ve zkratce bude tento výbor zaujímat pozici redakční rady směrem ke zpravodaji – a to v oblastech, které jsou formální. Bude se zabývat revizí pravidel pro fungování zpravodaje a dalších kanálů a sociálních sítí. Druhá důležitá funkce výboru bude kontrolní. Zpravodaj podléhá tiskovému zákonu, musí se jím řídit a jakožto obec bychom měli mít nějaký orgán, který dohlíží na to, že zpravodaj vychází v souladu se zákonem. Je to rozšíření a posunutí redakční rady, jak jsme ji znali doteď,“ vysvětlil místostarosta Radek Šamšula. Výhodu vidí i v tom, že z pravidelných jednání mediálního výboru budou vznikat zápisy, které půjdou všem zastupitelům a každý zastupitel se může zúčastnit jednání výboru.

Mediální výbor by se měl scházet jednou za měsíc. Usednou v něm zástupci politických stran, rada již zastupitelům připravila nominace – Jan Flíček (Změna22) jako předseda, dále Pavel Šafář (Naše Boskovice), Jan Nádvorník (Piráti), Dagmar Hamalová (SPOLU) a Oldřich Kovář (ČSSD). Výbor má být pětičlenný, není v něm zastoupeno uskupení SPD + Trikolora, které podle místostarosty na výzvy k zapojení do debaty a příprav výboru nereagovalo.

Kromě výboru by ale měl vzniknout ještě další orgán, nazývaný zatím pracovně „redakční skupina“ – ta by měla podle místostarosty fungovat jako spojka mezi vedením města a mediálním výborem. „Bude se zabývat především obsahovou stránkou zpravodaje, aby fungovala lepší informovanost mezi vedením města a zpravodajem,“ popsal Radek Šamšula s tím, že tato skupina by měla být menší a měla by se scházet častěji a reagovat na aktuální dění.

Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že velmi oceňuje přípravu výboru a skutečnost, že záměr byl od počátku a kontinuálně projednáván i s opozicí. Její zástupci podle Radka Šamšuly vyjádřili k záměru kladné stanovisko.

Hledají se nájemci obchodů

Město již podepsalo smlouvy o nákupu budov dvou zrušených prodejen – na Bělé a ve Vratíkově. Nyní tedy zveřejňuje záměr pronájmu uvedených budov, v němž bude uvedeno upřednostnění dosavadního účelu využití, tedy provozování prodejen potravin a smíšeného zboží. „Předběžně můžu říct, že o Bělou máme zájem, o Vratíkov zatím ne,“ doplnila starostka Jana Syrovátková.

Dotace na osvětlení přechodu

Boskovice získaly dotaci 120 tisíc korun na osvětlení přechodu pro chodce na náměstí 9. května, ve směru od úřadu k ulici 17. listopadu. Celkové odhadované náklady činí přes 420 tisíc korun.

Odpadkové koše se stříškou

Město pokračuje v obměně odpadkových košů. Nyní nakoupí další kovové válcové koše se stříškou, a to konkrétně 15 kusů. „Je to druhá etapa, předpokládám, že v dalších letech budeme navazovat, abychom styl sjednotili. Ještě před čtyřmi roky jsme tady měli asi kolem patnácti druhů košů, teď jsme na nějakých čtyřech nebo pěti,“ popsal místostarosta Lukáš Holík. Kovové koše jsou podle něj nejen hezčí, ale mají i delší trvanlivost.

Klidová vyhláška

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí obdržel podnět od občana na zřízení takzvané klidové vyhlášky, která by na území města v neděli a ve státní svátky zakázala sečení trávy motorovou a elektrickou sekačkou a řezání dřeva motorovou, elektrickou a stolní okružní elektrickou pilou. Městská rada návrh posouvá do zastupitelstva, ale přijetí vyhlášky nedoporučuje. „Na radě jsme o tom debatovali a došli jsme k závěru, že tuto vyhlášku nepodporujeme. Nevidíme v tom takovou závažnost, abychom tyto činnosti zakazovali. Toto jsou činnosti, které se dělají primárně o víkendech,“ uvedl Radek Šamšula.

Dotace pro fotbalisty

Boskovický fotbalový klub zajišťuje všestrannou pohybovou přípravu dětí v mateřské škole. Doteď probíhala na pracovištích na Lidické a Na Dolech, od příštího školního roku tomu tak bude i na poslední budově školky na ulici Komenského. Rada proto navrhuje schválit na období září až prosinec fotbalistům dotaci 113 tisíc korun na pokrytí této rozšířené činnosti. „Toto sportování u malých dětí podporujeme, především aby se naučily pohybu a lásce ke sportu,“ okomentovala návrh starostka Jana Syrovátková. Do příštích let by podle vedení města měla být tato aktivita na všech pracovištích mateřské školy řešena víc koncepčně, návrh by měl vzejít od ředitelky, kterou si rada pozvala na příští jednání. Mimo jiné by celý záměr podle místostarosty Lukáše Holíka mohl projít veřejnou soutěží.

Oprava křížů

V Boskovicích na ulici Ludvíka Vojtěcha a ve Vratíkově budou opraveny kříže. Od Jihomoravského kraje město získalo dotaci 37 tisíc korun.

Knihovna

Vedení města absolvovalo schůzku s účastníky řízení na stavbu nové knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Podle Lukáše Holíka na schůzku dorazil jen jeden zástupce, námitky se týkají kupříkladu hlučnosti provozu. V celém objektu má být ale jen možnost reprodukovaného mluveného slova, nikoliv třeba hudebních produkcí. Na větrání a rekuperaci má město dvě studie, které potvrdily, že hlučnost by měla být v pořádku. „Nicméně můj pocit z toho je takový, že to vypadá na dlouhodobý boj,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík s tím, že z toho vedení města radost nemá. V minulosti se i podle projektanta opakovaně vyšlo vstříc požadavkům sousedů, ale námitky stále pokračují. Stavební řízení stále běží a během několika týdnů vydá stavební úřad rozhodnutí.

Místostarosta Lukáš Holík říká, že je na zvážení, jestli pokračovat na tomto místě s novým projektem, pokud se město rozhodne v tom stávajícím nepokračovat. „Mám z toho dojem, že i kdybychom na místě stavěli cokoli, můžeme se dostat do stejné situace,“ uvedl Lukáš Holík. Na druhou stranu se obává, aby město neukázalo, že v případě námitek město záměr hned vzdá. Sám ale uvedl, že se s projektem už loučí. Místostarosta by chtěl o dalším postupu otevřít širší diskuzi s odborníky i s veřejností.

Starostka Jana Syrovátková uvedla, že její pohled je ovlivněn i její profesí a také obavou, že bojovat o projekt u soudu by znamenalo další finanční prostředky. Projekt označila za zajímavý, ale ne úplně levný a vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat ministerskou dotaci, bude nasnadě dát na stůl veškeré plusy a mínusy. Kromě námitek sousedů musí město zvážit i nákladovost, a to nejen postavení, ale i následného provozu budovy.

Celou situaci a další možnosti jsme probírali na březnové besedě Ohlasy naživo: Jak dál s knihovnou?

Most na Šmelcovně

Nový most na Šmelcovně je hotov, na začátku června byl zkolaudován a uveden do provozu. Podle starostky Jany Syrovátkové probíhá ještě odstraňování vad a nedodělků a přibližně do poloviny června dojde i k odstranění provizorního mostu a k úpravě okolí. „Myslím, že stavba dopadla dobře, co se týče kvality, a na pohled vypadá taky dobře,“ vyjádřila se starostka.

Rozpočtové opatření

Vedení města připravilo na zastupitelstvo také rozpočtové opatření. To počítá s navýšením letošních příjmů o více než 1,5 milionů korun a výdajů o necelých 10,5 milionu korun.

Větší položku představuje navýšení nákladů na zalesňování, kde se ale předpokládá získání dotace. Navýšení se týká i opravy ulice Na Skalce, kde došlo k úpravě nepřehledné části a vyřešení problematického úseku chodníku. Rekonstrukce má proběhnout o prázdninách. Celkový projektantský rozpočet je 12 milionů, starostka doufá, že se podaří vysoutěžit nižší cenu. Drobné navýšení je i u opravy ulice Hybešovy. Město chce také koupit nový měřič rychlosti pro městskou policii.

Nově byly vyhrazeny prostředky na studii parkovacího domu na náměstí 9. května. Ten by radnice chtěla postavit na nynějším parkovišti u budovy bývalé Jednoty, dnes Coopu. „Zatím je to pouze záměr, budeme zjišťovat, jestli je to možné,“ uvedla Jana Syrovátková.

Další studie by měla vzniknout na vybudování rybníku pod Kauflandem směrem k Mladkovu. Rybník by podle starostky mohl sloužit i jako tréninkový pro malé rybáře z kroužku při SVČ. V Boskovicích je podle starostky obecně málo vodních ploch.

Na výzdobu třetí trafostanice na ulici Komenského u kotelny by měla proběhnout soutěž podobně jako na trafostanici za finančním úředem v předminulém volebním období. V rozpočtovém opatření je proto navýšení prostředků o 70 tisíc korun. Město sice od soutěže odrazuje EG.D, což je provozovatel distribuční sítě a vlastník objektů, ale místostarosta Lukáš Holík vnímá, že by město nyní mělo jít touto cestou a doporučila to i kulturní komise. EG.D jednak říká, že nemá se soutěžemi nejlepší zkušenosti, a také kvůli změně legislativy nemohou k práci na samostatné stanici pustit kohokoliv, ale jen lidi s patřičným školením. „Jsou tam úskalí, pokud to půjde v naší režii a v otevřené soutěži. Musí se to vyřešit, ale vypadá to, že to půjde,“ doplnil Radek Šamšula.

další zpravodajství