Bytový dům chtějí vytápět tepelným čerpadlem, stavební úřad jim to zamítl

Obyvatelé jednoho z osmipatrových domů na Komenského ulici v Boskovicích se už před téměř třemi roky rozhodli vybudovat vlastní zdroj vytápění pomocí tepelného čerpadla. Stavební úřad ale dva roky vyřizoval povolení a nakonec je letos zamítl. Nájemníci se proti tomuto rozhodnutí odvolali.

Kotelna na Komenského ulici, ilustrační foto
Kotelna na Komenského ulici, ilustrační fotofoto: Tomáš Znamenáček

S letošním rokem přešel provoz centrálního zásobování teplem (CZT) pod městskou firmu Služby Boskovice. Cena tepla sice klesla, nicméně alespoň někteří odběratelé věří, že mohou ušetřit ještě více, pokud si budou vytápění řešit sami bez závislosti na odběru z městských teplovodů. Plánují alternativní zdroj v podobě tepelného čerpadla.

„Nižší cena tepla z tepelných čerpadel je fakt daný z již existujících instalací a je časově doložený dosaženou skutečností. Nejde zde o cenový rozdíl v řádu procent, ale několika desítek procent,“ upozorňují nájemníci bytového domu č. p. 1880 až 1882 na ulici Komenského ve společné odpovědi na dotazy Ohlasů. Byli se podívat v několika bytovkách v Olomouckém kraji, kde tepelná čerpadla fungují, a v říjnu 2018 na schůzi družstevních nájemníků i soukromých vlastníků jednomyslně schválili, že si je také pořídí.

Podle svých slov byli upozorňováni, že se vydávají na nelehkou byrokratickou cestu plnou komplikací – přestože v minulosti zaznívalo z úst představitelů vedení Boskovic, že město nikomu nebude bránit v odpojení z tepelné soustavy, což připomíná i šéf stavebního bytového družstva Radost Bohuslav Novák. „Na veřejných slyšeních týkajících se problematiky CZT a jeho provozu bylo ze strany města deklarováno, že případným jednotlivým odpojením město bránit nebude a ze zpracovaného expertního posudku zadaného ještě minulým vedením města vyplývá, že odpojení v tomto rozsahu nemůže mít na výkon a provoz systému žádný vliv,“ poznamenal.

Současné vedení Boskovic ale začalo snahám občanů bránit a už v lednu podalo námitku do stavebního řízení právě z toho titulu, že je město vlastníkem soustavy CZT. V námitce tvrdí, že záměr jde údajně nejen proti územní energetické koncepci, ale také proti zákonu, protože vlastní zdroj není ekonomicky výhodnější.

Obyvatelé na žádost stavebního úřadu ale už dříve předložili energetický posudek, který podle nich jasně prokazuje ekonomickou výhodnost tepelných čerpadel. Město si ale nechalo zpracovat vlastní posouzení, které tvrdí opak.

„Energetický posudek nereflektuje aktuální dění z hlediska výroby a dodávky tepla ze soustavy CZT Boskovice a v ekonomickém hodnocení neuvažuje s řadou nákladů, například s odměnou obsluze zařízení, připojovacím poplatkem za rezervovaný příkon pro tepelná čerpadla či nákladem na odpojení od systému CZT. Z tohoto důvodu město Boskovice zadalo zpracování Technického a ekonomického posouzení vhodnosti instalace systému zásobování teplem na bázi tepelných čerpadel. Toto posouzení hodnotí přechod na tepelná čerpadla jako ekonomicky nevýhodný,“ stojí se v námitce města.

Zároveň město upozorňuje v námitce na vyšší emise, které by byly s tepelným čerpadlem spojené. Odpovědi na tento dotaz se členská samospráva bytového domu vyhnula. Jan Svěrák, obchodní zástupce společnosti Acond, která tepelná čerpadla vyrábí a podstupuje za boskovické nájemníky celý úřednický maraton, ovšem říká, že jde jen o způsob nastavení výpočtu. „Samotné čerpadlo žádné emise nemá. Ve výpočtu se ale bere v potaz primární zdroj, který dodá čerpadlu energii, což je nějaká elektrárna, a u ní se už od začátku vychází z toho, že má vyšší emise než teplárna. Proto nikdy v takovém výpočtu nemůže vyjít tepelné čerpadlo na emise lépe než teplárna. Boskovicím to ale žádné zvýšené emise nepřinese,“ vysvětlil.

Stavební úřad nakonec po dvou letech žádost o povolení zamítl. „Úřad rozhodl ne v našem zájmu, ale v zájmu nového dodavatele tepla, tedy Služeb Boskovice, jehož vlastníkem je město Boskovice. To je pro nás naprosto šokující a do očí bijící,“ sdělili nájemníci bytového domu s tím, že v polovině května podali odvolání proti tomuto rozhodnutí na krajský úřad. Věří, že tam už nebudou takové průtahy jako na úřadě v Boskovicích.

Jejich neochota být dále součástí centrální soustavy zásobování teplem je způsobená i tím, že nechtějí v budoucnu platit případné další náklady na opravy a „vyhřívání trávníků“ – tedy to, že je v zimě na některých místech poznat, kudy rozvody tepla vedou, protože nad nimi na zemi taje sníh. Zastupitelé už na posledním zasedání souhlasili s tím, že pošlou vlastní firmě z rozpočtu dvoumilionovou investiční dotaci na nákup nových kotlů do kotelny na Komenského. „Nejde o odstraňování havarijních stavů, jde o obnovu či opravu toho, co může v nejbližších obdobích havarijní stavy navozovat,“ prohlásil jednatel Služeb Boskovice Milan Strya. Podle něj stav rozvodů odpovídá stáří 15 až 25 let. Do budoucna by ale další investice měla hradit přímo městská firma, která však každoročně dostává nemalé provozní příspěvky z rozpočtu města.

Ve střednědobém plánu je investic ještě více. Kromě menších desetitiscových položek se počítá na příští rok i s většími investicemi do kotelny Na Vyhlídce. „Nyní se zde nachází kotle z roku 1996. Nejeví žádné viditelné vady, ale vzhledem k jejich stáří plánujeme obnovu nebo částečnou obnovu v roce 2022,“ stojí v materiálu. Stejně tak se plánují i stavební úpravy objektu. „Odhad nákladů je 2 až 2,5 milionu korun,“ sdělil jednatel Služeb. Náklady by se pak formou odpisů promítly do ceny tepla.

Do budoucna pak městská firma zmiňuje i možné rozšíření okrsku CZT střed, jehož letošní výstavba se proti předpokládaným nákladům o třetinu prodražila a nakonec vyústila i v pád koalice.

Zvažuje se napojení městského úřadu na Masarykově náměstí, případně i budoucí knihovna v ZZN. „Kapacita výkonu CZT střed pro tento krok je dostatečná,“ stojí dále v materiálu. Dnes úřadu dodává teplo kotelna v Obchodní uličce.

Obyvatelé bytových domů ale tvrdí, že by bylo lepší, kdyby město i v letos velmi skloňované investici do okrsku CZT střed šlo od začátku cestou lokálních zdrojů tepla. „Vezměme si pro příklad porovnání, na kolik nás vyjde pořízení strojovny s tepelnými čerpadly pro 48 bytových jednotek v našem domě. Bude to zhruba 2,5 milionu korun. A na kolik vyšla stavba nové části CZT střed realizovaná nedávno v Boskovicích, kdy původní rozpočet byl na 25 milionů, ale nakonec se celá investice přehoupla na 33 milionů. Kdyby místo stavby CZT střed nechalo město raději zřídit vlastní zdroje tepla a zřídilo si vlastní kotelny, vyšla by je celá investice daleko levněji. A tito úředníci nám chtějí radit, co je pro nás ekonomicky výhodnější?“ dodali nájemníci z Komenského.

další zpravodajství