„Největší riziko vidím, že se budou tvořit koncepce a strategie, a reálně se neudělá nic.“

Rozhovor s Michaelou Žejškovou, předsedkyní boskovické TOP 09 a opoziční zastupitelkou za koalici SPOLU, kterou vedla do minulých voleb. Mluvili jsme o opoziční práci, o jejím pohledu na současnou koalici a na stavbu sportovní haly, což bylo její klíčové téma v pozici místostarostky. A taky o politické budoucnosti.

Na začátku bych se rád vrátil k posledním komunálním volbám, které pro koalici SPOLU skončily neúspěchem. Kde se stala chyba?

Domnívám se, že ten neúspěch sám o sobě – pro nás ten volební výsledek nebyl tak špatný – spočívá v tom, že dost propadli i naši partneři, takže po sečtení všech hlasů jsme se ocitli v situaci, kdy jsme de facto neměli s kým skládat koalici. Respektive takovou koalici, která by měla většinu v zastupitelstvu. Takže to byl výrazný faktor toho, proč jsme se propadli do opozice, ve které v tuto chvíli jsme.

Ale ambice na zisk mandátu byly z vaší strany přece jenom větší, tak bych ještě nerad utekl od toho, kde vidíš příčiny.

Do značné míry vidím příčinu v tom, že značka SPOLU v době konání komunálních voleb byla dost nepopulární celospolečensky, protože počínala energetická krize, nebo už nějakým způsobem probíhala, a řada lidí ve společnosti za to vinila vládu, která má teď v čele představitele koalice SPOLU. A v tom já vidím ten hlavní neúspěch. A pak možná to stálo individuálně na personálním obsazení naší kandidátky. To už dál nedovedu úplně analyzovat.

Jak dneska fungujete v opozici? Scházíte se třeba, připravujete se na zastupitelstva právě v rámci koalice SPOLU, anebo spolupracujete i s ČSSD a ještě je tam Karel Trefný za Trikoloru a SPD?

V tuto chvíli se scházíme na úrovni SPOLU, poměrně pravidelně, intenzivně spolu komunikujeme před zastupitelstvem. Vždycky detailně probíráme program zastupitelstva a to, co nás čeká, jednotlivé úkoly, které jsou v rámci zastupitelstva na stole. Z pohledu fungování dalších opozičních politiků: To, že reálnou opozicí budeme nejspíš pouze my, čili koalice SPOLU, se dalo tak nějak předpokládat, ale že to ticho z té řady sedící za námi na zastupitelstvu bude už od prvního zastupitelstva až tak ohlušující, to nás přece jenom trochu překvapilo.

Takže bys čekala, že i ČSSD půjde stávající koalici víc „po krku“, když použiju tento termín?

Minimálně že se bude chovat jako tak trochu opozice, ale ta tendence je spíš opačná.

U toho bych rád zůstal. Co to vlastně znamená, chovat se jako opozice? Nebo jakou konkrétní představu o tom máš, v čem teď vidíš váš hlavní úkol a vaši hlavní politickou strategii na nejbližší roky?

Pro mě osobně je to o jakési revizi, o jakémsi skutečném oponentovi v tom směru, že působíme tak trochu kontrolně, aby bylo alespoň upozorňováno na nedostatky, které současné vedení města v připravovaných materiálech činí. Často neúspěšně, protože prostě je hlasováno tak, aby se opozici nevyhovělo, ale to už tak chodí, to už je asi běžný postup. Takže já tu opoziční funkci vidím jako takovou kontrolní, řekněme.

Čili spíš vychytávat jejich chyby, nebo i přicházet s nějakými vlastními alternativami? To se zatím úplně neděje, zatím to tak vypadá, že se soustředíte na to, co dělají oni.

Pokud o vlastní alternativy, tak já osobně můžu říct, že jsem s několika přišla. Týkalo se to dotačního programu Sport, kdy jsem vycházela z vlastních zkušeností. Pak to, co není zatím na povrch vidět, třeba činnost v rámci boskovického parlamentu mládeže, a určitě další věci se ještě nějakým způsobem vyvinou. Ale tak, jak se současné vedení města rozkoukává v tom vedení, taky já osobně nebo jiní kolegové se rozkoukáváme v opozici.

Možná se to ještě změní.

Je to možné. Uvidíme.

Je necelý půlrok po volbách, jak na tebe zatím působí nová koalice?

Jak už jsem zmínila, tak trochu se nejspíš rozkoukávají sami mezi sebou. Nějakým způsobem si teď sáhli na poměrně výrazně těžké, kontroverzní téma – a to je boskovická nemocnice – kde si myslím, že pro spoustu občanů a pro mě také je nepříjemná destabilizace situace v nemocnici.

Někdy z toho mám navenek dojem, že je to jaksi one-woman show. A myslím si, že úplně celá galaxie se v jednom člověku obsáhnout nedá. Ale uvidíme, co bude dál.

Abych to přeložil, máš pocit, že si koalice úplně dobře nerozložila kompetence?

Částečně takto a částečně, jak už jsem asi naznačila, se domnívám, že paní starostka chce mít kontrolu a vliv úplně nad vším. A myslím si, že od toho má svoje další partnery ve vedení města, tak by to tak nutně být nemuselo.

Ty jsi k programovému prohlášení, které rada zveřejnila, poslala třicet devět otázek, pokud se nepletu. Odpověď ti ale přišla velmi stručná, že ty věci budou upřesňovány postupně během volebního období. Tak mě jenom zajímá, jestli už ten počet otázek vypovídá o tom, že ti to programové prohlášení přišlo nějak nejasné nebo málo podrobné.

Dovolím si trochu korigovat. Třicet devět jsem říkala na zastupitelstvu a pak, když jsem je sepisovala, tak jsem je trochu zkonsolidovala do počtu dvaceti šesti bodů, abych byla přesná. Ano, skutečně mi přišla odpověď, že se jedná o komplexní vizi města a jednotlivé body budou postupně představovány. Čili nedostala jsem odpověď na žádných z těch bodů.

My teď samozřejmě nemáme čas ty body tady všechny projít, ale právě se chci zeptat, jestli můžeš obecně popsat, k čemu ty body mířily. Jestli ti tam chyběly konkrétnější informace, nebo jsi spíš s těmi jednotlivými věcmi nesouhlasila.

Částečně to na mě působí logicky jako volební program, kdy značný podíl těch věcí již existuje, nebo se jedná v podstatě o deklaraci toho, že vedení města bude dodržovat zákon a další právní předpisy. A pak taky velká část jednotlivých sekcí se opírá o to, že město zpracuje nějaké nové koncepce, strategie a podobně. Ve vztahu k čemuž se ptám, že máme poměrně čerstvý strategický plán města, který obsahuje řadu konkrétních opatření, tak jestli tedy budeme tvořit další, nové, nebo jaká ta vazba mezi nimi bude. A co vlastně jednotlivé pojmy znamenají.

Mohla bys vypíchnout třeba nějaké konkrétní body nebo věci, které ti tam přijdou nejvíc problematické?

Jak už jsem zmínila, skutečně to, že se mají vypracovávat nové koncepce, nové strategie. Domnívám se, že tohle jsme absolvovali v rámci strategického plánu města na období 2022 až 2032 a těžko říct, proč bychom to měli tady dělat znovu, ztrácet tím čas a utrácet za to další peníze. Takže to se tak jaksi line celým programem – ať už jsou to konkrétní, velké záležitosti typu dopravy, křižovatky pod poštou, generelu Červené zahrady a sportovní haly a podobně.

Takže máš pocit, že tohle jsou všechno věci, ke kterým už další nějaké koncepční materiály nepotřebujeme?

Ano.

Dá se nějak říct, kde obecně vidíš největší rizika současné koalice, když je tak pozoruješ už těch pět měsíců?

Skutečně vidím největší riziko v tom, že se budou tvořit koncepce a strategie a reálně se neudělá nic.

Tvoje hlavní téma jako místostarostky byla sportovní hala. Tak to je možná taková konkrétní věc, na kterou teď můžeme aplikovat to, o čem jsme se bavili. Ten projekt, který ty jsi připravovala, je řekněme smeten ze stolu. Nyní se připravuje soutěž na generel Červené zahrady. Ta by měla být ještě letos. Příští rok by měla být soutěž už na samotnou halu. Já se teď zeptám – možná trošku paradoxně vzhledem k tomu, co jsi říkala – ale dáváš teda téhle cestě šanci na nějaký dobrý výsledek, nebo tomu nedůvěřuješ?

Já si nejsem jistá, jestli sportovní hala je vlastně ještě téma. Obávám se, že je vyčerpané nebo přečerpané. Třeba v minulém týdnu jsem obdržela pozvánku na jednání sportovní komise, kde zaznělo, že se budeme věnovat zadání generelu Červené zahrady a zadání pro sportovní halu. Tak si říkám, jestli opravdu popatnácté budeme znovu opakovat, co má být v Červené zahradě a popatnácté znovu budeme opakovat, jak velké má být florbalové hřiště nebo jak vysoká má být tělocvična pro volejbal. Tak se obávám, že opět ztrácíme čas, že tohle všechno už jsme mnohokrát absolvovali.

Ale znovu, přes to všechno, je v tobě nějaká důvěra v to, že by to mohlo opravdu takhle proběhnout? Letos se udělá generel, příští rok se vysoutěží studie a začneme pracovat na projektu a třeba na konci volebního období budeme mít stavební povolení. Dáváš tomu nějakou šanci, nebo by sis zaprorokovala, že toto se určitě nestane?

Nechci říkat, že určitě, ale ve chvíli, když jsem seděla na radnici, tak jsem se snažila rovněž dávat nějaké termíny před sebe a být v tom velký optimista.

Ty jsi měla před sebou rok a půl, možná necelý, oni mají před sebou 4 roky, což je docela velký rozdíl.

Ano, celé čtyři roky mají. Nicméně hodlají je z velké části trávit znovu zpracováváním nového zadání a potom tedy architektonickými soutěžemi, jestli jsem dobře pochopila. V tomto směru tedy těžko říct, jak moc dlouhý tento proces bude, protože víme, že zaseknout se dá na ledasčem. Pro mě je ještě ve vztahu k tomuto asi takovým mírným otazníkem, že tím určujícím a rozhodujícím článkem v tomhle procesu má být člověk, který v té tělocvičně nežil. Takže těžko říct, do jaké míry zase budou vyslyšeni ti sportovní odborníci, nejenom ti architektoničtí.

Když to vezmeme úplně konkrétně: ty mluvíš o tom, že zadání je hotové, že nemá cenu je měnit. Nové vedení města mluví o tom, že ten odložený projekt byl předimenzovaný. Jsi ty sama ochotná podpořit nějakou osekanější verzi, dejme tomu bez restaurace, s menším prostorem pro diváky a podobně, anebo bys trvala na tom obsahu, který byl součástí vašeho zadání?

Pokud jde o restauraci, určitě je k diskuzi. Co se týká prostoru pro diváky, vycházel z toho, že jsme uvažovali o výrazném dotačním titulu, to byla dotace Národní sportovní agentury, která říkala jasné číslo, které musí být minimálně dodrženo. Dalším velkým objemem, který tu stavbu tvořil, byla lezecká stěna. Pokud vím, tak řekněme současné vedoucí uskupení bylo výrazným propagátorem a prosazovatelem lezecké stěny. Takže v tuto chvíli by to byl první objem, na kterém by se dalo škrtat, abychom získali tu tělocvičnu.

Takže spíš předpokládáš, že zadání nakonec vzejde velmi podobné tomu, co jste dělali vy, maximálně tam nebude restaurace.

Ano.

Tvůj výsledek v rámci koalice SPOLU nebyl vůbec špatný, i když se bavíme o tom, že ta koalice jako celek nedopadla moc dobře. Jak to bereš ty osobně? Jak vypadají tvoje politické ambice po těch nepříliš úspěšných volbách? Bereš to tak, že bys dnes měla být lídryní opozice a je v tobě chuť cílit na příští volby a usilovat osobně o návrat do vedení města v příštích volbách? Jak nad tím dneska přemýšlíš?

Zatím tu chuť pokračovat mám. Baví mě to, zajímá. Myslím si, že mám k tomu co říct. Nicméně takovou těžkou otázkou je pro mě asi to, že pokud bude dál ve společnosti převažovat populismus, líbivá politika, která ukazuje, jak to hezky vypadá na Facebooku, a ne to, co se reálně udělalo, to, co se reálně udělat dá a na co reálně jsou peníze, tak já v ní nejspíš nebudu mít místo, protože tohle nebudu moc dobře umět. Je to doba za tři roky, je to dlouhý kus cesty před námi, takže uvidíme.

Ale zatím tě politika baví i z opozičních lavic?

Ano.

Pak se ale nabízí otázka, jestli vydrží na boskovické úrovni koalice SPOLU. Jak se na to díváš? Chceš to vlastně vůbec sama a jaké bys tomu dávala šance?

Zatím v tuto chvíli ano, protože si myslím, že i když nás je tam jenom šest v zastupitelstvu, tak ta spolupráce na mě působí efektivně, příjemně a jsem v té koalici ráda. Nicméně skutečně skládat kandidátku budeme nejdřív za ty tři roky a v tu chvíli ta spolupráce na platformě SPOLU pro mě bude o lidech. Těžko říct, jaké osobnosti se za ty tři roky v jednotlivých stranách vyvinou.

Jak se na to díváš z pozice TOP 09? Ona se nabízí otázka, jestli TOP 09 vydrží jako samostatná strana. Mluví se o tom i na celostátní úrovni – jestli vůbec může TOPka ještě smysluplně fungovat mimo koalici SPOLU. Jak se na to díváš? Na nějaké případné sloučení s ODS? I na té centrální úrovni, i tady v Boskovicích? Je to pro tebe představitelná varianta, nebo bys chtěla identitu TOPky udržet?

Identita TOPky staví na těch hodnotách, které se prolínají celou koalicí SPOLU. Proto jsou i dohromady, koneckonců její představitelé a zakladatelé přišli z KDU. Pořád i na krajské úrovni spolupracujeme zejména s KDU a není to pro mě něco, co bych si nedovedla představit, nějaké řekněme sloučení na této úrovni. Nás čeká v letošním roce celostátní sněm v listopadu a uvidíme, jakým způsobem se vyvine směřování TOPky na té celospolečenské úrovni.

Máš ty sama ambice i na tu vyšší politiku? Kandidovat třeba do kraje nebo se nějak angažovat ve stranických strukturách TOP 09?

Nanejvýš krajských. Výš bych určitě nemířila.

Ono se také dá říct, že v Boskovicích voliči docela pročistili politický trh. Několik uskupení se do zastupitelstva nedostalo. Logicky pak člověka napadá otázka, jestli by TOPka příliš neriskovala, kdyby chtěla jít do těch voleb sama. Není to dneska tak, že už jste tak trochu odsouzeni k té koalici SPOLU a potřebujete fungovat takhle dohromady?

Ano, do jisté míry si myslím, že kdybychom byli sami, tak bychom rovněž mohli propadnout.

A jaké pak budou vaše ambice v rámci koalice SPOLU? Protože to byla taková trošku ojedinělá situace, že tys získala pozici lídryně, ODSka nikoho neměla. Tam se asi dneska taky budou dít nějaké změny, tak jak odhaduješ další vývoj?

To je to, o čem jsem mluvila, že za tři roky uvidíme, jaké budou osobnosti na poli těchto tří stran a jakým způsobem to budeme skládat a kdo bude mít jaké ambice. Takže ano, přesně, ta moje pozice byla nějakým způsobem ojedinělá a dá se předpokládat, že ta nejsilnější strana, čili ODS, nějakého lídra do té doby vygeneruje.

Mimochodem, my tady často mluvíme o personální situaci ve stranách a zájmu o politiku obecně. Jak je to teď v TOP 09 po volbách? Potýkáte se spíš nezájmem, anebo se zájmem nových lidí? Daří se vám členskou základnu nějak udržovat nebo zvětšovat? U vás taky proběhla generační obměna, tak jak to vypadá teď?

Přímo v místní organizaci boskovické TOP 09 nám za volební rok přibyli noví členové. Nicméně to bylo před volbami, od voleb se nic nového v tomto duchu neodehrálo. Ale základna je stabilní, nikdo nám neodchází, tak uvidíme, co přinesou další období.

další podcast