Město pronajme kraji ubytovnu v Červené zahradě jako internát

Město se dohodlo s boskovickými středními školami, které zřizuje Jihomoravský kraj, že poskytne ubytovnu v Červené zahradě na tři roky pro ubytování jejich studentů. Kapacity boskovických internátů totiž výrazně nestačí a ubytovna má nízkou obsazenost.

Ubytovna v Červené zahradě
Ubytovna v Červené zahraděfoto: Tomáš Trumpeš

Ubytovnu aktuálně provozují boskovické Služby a jako nabídka ubytování pro veřejnost od srpna letošního roku dočasně zanikne. Poté zde začne fungovat internát, a to podle dohody až do konce července 2026. Během těchto tří let kraj plánuje v Boskovicích postavit novou budovu internátu.

Konkrétní smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi Službami a Střední školou André Citroëna. Ředitelka Střední pedagogické školy Leona Valterová ale vysvětlila, že řešení se bude týkat tří středních škol – kromě těchto dvou zmíněných ještě Střední školy a Vyšší odborné školy na Hybešově ulici. Právě tam je totiž internát, který dnes využívají všechny střední školy, a pokud se studenti ze školy André Citroëna přesunou do Červené zahrady, uvolní kapacity pro zbývající dvě školy. „Abychom si dvě školy pronajímaly jednu budovu, by nebylo úplně vhodné, proto jsme zvolili toto řešení,“ vysvětlila Leona Vatlerová s tím, že s nedostatkem ubytování se nyní potýkají všechny tři školy. Ty jsou podle ní zvyklé spolupracovat a vzájemně se podporují. Situace se příliš netýká gymnázia, které obvykle potřebuje ubytovat výjimečně jen jednotky studentů.

Kapacita internátu v Červené zahradě bude po splnění požadavků hygieny činit 52 lůžek. Aktuální ubytovna měla kapacitu 56 lůžek a podle vedení města ekonomika provozu „nebyla úplně růžová“. Obsazenost činila jen asi dvacet až dvacet pět procent. Takže pronájem škole je pro město výhodný i finančně. Hlavním důvodem byla ale podle politiků snaha vyřešit situaci studentů. „Vyhodnotili jsme, že potřeba pro studenty krajských škol je zásadní a chceme vyjít vstříc i kraji. Školy s námi spolupracují, jsou sice krajské, ale jsme tady v jednom městě a v jednom týmu,“ uvedla starostka Jana Syrovátková (Změna22).

Ředitel Střední školy André Citroëna Karel Ošlejšek připomněl, že v tomto období vychází ze základních škol populačně velmi silné ročníky. „A vzhledem k tomu, že boskovické střední školy jsou některými svými obory unikátní nejen v regionu, ale v celém kraji, je to pochopitelně velmi atraktivní i pro širší region a byla by určitě škoda tyto obory omezovat,“ uvedl Karel Ošlejšek. Na středních školách a vyšší odborné škole podle něj v Boskovicích studuje zhruba 2,5 tisíce studentek a studentů. Kapacita stávajících tří internátů je v součtu 240 ubytovaných a nestačí. „Skutečně desítky studentů dojíždí ve zcela nevyhovujících podmínkách a tráví hodiny času v dopravních prostředcích. Zde je pomoc města velmi významná a mladým lidem pomůže,“ doplnil Karel Ošlejšek a popsal, že žáci boskovických škol jsou dnes ubytovaní i v Jevíčku nebo v Blansku, kam přijedou na internát třeba z Mikulova a pak musí denně dojíždět do Boskovic.

Ředitel Střední školy André Citroëna zároveň věří, že dohoda přinese výrazné plusy i pro město – mimo jiné proto, že kraj zainvestuje do vybavení, kvalita ubytování se výrazně zlepší a v prázdninových měsících či o víkendech bude moci dál sloužit pro potřeby města, třeba v případě konání význanějších akcí nebo hlavně pro ubytování sportovců v letních měsících. „Počítáme s tím, že pro rekreanty, sportovce, turisty by kapacity byly v hlavní turistické sezoně k dispozici. S tím, že by nedošlo k žádnému navýšení cen,“ dodal Karel Ošlejšek.

Starostka Jana Syrovátková ještě doplnila, že součástí smlouvy bude i dohoda, že internát poskytne městu část svých kapacit v případě akutní potřeby, což může být například potřeba ubytovat občany postižené požárem či v podobné krizové situaci. Konkrétně bude takto v záloze 12 lůžek.

Nový internát

Podle místostarosty Lukáše Holíka (Naše Boskovice), který je současně i krajským opozičním zastupitelem za hnutí ANO, kraj situaci podcenil, i když o demografické křivce věděl, a na současný stav se včas nepřipravil. Nyní je podle místostarosty úkolem vedení města s krajem diskusi vést, aby se situace za tři roky neopakovala. Boskovice před pár týdny navštívil náměstek hejtmana Jiří Nantl (ODS), který krajskou investici do nové budovy podporuje. Ředitel Karel Ošlejšek uvedl, že situace kraje nebyla v posledních letech jednoduchá a čelil covidu a dalším krizovým situacím, které kladly nároky i na ubytování. Oba ředitelé věří, že nyní se situace zlepší a k investicím dojde. „Po dobu těch tří let se určitě budeme snažit, abychom si zajistili vlastní ubytovací kapacity,“ vyjádřila se ředitelka Střední pedagogické školy Leona Valterová.

Konkrétní lokalitu pro výstavbu nového internátu zatím zástupci boskovických škol ani politici neupřesnili. Starostka Jana Syrovátková uvedla, že se s náměstkem Jiřím Nantlem o situaci bavila. „Hledáme místa, kde by se dal internát postavit. Dohodli jsme se, že bychom v rámci koncepce města hledali místo společně. My jako město budeme určitě otevření spolupráci, aby si kraj vybudoval své kapacity a nám to do města zapadlo a bylo to hezké – když to řeknu takto obyčejně,“ řekla boskovická starostka s tím, že internát by měl být ideálně v centru města, aby se centrum oživilo a studenti měli školy v docházkové vzdálenosti.

další zpravodajství