Z radnice: Nesouhlas s omezením vlaků, energie, projektor do kina a eGovernment

Nová městská rada byla zvolena na ustavujícím zastupitelstvu 20. října. A hned zasedla k mimořádnému jednání a další takové proběhlo i v pondělí 31. října. První řádná schůze následovaná tiskovou konferencí bude až 7. listopadu, ale na základě tiskové zprávy přinášíme aspoň základní informace o tom, co už nově zvolené vedení Boskovic řeší.

Mimořádná schůze nově zvolené rady města po ustavujícím zastupitelstvu
Mimořádná schůze nově zvolené rady města po ustavujícím zastupitelstvufoto: FB Piráti Boskovice

Změny na železnici

Bezprostředně po zvolení zastupitelstvem se noví radní v čele se starostkou Janou Syrovátkovou (Změna22) a místostarosty Lukášem Holíkem (Naše Boskovice) a Radkem Šamšulou (Piráti) zabývali změnami v jízdním řádu na železniční trase ze Skalice nad Svitavou do Boskovic a dále do Velkých Opatovic. Tyto změny omezující počet vlakových spojů začaly platit v srpnu a bývalý starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) adresoval 10. října dopis krajskému radnímu pro dopravu Jiřímu Crhovi (ODS), ve kterém vyjádřil za vedení města nesouhlas a požádal, aby do nového jízdního řádu, který má platit od 11. prosince, byly vyřazené spoje vráceny.

Nová rada přijala usnesení, ve kterém se s postojem předchozího starosty ztotožnila – nesouhlasí s rušením spojů a naopak souhlasí se zněním dopisu odeslaného za město Jaroslavem Dohnálkem.

V následujícím týdnu ještě místostarosta Lukáš Holík informoval na svém facebookovém profilu, že ve středu 26. října proběhlo jednání zástupců města na Jihomoravském kraji (JMK). „Přidání spojů v rámci Boskovice–Brno je určitě pozitivní, super. Druhým dechem dodávám, že musíme myslet také na směr Praha či Velké Opatovice. Vůbec se nám nelíbí, že od června má skončit osobní vlaková doprava Boskovice – Velké Opatovice a stejně tak i noční vlaky z Brna přímo do Boskovic. Včera jsme dostali další materiály, které detailně rozebereme a následně předáme vyjádření JMK,“ komentoval místostarosta jednání.

Energie

Na další mimořádné schůzi na konci října se nová rada zabývala nejprve nákupem energií na příští rok. Předchozí rada ještě vyhlásila výběrové řízení na dodavatele plynu i elektřiny. Výběrová komise obdržela v případě plynu jen jednu nabídku a doporučila řízení zrušit a vypsat znovu, s upravenými podmínkami. A stejný postup doporučila i u elektřiny. Městská rada jakožto valná hromada městské společnosti Služby Boskovice, která nákup energií pro město zajišťuje, souhlasila. Proběhnou tedy nová výběrová řízení. O tématu nákupu a zdražování energií Ohlasy připravují samostatný článek.

Projektor do kina

Zrušení zakázky bylo předmětem i dalšího bodu mimořádné rady – tentokrát se jednalo o výběr dodavatele digitálního projektoru s ozvučením do nového kinosálu v kině Panorama. Dodavatele schválila předchozí rada, dílo mělo být dokončeno 20. září. „Po výzvě k podpisu smlouvy dodavatel sdělil, že smlouvu podepsat nemůže, neboť nedisponuje zásadními součástkami, které kvůli situaci na trhu mají dlouhé lhůty dodání. Dodavatel tak nebyl schopen naplnit termín dokončení díla, a z toho důvodu je nutné původní řízení zrušit a vyhlásit zadávací řízení znovu,“ vysvětlilo vedení města v tiskové zprávě. Otevření nového kinosálu, původně plánované ještě na letošek, se tak může protáhnout o několik měsíců.

Žádost ve výzvě eGovernment

Radní schválili podání žádosti o dotaci ministerstva pro místní rozvoj v rámci evropských peněz. Konkrétně se jedná o výzvu eGovernment, ve které by město mohlo získat elektronickou úřední desku, aplikaci pro uveřejňování otevřených dat, hybridní poštu, datové sklady a rozšíření Portálu občana. Celkové náklady naplánované akce činí 7,35 milionu korun, dotace by pokryla 85 procent.

další zpravodajství