Město řeší nákup energií. Navýšení může představovat desítky milionů

Výrazně zvýšené ceny energií nedopadají jen na rozpočty domácností a firem, ale také na rozpočty měst a obcí, plus samozřejmě na všechny městské organizace. V Boskovicích může zdražení představovat několik desítek milionů korun.

Boskovice mají energie nakoupené do konce letošního roku. Nyní řeší nákup na další rok přes svou společnost Služby, samostatně pak postupuje nemocnice. „Město“ v tomto případě neznamená jen městský úřad – nákup a zvýšená cena energií se týkají také Městské správy sociálních služeb, KZMB s několika budovami, všech provozů Služeb či základní a mateřské školy.

Dodavatele energií se snažila zajistit už minulá městská rada pod vedením starosty Jaroslava Dohnálka, na trhu ale neexistovaly prakticky žádné nabídky. Druhé výběrové řízení, které minulé vedení města vyhlásilo těsně před volbami, muselo nové vedení zrušit.

Nyní tedy město dodavatele energií poptává znovu. Postupně se také vyvíjí příslib pomoci od státu, takže už město má alespoň jistotu zastropovaných cen. „Zastropování cen energií garantuje příslušné vládní nařízení. Máme ještě řadu nejasností s tím spojených,“ popisuje místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice), který má energetiku v novém vedení města na starosti. Proto město zaslalo dopis na ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad kvůli vyjasnění situace. „Úloha a působnost státního dodavatele nebyla zatím definována,“ doplňuje Lukáš Holík.

Město zároveň počítá, jaký dopad by mělo na městský rozpočet, kdyby celý příští rok platily ceny ve výši určené státem jako strop. Zde je určitý rozdíl v tom, kam dodává energie přímo město, a kam městské Služby. U dodávek od Služeb je navýšení asi trojnásobek u elektřiny a čtyřnásobek u plynu. U dodávek města je elektřina na dvojnásobku.

Za městský úřad a příspěvkové organizace (KZMB, MSSS, školy) činí částka za energie v letošním, dobíhajícím rozpočtu asi 15 milionů korun. V příštím roce by to mohlo být až 45 milionů. U městských Služeb, které provozují mimo jiné zimní stadion a lázně, může navýšení představovat až deset milionů korun. To už je dohromady pro městský rozpočet navýšení o 40 milionů korun. A zároveň podle místostarosty město přijde o zelený bonus za výrobu elektřiny z kogenerace ve výši 4 milionů korun.

Město ovšem také přispívá dotacemi na činnost sportovních klubů a nejrůznějších spolků. I ty se kvůli navýšení cen za energie nejspíš dostanou do problémů a provozní dotace jim nebudou stačit. Podle Lukáše Holíka město při aktuální přípravě rozpočtu na příští rok toto téma také otevřelo. „Rádi bychom zachovali provoz lázní a aby hokejisté dohráli rozehranou sezonu. O té následující se budeme posléze bavit s návazností na vývoj energií během roku. A budeme komunikovat se spolky,“ popsal místostarosta.

Zvýšené ceny se dotknou také obyvatel Boskovic, kteří odebírají teplo z CZT. A to na základě nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Cena na příští rok bude stanovena do 30. listopadu. „Bohužel už nyní je zřejmé, že cena bude vyšší než letos,“ dodal místostarosta Lukáš Holík.

Samostatně jedná o nákupu energií boskovická nemocnice. V jejím letošním rozpočtu energie představují náklady 8,5 milionů korun. Velmi hrubý odhad nákladů na příští rok činí podle jednatele nemocnice Dana Štěpánského 20 milionů korun. Jednatel počítá s tím, že nemocnice bude muset zvýšené náklady pokrýt z vlastních provozních zdrojů nebo ze zisku z minulých let. Nyní už má nemocnice na rozdíl od města vysoutěžené dodavatele a čeká na podpis smluv.

Na závěr je ovšem nutné dodat, že v současné krizi městu rostou také příjmy. Vysoká inflace znamená vysoké ceny, ze kterých se platí vyšší daně – a ty se následně přerozdělují městům a obcím. Už v letošním roce by toto navýšení oproti úplně prvním odhadům daňových příjmů v návrhu rozpočtu mohlo činit několik desítek milionů korun. Městu však s inflací samozřejmě rostou také náklady za další služby a zvedají se platy státních zaměstnanců, a tak určitě nebude platit, že by rostoucí příjmy dokázaly pokrýt rostoucí výdaje včetně skokového nárůstu cen za energie.

Přesnější odhady a první podobu plánu na městské hospodaření nám odhalí návrh rozpočtu, který vedení města nyní dokončuje. Zveřejněn bude na konci listopadu a schvalovat ho bude zastupitelstvo 6. prosince.

další zpravodajství