Z radnice: Nádoby na odpad, zdražení na hřbitově, úspora za policejní služebnu, plán zeleně

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo v první polovině ledna po prvním letošním zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili za vedení města místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti). Starostka Jana Syrovátková (Změna22) se účastnila jednání rady, ale v době konání tiskové konference již byla na dovolené.

Letos nás opět čeká řez lip na Sokolské ulici, naposledy proběhl v roce 2020
Letos nás opět čeká řez lip na Sokolské ulici, naposledy proběhl v roce 2020foto: Tomáš Trumpeš

Nákup plynu a elektřiny

Město má konečně po několika nezdařených pokusech zajištěného dodavatele zemního plynu na období od února do konce letošního roku. Bude jím nakonec dosavadní dodavatel, firma Pražská plynárenská.

Městská rada rovněž schválila smlouvu na dodávky elektřiny. V obou případech bude město nakupovat za spotové ceny, aktuálně tedy ve výši vládního stropu.

Nádoby na odpad

Do města dorazí velké množství popelnic, které město získalo z dotace a nyní je předá domácnostem, které o ně projevily zájem. Jedná se o 650 žlutých popelnic na plast, 560 modrých popelnic na papír a 500 hnědých popelnic na bioodpad. Kromě toho město získalo ještě 16 žlutých, 16 modrých a 8 hnědých kontejnerů. Počty nádob byly stanoveny na základě dotazníkového šetření. Nádoby a kontejnery budou dodány začátkem března a poté budou vydávány občanům. „Celkem je to skoro dva tisíce nádob, takže to není logisticky úplně jednoduchá věc. Začátkem března začneme nádoby vydávat, nyní budeme zájemce aktivně oslovovat,“ popsal místostarosta Lukáš Holík.

Boskovice podle něj směřují k tomu, aby díky lepšímu třídění došlo ke snížení frekvence svážení směsného odpadu z domácností, diskuse začíná u rodinných domů. Tím by město ušetřilo náklady za svoz.

Vyhláška o údržbě zeleně

Změny se dočká městská vyhláška o údržbě veřejné zeleně. Nové znění zatím odsouhlasila městská rada, která návrh posouvá do zastupitelstva. „Jedná se o aktualizaci, tím zásadním bodem je posunutí termínů povinných sečí,“ popsal místostarosta Radek Šamšula. Veřejné plochy je podle vyhlášky nutné sekat dvakrát ročně – dosud byly termíny brzy po sobě, první seč musela proběhnout do konce června, druhá do konce července. Nyní bude možné druhou seč posunout až do konce října, pokud v létě nebudou k sekání vhodné podmínky.

Plán úprav zeleně

Radnice zveřejnila informace o plánovaných úpravách zeleně s výhledem na následující roky a plány práce v oblasti odpadového hospodářství a správě zeleně. „Letos nás čeká ořez lip na Sokolské ulici, což je akce, která se koná jednou za pár let a přináší s sebou vždycky určité pozdvižení veřejnosti. Nicméně je to jediná možnost, jak tyto stromy opečovávat, aniž bychom je museli začít kácet. Druhou větší akcí je aktualizace pasportu zeleně. Od největších stromů budeme postupně aktualizovat pasporty a zanášet si do databáze jejich aktuální stavy, abychom mohli lépe reagovat a měli představu, jak se jejich stav vyvíjí,“ uvedl místostarosta Radek Šamšula.

Stavební úpravy policejní služebny

Radnice vysoutěžila třetí etapu stavebních úprav služebny městské policie za 1,4 miliony korun. To je velmi výrazná úspora oproti původním odhadům, rozpočet počítal s částkou 5,5 milionů korun. „Veřejným otevřeným řízením se ta částka stala ani třetinovou. Tohle nám ukazuje, že otevřená veřejná řízení jsou směr, kterým chceme jít v co nejvíce situacích. V minulosti praxe taková nebyla. Chceme to změnit, první krok nám ukazuje, že toto rozhodnutí je velice pozitivní,“ uvedl Lukáš Holík. Část ušetřených peněz se podle něj použije na rozšíření prací nad rámec současného projektu.

Střecha mateřské školy

Město vybralo dodavatele projektové dokumentace na opravu střechy mateřské školy na Komenského ulici. Střecha by měla být zčásti zelená a zčásti pokrytá fotovoltaikou. Na oba záměry se město bude snažit získat dotaci.

Volba komisí

Městská rada zvolila členy komisí – tedy svých poradních orgánů. Zveřejněni budou na webu města. Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že si město nechtělo hrát na personalisty a do komisí zařadilo všechny, kteří o práci v nich projevili zájem. Ať už z řad občanské veřejnosti, nebo jako zástupci politických subjektů. „Pokud by na jednání komise nechodili, předseda má možnost navrhnout jejich vyloučení,“ vysvětlil místostarosta.

Tajemník David Škvařil doplnil, že největší zájem byl o kulturní, sportovní a vzdělávací komisi, dále o komisi pro investice a rozvoj a pro výstavbu a plánování. Zatím nebyla schválena komise pro zdravotnictví, do které se vedení města snaží získat ještě víc lékařských odborníků.

Jedná se o vytvoření mediální komise, místostarosta Radek Šamšula k tomu svolal jednání zástupců zastupitelských klubů. Zvažuje se i zřízení mediálního výboru pod zastupitelstvem. Nepokročila zatím debata o zřízení funkce městského architekta, se kterým ale vedení města do budoucna počítá.

Doplněna byla dozorčí rada nemocnice. Rezignoval Zdeněk Bušina nominovaný SPD a Trikolorou, místo něj za stejné uskupení v dozorčí radě usedne Jan Machač mladší.

Navýšení částky za hrobová místa

O deset korun se zvýší cena za nájem hrobových míst. Částka za nájemné a hřbitovní služby tak bude činit 65 korun za metr čtvereční a rok. Město tak nevyužilo zákonného limitu 82 korun, z rozpočtu na údržbu hřbitova doplácí ještě něco přes 130 tisíc.

Rozšíření bikeparku

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že probíhají jednání o možném rozšíření bikeparku v Doubravách. Ve hře je více variant, některé úpravy by mohly proběhnout už letos.

Lípa na Bílkově

Místostarosta Radek Šamšula potvrdil jednání se Zelenou peřinou o ochraně lípy na Bílkově ulici. Nyní město navrhlo několik variant na vytvoření informační cedulky a řešení nechává na občanské iniciativě. Pokud by se ukázalo, že zvolená varianta nestačí, přijde město s efektivnějším řešením. Umístění masivnějších obrubníků je podle Radka Šamšuly až poslední varianta.

Obchody na Bělé a ve Vratíkově

Město pravděpodobně odkoupí objekty zrušených obchodů ve Vratíkově a na Bělé. „S Jednotou jsme předběžně domluvení. Cena je pro město velice atraktivní,“ informoval místostarosta Lukáš Holík. Na obou místech se podle něj primárně řeší, jestli by zde nemohlo dojít k obnovení prodeje. O budovu na Bělé mají případně stále zájem i hasiči z Mazurie. Ti potřebují novou zbrojnici.

Programové prohlášení

Zástupci nové boskovické koalice Změna22 + Naše Boskovice + Piráti jednají o vytvoření programového prohlášení nové městské rady. To slíbili zveřejnit do konce ledna. Aktuální plán je takový, že programové prohlášení schválí rada na svém jednání 30. ledna a představeno bude poslední lednový den na tiskové konferenci.

další zpravodajství