Velký zájem a nedostatek kapacit pocítily letos i boskovické střední školy

Přijímací řízení na střední školy letos provází mimořádné komplikace s nedostatkem kapacit a tedy velkým převisem zájemců, kteří nemohli být přijati. Ne proto, že by neměli studijní předpoklady, ale proto, že stát nepřipravil dost míst pro nastupující silné populační ročníky. Také v Boskovicích jsou převisy vysoké.

Boskovické gymnázium
Boskovické gymnáziumfoto: Tomáš Znamenáček

Na boskovické gymnázium se v letošním roce se hlásilo 151 žáků na čtyřletý obor, do kterého přijímají 60 žáků. Podle ředitelky Aleny Svanovské se v minulých letech počty přihlášek pohybovaly kolem 120, takže letos zaznamenali nárůst. „V případě osmiletého oboru byl počet přihlášek 111 na 30 přijímaných, což odpovídá dlouhodobému trendu,“ doplnila Alena Svanovská.

Na Střední pedagogickou školu (SPgŠ) se letos přihlásilo dohromady dokonce 238 uchazečů, z toho 122 volilo obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a 116 uchazečů pak obor Pedagogické lyceum. Do obou oborů přijímali po 30 uchazečích. „Nárůst počtu přihlášených na naše vzdělávací obory jsme zaznamenali již v minulých školních letech, což potvrzuje nejen stále vysoký zájem o naši školu, ale koresponduje to i s nástupem silných populačních ročníků na střední školy obecně,“ popsala ředitelka Leona Valterová.

Ta hodnotí letošní přijímací zkoušky jako standardní, i když dodává, že pro rodiče a děti je toto období dosti složitější než v letech minulých, protože se právě kvůli velkému počtu uchazečů bojí o každé volné místo ve školách. „Obecně vyšší počet uchazečů vnímám jako zdravou konkurenci a Střední pedagogická škola Boskovice patřila vždy k výběrovým školám. Nicméně z informací, které máme od rodičů našich neúspěšných uchazečů, je mnohdy patrná bezmoc a vysoký převis žáků působí spíše demotivačně,“ popsala ředitelka pedagogické školy.

Vyšší odborná škola a střední škola na Hybešově ulici přijímá 210 studentů. Přihlášek dorazilo 462. Podle ředitele Pavla Vlacha je zde situace podobná jako jiné roky. „Každé dítě dává dvě přihlášky, a tak jich logicky musí být cca dvojnásobek. Letos proti loňsku máme povolenu třídu ekonomiky navíc,“ doplnil ředitel Pavel Vlach.

Na Střední školu André Citroëna bylo v prvním kole přijímacího řízení podáno 394 přihlášek, přijato bude 166 uchazeček a uchazečů do sedmi tříd. „Třídy budou naplněny již po prvním kole, další kola přijímacího řízení nebudou vyhlašována,“ uvedl ředitel školy Karel Ošlejšek.

Když tedy sečteme celkový počet přihlášek žáků vycházejících z devátých tříd na boskovické střední školy, dospějeme k číslu 1245. Kapacita škol je 496 míst. Přesný počet uchazečů neznáme, protože každý žák má k dispozici dvě přihlášky a ty samozřejmě nemusí uplatnit jen v Boskovicích. I kdyby tomu tak ale bylo a počet zájemců byl poloviční, než je počet přihlášek, stále by zde bylo takřka 130 dětí, které se nedostaly nikam. Reálné číslo odmítnutých uchazečů na boskovických školách bude tedy ještě vyšší.

Navyšování kapacit?

Pokud chtějí školy přijmout víc studentů, musely by rozšířit svou kapacitu. Možnosti jsou v tomto na každé škole různé a různě situaci řeší i Jihomoravský kraj jakožto zřizovatel.

Nejvíce se celospolečensky diskutuje o nutnosti navýšit kapacity všeobecného vzdělávání, ale v Boskovicích zrovna na gymnáziu příliš možností není. „Navyšování kapacit je v případě naší školy limitováno prostorem. Vzhledem k dělení hodin jazyků, matematiky, češtiny a přírodovědných předmětů jsou již dnes učebny plně vytíženy,“ uvedla ředitelka Alena Svanovská.

Velmi specifická je situace na Střední pedagogické škole, kde naopak v posledních letech došlo ke snížení kapacity. Škola totiž řadu let nabízela uchazečům o studium tři maturitní obory vzdělání, nyní jsou to pouze dva. Mimo dvou výše zmíněných a stále fungujících oborů to do nedávna byl ještě obor Sociální činnost. Před čtyřmi lety se však přístavba za školou dostala do havarijního stavu, a protože je budova navíc zdravotně i stavebně nevyhovující, je nutné ji odstranit. „Celou tu dobu je absence čtyř tříd nahrazována dočasným pronájmem náhradních učeben na odloučeném pracovišti VOŠ a SŠ Boskovice nedaleko naší školy a aktivně se snažíme v dotačních titulech získat prostředky na výstavbu nových prostor pro vzdělávání,“ popsala situaci ředitelka Leona Valterová. Kvůli nedostatku učeben tedy SPgŠ již třetím rokem nepřijímá žáky právě do oboru Sociální činnost, o který byl nejmenší zájem. „Samozřejmě se chceme vrátit k plnému počtu 360 žáků, ale který z oborů nabídneme jako třetí, to bude záviset na jednání se zřizovatelem – Jihomoravským krajem. Rozhodnuto bude až po výstavbě nové budovy za školou, v jejíž realizaci stále věříme,“ uvedla ředitelka.

Jihomoravský kraj už navýšil kapacitu Vyšší odborné školy a střední školy na Hybešově ulici, a to celkem o 240 míst, což znamená 60 studentů v jednom ročníku navíc. „A protože to není kam dát, od příštího září začneme tlumit kapacitu VOŠ v oblasti ekonomiky a cestovního ruchu. Musel jsem udělat opatření se stravováním – budeme vařit cílově tisíc obědů místo sedmi set. Nestačí šatny a celá řada dalších věcí, které se musí organizovat úplně jinak,“ popsal situaci ředitel Pavel Vlach.

Na Střední škole André Citroëna už navýšení kapacity zčásti proběhlo a zčásti se připravuje další. V minulém roce zde došlo k nejvyššímu procentuálnímu nárůstu počtu studentů v rámci Jihomoravského kraje, bylo dosaženo plné kapacity školy, která je 700 studujících. Z tohoto důvodu je možné letos otevřít pouze sedm tříd, které budou naplněny zpravidla na 24 žáků. „Pozitivní zprávou je skutečnost, že pro školní rok 2024/2025 bude naše škola moci přijmout 220 zájemců a rozšířit počet tříd prvních ročníků na osm až devět. To bude umožněno vyšším počtem odcházejících studentů v příštím roce a schválením navýšení celkové kapacity školy na 742 žáků,“ sdělil Ohlasům ředitel školy Karel Ošlejšek. Také připomněl komplikovanou situaci s ubytováním studentů, kterou se podařilo na tři roky vyřešit díky spolupráci s městem.

Střední škola André Citroëna v současné době pracuje na dalším rozšíření. Nejprve dojde zřejmě od letošního 1. září k navýšení kapacity o 42 žáků, a plánuje se také přístavba nového pavilonu učeben, díky které bude možné rozšířit kapacitu o 100–120 žáků.

Další potřeby škol

Podle ředitelky SPgŠ Leony Valterové je nepřehlédnutelné,  že největším úkolem středních škol a jejich zřizovatelů je dnes jednoznačně právě zajištění dostatečné kapacity oborů a vzdělávacích prostor vzhledem k velmi vysokému počtu uchazečů. „Řada středních škol, včetně těch v Boskovicích, navíc čelí i náporu žáků, kteří nezbytně potřebují ubytovaní v domovech mládeže,“ doplnila také ona s poukazem na letošní akutní situaci, kterou se podařilo vyřešit díky dohodě s městem na využití ubytovny v Červené zahradě.

Kromě toho je podle zkušeností ředitelky SPgŠ pro střední školy nejobtížnější zajistit kvalitní vybavení učeben především pro ICT vzdělávání, protože jejich vysokou finanční náročnost není možné pokrýt z provozních prostředků. Pomoci mohou vhodné operační programy, pokud se v nich dotace podaří získat.

Ředitelka gymnázia Alena Svanovská připomíná, že k dobrému chodu školy jsou potřeba především kvalitní učitelé a motivovaní žáci. „Na gymnáziu se stále snažíme přemýšlet, jakými cestami zkvalitňovat výuku ve prospěch všestranného osobnostního rozvoje našich žáků. Z naší strany jde mnoho pestrých nabídek, záleží pak na žácích, co z toho využijí,“ uvedla ředitelka gymnázia a rovněž doplnila, že nezbytné je i zázemí včetně vybavenosti pomůckami. „Není jednoduché v dnešní době držet krok v překotným vývojem technologií. Navíc v době, kdy velkou část provozních prostředků spotřebujeme na energie. Naštěstí nám s tím pomáhá náš zřizovatel – Jihomoravský kraj,“ popsala Alena Svanovská. Ta si také pochvaluje, že v blanenském okrese dobře funguje komunikace a spolupráce ředitelů středních škol: „Každá škola řeší své specifické problémy, ale nacházíme mnoho společných témat.“

Podle ředitele Vyšší odborné školy a střední školy Pavla Vlacha hlavní kapacitní problém teprve přijde. „Ona třída sem či tam neznamená nic – ale čtyři třídy v oboru (120 žáků) je jiná liga. Takže kapacitní problémy jsou teprve na začátku. Hlavně se dají navyšovat kapacity oborů bez složitého zázemí na praktickou výuku – ony totiž další související prostory prostě nejsou a nebudou,“ popsal Pavel Vlach. Hlavním problémem jsou podle něj také neexistující odborní učitelé: „Všeobecných je dost, ale sehnat odborníka na IT je skoro neřešitelný problém.“

Ředitel Střední školy André Citroëna Karel Ošlejšek připomíná, že obrovský zájem o boskovické střední školy je velmi pozitivní. Podle něj pramení z jejich kvality i jedinečnosti některých oborů. „Ke kvalitnímu chodu školy přispívají velmi dobré personální, materiální i finanční podmínky. Problém kapacit škol je nutné posuzovat v širším měřítku, dle mých informací je celková kapacita středních škol v Jihomoravském kraji dostatečná. Výhodou vyššího převisu uchazeček a uchazečů v Boskovicích je vyšší konkurenční prostředí a tím výrazné zkvalitňování studijních předpokladů nejen u žáků maturitních oborů, ale i oborů tříletých zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem,“ domnívá se Karel Ošlejšek.

další zpravodajství