Z radnice: Start participativního rozpočtu, opravy chodníků, zahrádka U Rabína

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo na konci dubna po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Oprava chodníků se letos týká i této části Nádražní ulice
Oprava chodníků se letos týká i této části Nádražní ulicefoto: Tomáš Trumpeš

Internát na ubytovně v Červené zahradě

Městská rada udělila souhlas s poskytnutím ubytovny v Červené zahradě na tři roky pro potřeby internátního ubytování studentů místních středních škol. O záležitosti jsme podrobně informovali v samostatném textu.

Participativní rozpočet

Město připravilo novou podobu participativního rozpočtu (PaRo). Rada schválila harmonogram, který znamená celkový posun, a letošní ročník tak odstartoval až 1. května. Zároveň se prodlužuje lhůta, ve které je možné podávat projekty, a to do konce září. Hlasovat se bude během listopadu.

Podle místostarosty Radka Šamšuly chtělo vedení města novým harmonogramem vyjít vstříc uživatelům a celkově PaRo zjednodušit a otevřít, aby v něm bylo co nejméně bariér pro podavatele návrhů i pro hlasující. „Systém probíhá tak, že v jednom roce probíhá soutěž, a realizace vítězného projektu probíhá až v dalším roce,“ vysvětlil místostarosta, proč nevadí, že se harmonogram protáhl až do konce listopadu. PaRo nadále funguje na webu PinCity. „Důležité je, že už během fáze přihlašování budou průběžně probíhat kontroly realizovatelnosti na úřadě. To znamená, že pokud někdo svůj projekt podá už třeba v červnu, tak se ideálně už na konci června dozví, že jeho projekt je v pořádku a půjde do hlasování,“ popsal Radek Šamšula. Pokud by projekt v pořádku nebyl, má podávající ještě čas ho upravit. Konzultace na úřadě je pro předkladatele nepovinná.

Na PaRo je letos vyčleněno půl milionu korun, což je zároveň stropová částka pro předkladatele na jeden projekt. Hlasující budou mít k dispozici celkem tři hlasy, přičemž jednomu projektu můžou ale přidělit vždy jen jeden.

Součástí letošního PaRo budou i dvě veřejné akce – ve středu 10. května v 16 hodin budou v zasedací síni radnice prezentována pravidla letošního ročníku a vysvětleny podmínky pro podání a realizovatelnost návrhu, dále harmonogram a princip hlasování. Prvního listopadu budou na témže místě veřejně prezentovány všechny návrhy postupující do hlasování, v případě zájmu je mohou veřejně představit sami předkladatelé.

Investice v KZMB

Kulturní zařízení města Boskovice získala od rady souhlas s využitím svého investičního fondu do výše 320 tisíc korun. Organizace plánuje koupit nové auto pro regionální oddělení knihovny a přebudovat podkrovní zkušebnu v katolickém domě na kanceláře pro zaměstnance.

Nejlepší sportovci

Rada souhlasila s vyhodnocením XIX. ročníku ankety nejlepší sportovec, družstvo a trenér za rok 2022, slavnostní vyhlášení následovalo v rámci Boskovických běhů.

Opravy chodníků

Rada schválila dodavatele velkoplošných oprav chodníků – bude jím Karel Porč z Badalek. Za necelé 2,5 miliony korun budou opraveny chodníky na ulici Svatopluka Čecha na pravé straně od Legionářské po Květnou, chodník na ulici Nádražní za Minervou, dále chodník na levé straně ulice Husova, na pravé strany Družstevní a dále Navrátilova směrem ke Štefánikově.

Čistička odpadních vod

Skalice nad Svitavou vstoupila do Svazku vodovodů a kanalizací a nyní se napojí do boskovické čistírny odpadních vod. Město využije této akce k tomu, že se napojí i části Vinohrádek a Mladkova.

Do konce roku by měla být hotová optimalizace boskovické čistírny odpadních vod. Harmonogram stavba drží, ale projednávají se zase další vícepráce. „Nikdo z toho nemá radost,“ odpověděl na otázku, jak stavba probíhá, místostarosta Lukáš Holík. Starostka dodala, že město vícepráce pečlivě kontroluje a konzultuje. Rada bude projednávat ještě dva dodatky ke smlouvě. Některé vyšší investice do technologií však budou znamenat výrazně nižší spotřebu energií.

Absolonova stezka

Město uzavřelo memorandum o spolupráci s boskovickou pobočku Klubu českých turistů (KČT) na projektu Absolonova stezka. Projekt spočívá ve vytvoření turistických tras o délce 120 kilometrů vedoucích od Velkých Opatovic přes Boskovicko k Mikulovu. Tyto trasy jsou spojeny s působením Karla Absolona, přičemž celá Absolonova stezka má připomenout tohoto rodáka z Boskovic a jeho životní dílo, dále zvýšit povědomí o místech jeho působení a podpořit turistiku v těchto oblastech. „Karel Absolon byl zakladatel našeho klubu,“ připomněl za KČT Jaroslav Oldřich. Do budoucna se podle něj otevírá i možnost pokračovat dál směrem na Vídeň a na Balkán, kde Karel Absolon rovněž působil. Trasy budou i cyklistické, což opět souhlasí s tím, že i Karel Absolon se cyklistice věnoval.

Zahrádka U Rabína

Restaurace U Rabína opět požádala o povolení na provoz letní zahrádky nad masnými krámy, a to do 22 hodin denně. Rada nakonec povolila ve dnech před pracovním dnem provoz do 20.30, což je o půl hodiny déle než loni, kdy byly okolo zahrádky značné diskuze. Také letos rozhodnutí předcházela jednání s provozovateli i obyvateli lokality. V pátek a v sobotu může být zahrádka otevřena do 21 hodin.

Finanční dary

Radní schválili příspěvek 20 tisíc korun pro obecně prospěšnou společnost GYBO boskovického gymnázia na pokrytí nákladů mezinárodního projektu Joe Allon Connection. Jedná se o spolupráci se studenty z Izraele. Dalších 10 tisíc korun dostane Marcela Čadová jako příspěvek na účast na sportovním závodě Spartathlon v Řecku. Jedná se o jeden z nejtěžších závodů na světě –  běh na 260 km v časovém limitu 36 hodin.

Knihovna

Místostarosta Lukáš Holík informoval o odpovědi ministerstva kultury ohledně dotace na chystanou knihovnu. Město chtělo vědět, proč přesně nebyl projekt komunitního centra s knihovnou podpořen v rámci dotace z Národního plánu obnovy. Z dopisu vyplývá, že ministerská komise hodnotila projekt o dost přísněji než předcházející komise krajská. Lukáš Holík ještě plánuje jednat s ministrem kultury o případných dalších možnostech, jak by mohlo ministerstvo na knihovnu přispět. Stavební řízení stále běží, jeho výsledek bude pro místostarosty směrodatný pro další postup vedení města.

Audit zpravodaje

Město si nechalo vypracovat audit zpravodaje, výsledky již byly částečně zveřejněny na webu Hlásná trouba. Auditováno bylo pět čísel. Zastupitelé se pak na radnici sešli se Šárkou Zvěřina Trunkátovou a Oldřichem Kužílkem ze spolku Oživení, který se problematikou zabývá a audit zpracovával. Podrobnější informace představí místostarosta Radek Šamšula po obdržení kompletních podkladů.

další zpravodajství