Hana Kvapilová: Zelená peřina o sečích městských trávníků a otevřený dopis místostarostovi

Boskovická iniciativa Zelená peřina reaguje ve společně vytvořeném textu na aktuální seče městských trávníků v Boskovicích. K článku připojujeme také otevřený dopis, který Zelená peřina adresovala odpovědnému místostarostovi Petru Malachovi (ČSSD). Pokud se ztotožňujete s názorem Zelené peřiny a chtěli byste se k otevřenému dopisu připojit, můžete tak učinit buďto podpisem v Knihkupectví Tomáše Špidlíka na Masarykově nám. 8/6 v Boskovicích anebo online na této adrese. Iniciativa připravila také video, které stav sečí mapuje.

Trávník U Koupadel po městské seči
Trávník U Koupadel po městské sečifoto: Tomáš Trumpeš

Minulý pátek 23. července a následující pondělí, kdy v Boskovicích panovaly tropické teploty, byla v celém městě (s opravdu drobnými výjimkami) provedena seč všech trávníků, a to i nízkých kvetoucích, na naprosto minimální výšku. Řadu obyvatel vyděsil výsledný stav trávníků – žluté plochy v celém městě, vydřené místy až na hlínu.

Mimo jiné byl v rámci této seče strojově posekán i trávník v proluce U Koupadel, kde se o travnaté plochy na základě dohody s městem starala iniciativa Zelená peřina – celý trávník byl vysečen až na hlínu, včetně plochy nově oseté lučním osivem v rámci projektu Participativního rozpočtu. Nyní je otázka, zda tento zásah mladé klíční rostliny vůbec přežijí. Věnovali jsme mnoho hodin svého času péči o plochu v proluce U Koupadel, kterou nám město svěřilo a na které jsme se snažili představit jiné možnosti seče, šetrnější k životnímu prostředí. Pak přijely žací stroje a naše práce přišla během pár minut vniveč.

Do právě vycházejícího Boskovického zpravodaje jsme připravili článek o ošetřování nově oseté plochy v proluce U Koupadel, kterou máme třetím rokem v péči. Vzhledem k tomu, že celá plocha byla v pondělí ze strany firmy kompletně vysečena, je tento článek smutným mementem.

Seč trávníků v celém městě byla v trvajícím tropickém počasí zcela nevhodná a podle našeho názoru i zbytečná – nízký kvetoucí trávník má pro životní prostředí ve městě jen samá pozitiva (potrava pro včely, čmeláky a další opylující hmyz, ochlazování okolí, zadržení vlhkosti) a nikomu nevadí – lze po něm bez problémů chodit a nepřekáží ani ve výhledu motoristům.

Také občané města na Facebooku hromadně vyjadřovali rozhořčení nad touto masivní plošnou sečí na nevhodnou výšku. Odpovědný místostarosta města Petr Malach se krátce zapojil do facebookové diskuse, ve které se de facto přiznal k tomu, že se jako odpovědný pracovník nevyzná v problematice, která spadá do jeho gesce, a tuto seč obhajuje žádostí jedné občanky města. Zdá se, že neuvažuje o tom, že sečení za takovýchto podmínek odporuje odborným doporučením, ve kterých je základním pravidlem nesekat trávníky při teplotách přesahujících 26 ºC!

Iniciativa Zelená peřina již několik let městu přináší náměty (nejen) k formě sečení trávníků. Nabídli jsme také konkrétní návrhy jiného nastavení podmínek výběrového řízení, které by pomohly zajistit ekologičtější péči o zeleň a větší možnosti města k ovlivnění spolupráce s dodavatelskou firmou. Nyní však vidíme, že město nevyžaduje ani plnění vlastních podmínek stávající smlouvy, kde je například stanovena minimální výška seče 7 cm.

Již před dvěma lety jsme vedoucího odboru správy majetku žádali o ukončení aplikace chemických postřiků k hubení plevele na chodnících a jejich nahrazení použitím drátkového čištění. Chemické čištění není ekologické, ale ani ekonomické. V letošním roce se však chemizace znovu vrátila.

Příslušný odbor města jsme také informovali, jakým způsobem je možné bez chemie řešit i zaplevelení ve výsadbách keřů, v trvalkových záhonech a na různých dalších plochách s obnaženou půdou – zde by pomohlo důkladné vypletí ploch před vysemeněním jednoletých plevelů a řádné zamulčování půdy. Navíc by se ve výsadbách udržovala větší vlhkost, půda by se tolik nesplavovala. Estetický přínos asi netřeba zmiňovat.

Aktuálně bychom rádi upozornili na to, že mnohé atraktivní plochy v centru města jsou zarostlé půlmetrovým plevelem. Uvítali bychom, kdyby namísto plošné seče byla pracovní síla zahradníků orientována tímto směrem. Dále se samozřejmě nabízí také dostatečné zalévání zeleně a v neposlední řadě sběr odpadků (které jsou také součástí uzavřené smlouvy) – obzvláště některá zákoutí města vypadají opravdu tristně.

Ve výsledku město Boskovice přivítá víkendovou pouť vyprahlými plochami místo trávníků. Zeleň nahradí pouze bujný porost plevelů v původně okrasných zákoutích. Naše iniciativa i další občané Boskovic sice na Facebooku vyjadřují své rozhořčení s plošnou sečí trávníků na minimální výšku, město však bez vysvětlení v této formě sečí pokračuje. Žádné konkrétní kroky směrem ke změně nejsou vidět. Na náš příspěvek nikdo z města Boskovice nezareagoval a ani na e-mail jsme až do 28. července nedostali žádnou odpověď. Proto volíme tuto formu otevřeného dopisu a žádáme reakci odpovědných pracovníků.

Otevřený dopis místostarostovi odpovědnému za úsek Tvorby a ochrany životního prostředí v Boskovicích

Vážený pane místostarosto Malachu,

obracíme se na Vás s prosbou, možná spíš s apelem. Všichni víme o existenci klimatické krize, v letošním létě ji pociťujeme obzvlášť palčivě. Čím dál více lidí nejenom chápe, co se děje, ale na své vlastní úrovni, ve svém vlastním životě přijímá všemožná opatření, jak ji zbrzdit.

Cítíme však smutek a bezmoc, když vidíme, jak se v těch nejteplejších dnech na různých místech, která spadají do vaší kompetence, seká tráva na troud. Nevidíme v tom logiku, demotivuje nás to, jsme zoufalí. Kvetoucí bylinný trávník, nijak přehnaně vysoký, který ještě v minulém týdnu pomáhal ochlazovat veřejný prostor, je pryč. Zlikvidovaly ho zahradní traktory na základě zakázky města. Kam zmizel hmyz? Jak se nám všem a především rodinám s dětmi bude ve vedrech žít na prašných „travnatých“ plochách vydřených až na hlínu?

Můžete prosím silou vašeho mandátu a funkce zamezit opakování takové nelogické činnosti, která jde přímo proti všem uznávaným doporučením pro města v době klimatické krize? Můžete prosím objednávat konkrétní seč teprve ve chvíli, kdy jsou travní porosty přerostlé, a ne tehdy, kdy jsou ve městě většinově nízké kvetoucí trávníky? Můžete prosím vymáhat nápravu, když dle smlouvy města, do které jsme nahlédli, má výška seče dosahovat nejméně 7 cm? Vy jste zadavatel a Vy tedy máte v ruce nástroje, jak situaci vyřešit. Naléhavě Vás žádáme – využívejte těchto nástrojů!

Pokud tápete a nevíte, co je třeba, rádi vám pomůžeme, propojíme vás s odborníky, kteří Vám mohou pomoci přenastavit péči o zeleň tak, aby v příštích letech bylo naše město ukázkovým místem péče o zeleň v době klimakrize, a nikoli odstrašujícím příkladem. Pro začátek posíláme alespoň Metodický pokyn z jiného českého města, který dobře shrnuje základní zásady.

Každý máme nějaké kompetence – někdo ovlivňuje svoji rodinu, někdo dům, kde žije, někdo ulici a někdo, například Vy, má tu moc, že může rozhodovat o veřejném prostoru. Moc by nám všem, kterým není stav našeho města lhostejný, pomohlo, kdybyste napřel své síly i Vy – bylo by to inspirativní, dodalo by nám to v našem snažení energii a pocit, že to není marné.

Další konání je na Vás. Děkujeme, že se ze své úřední moci zasadíte o to, aby naše město i my všichni zvládli letní vedra, ale i další výkyvy a vývoj počasí v budoucnu – ne navzdory „řádění“ radnice, ale díky jejím uváženým krokům.

Na závěr ještě prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu byla kompletně vysečena plocha v proluce U Koupadel, o kterou se na základě dohody s městem již třetím rokem iniciativa Zelená peřina stará svépomocně, snažila se zde ukázat možný šetrnější způsob střídavé seče. Z jakého důvodu byl pokosen nově založený luční porost, vysetý letos v rámci projektu Participativního rozpočtu? Zapěstování květnaté louky má svá jasně daná pravidla, se kterými je tento zásah v rozporu. Je otázkou, jaké budou jeho následky.

Můžete prosím zveřejnit informace, jakým způsobem bude město Boskovice dále postupovat v péči o zeleň a zda dojde k nějakým změnám ve způsobu spolupráce s dodavatelskou firmou?

iniciativa Zelená peřina

další názory a komentáře