Jak vidí opozice návrh rozpočtu na rok 2023?

Další díl opoziční ankety věnujeme jednomu tématu: návrhu rozpočtu města na rok 2023. Návrh už schválila městská rada, Ohlasy ho představily v podrobném rozboru a nyní ho bude schvalovat zastupitelstvo. Svůj názor v anketě prezentují za koalici SPOLU Michaela Žejšková a za ČSSD Petr Malach. Zastupitel za SPD a Trikoloru svou odpověď Ohlasům nezaslal.

Opoziční strany na ustavujícím zastupitelstvu
Opoziční strany na ustavujícím zastupitelstvufoto: Tomáš Znamenáček

Jak hodnotíte návrh rozpočtu na rok 2023? Jste ochotní ho podpořit? Chybí vám v rozpočtu něco, nebo naopak přebývá? Jak hodnotíte základní parametry rozpočtu, přístup k investicím a jejich rozvržení?

Michaela Žejšková, SPOLU

Návrh rozpočtu na rok 2023 je dle našeho názoru nedopracovaný, ani ne polotovar – a v této podobě jeho podporu důkladně zvažujeme. Postrádáme v něm zejména investice, ať už do dopravní infrastruktury (žádné řešení křižovatky pod poštou, ulice Lidická, kde je přiznána dotace SFDI), tak do školství (rozšíření kapacity MŠ), sportu (rozpočet neobsahuje žádnou částku pro realizaci sportovní haly, chybí skatepark, který se nyní projektuje) i zdravotnictví – není například zahrnuto nájemné ze smlouvy mezi městem a nemocnicí, které se město zavázalo investovat zpět do nemocnice formou technického zhodnocení, apod. Chybí dále návrh jakéhokoliv řešení kotelny K404 Na Vyhlídce. Nejsou rovněž řádně dopočítány finanční prostředky pro Služby Boskovice, když rozpočet zahrnuje pouze část roku a ne celých 12 měsíců, dle vyjádření vedení města chybí asi 3,6 milionu korun.

Argument vedení města, že některé výše popsané chybějící položky budou do rozpočtu zařazeny v průběhu roku rozpočtovým opatřením, nás neuspokojil, neboť je nejisté jak samotné zařazení, tak zejména jeho financování – kde se na takové pozdější zařazení vezmou další finanční prostředky, když nyní v rozpočtu nejsou? Rozpočet je roční finanční plán města a má zahrnovat vše, o čem je známo, že bude potřeba řešit.

Co nám v rozpočtu výrazně přebývá, je utrácení milionů za koncepci, generel a konzultační služby. To se vážně bude připravovat znovu zadání pro areál Červené zahrady a zaplatíme za něj další 1,5 milionů korun (a kde je prosím ten zdarma vytvořený a městu předložený generel SRABu)?

Před rokem schválený Strategický plán rozvoje města Boskovice 2022–2032 (za 363 tisíc korun), který zahrnuje mimo jiné oblast dopravní a technické infrastruktury a v jehož akčním plánu jsou konkrétní zpracované projekty, je potřeba za 4 miliony korun (tato částka je rozpočtována pro koncepci rozvoje města jen v oblasti dopravy, nikoliv v dalších oblastech) revidovat, měnit – nebo jaký je důvod? A jak je obhajitelný čtyřmilionový obnos?

Za konzultační služby město už nyní platilo okolo 7 milionů korun – pro příští rok mají být tyto prostředky navýšeny o další 3 miliony korun. Komu a z jakého důvodu mají tyto prostředky být hrazeny? Poradenství k dotaci a realizaci knihovny je již zahrnuto v jiné položce a další investice či akce nejsou v rozpočtu plánovány. Kam tedy bude celkem 10 milionů korun jen pro příští rok určeno?

Výše popsaných min. 8,5 milionů korun se má investovat nebo s jejich pomocí udržet potřebné městské provozy, zejména sportoviště, po celý rok, a nikoliv je utrácet takto nepotřebně.

Petr Malach, ČSSD

Rozpočet je postaven tak, jak se dalo trochu předpokládat. Bohužel se v něm projevuje několik zvýšených položek, na které má vliv inflace a energie. Tyto položky bohužel musíme jako město uhradit. Rozpočet bych ale uvítal více investiční, protože jak jsem si přečetl volební programy vládnoucích stran, čekám na jejich postupné plnění v následujících letech – proto více investiční. Možná se ale více dozvíme v programovém prohlášení, na které netrpělivě čekáme. Na otázku podpoření rozpočtu je v tuto chvíli ještě brzy, protože máme na zastupitelstvo města několik otázek, které rozhodnou.

další ankety