Tomáš Trumpeš: Editorial: Omluva Ohlasů za pochybení v kampani

Komunální volby jsou pro lokální noviny něco jako olympiáda pro sportovce – konají se jednou za čtyři roky, vyžádají si dlouhé měsíce příprav a chcete v nich předvést to nejlepší, co dovedete. O to víc vás pak mrzí, když uděláte nějakou chybu. Jistě, těch drobných jsme udělali při tom objemu práce určitě víc a dělá je každý, ale jedna je bohužel zásadní: chybně jsme informovali o nutné hranici pro vstup do zastupitelstva u uskupení, které nepostavilo plnohodnotnou kandidátku čítající 27 lidí, jako je členů zastupitelstva.

Natáčení volebního rozhovoru s Karlem Trefným, lídrem kandidátky SPD a Trikolory
Natáčení volebního rozhovoru s Karlem Trefným, lídrem kandidátky SPD a Trikoloryfoto: Tomáš Znamenáček

V Boskovicích to byla kandidátka SPD a Trikolora společnou cestou pro Boskovice, na které bylo pouze 14 kandidátů. Hned po zveřejnění této skutečnosti se ve městě rozjela debata o tom, že uskupení skoro nemá šanci, protože při započtení 14 hlasů od každého voliče, který zaškrtne stranu, namísto 27 hlasů, se může jen velmi těžko dostat nad pětiprocentní kvórum.

K této debatě jsme jako Ohlasy bohužel přispěli, celou věc jsme neprověřili a naopak jsme chybu opakovali v celém průběhu kampaně. Pro Boskovice to byla zcela nová situace a nenašel se bohužel nikdo, kdo by nás upozornil, zdá se, že o tom nevěděli ani sami kandidáti uskupení SPD a Trikolora.

To nás ale nijak neomlouvá. Měli jsme celou věc prověřit a správné informace se dobrat. Ve volebním zákoně se přitom píše, že Český statistický úřad při počítání hlasů vyřadí ze sčítání takovou kandidátku, která získala méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů.

Tak ještě jednou jasně: Za tuto chybu se jako Ohlasy hluboce a upřímně omlouváme, naším hlavním cílem je poskytovat čtenářům správné informace, ne kohokoliv uvádět v omyl. Moc nás to mrzí.

další názory a komentáře