Z radnice: Třída místo bazénu, kapacita školky, výletiště v Mladkově, provoz koupaliště

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo na konci května po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Architektonická studie nové podoby výletiště v MladkověArchitektonická studie nové podoby výletiště v Mladkově   foto: ZARI architects

Vedení města již v minulosti avizovalo, že bude usilovat o rozšíření prostor a kapacity mateřské školy Na Dolech. Hovořilo se o přístavbě, nakonec ale přichází návrh zrušit ve školce bazén a místnost přestavět na novou třídu pro 28 dětí. Nyní si město nechá na přestavbu vypracovat projektovou dokumentaci. Ta by měla také odpovědět na otázku, kolik bude přestavba stát. „Máme představu, že by to bylo realizované v první polovině příštího roku, aby mohla být od školního roku 2023/2024 tato velká třída už k dispozici,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek.

Podle starosty nadále platí, že město usiluje také o budovu hasičů na ulici Svatopluka Čecha a chce zde zřídit další školku.

K samotnému zrušení bazénu se starosta vyjádřil, že z toho nikdo nemá radost, ale bazénová technologie je již zastaralá a vyžádala by si větší investice. Proto i vedení mateřské školy se přiklonilo k variantě přestavby na třídu. Děti ze školky Na Dolech budou stejně jako děti z ostatních pracovišť MŠ chodit na plavání do městských lázní.

K určitému navýšení kapacit mateřské školy dojde už od příštího školního roku, a to v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. Město proto žádá o navýšení na ministerstvu školství, které vzhledem k situaci klade pouze minimální požadavky. Kapacita jednotlivých tříd se tak zvýší z 24 na 28 dětí, cekově se kapacita boskovické mateřské školy zvýší ze 463 na 505 dětí. Aktuálně chodí ukrajinské děti do dětské skupiny, která vznikla provizorně ve Středisku volného času, někdejším DDM. Podle údajů ministerstva vnitra je v Boskovicích 23 uprchlíků ve věku 3–6 let. Konkrétní počet ukrajinských dětí, které do školky nastoupí, bude znám až po zápisu na začátku června. Navýšení kapacity může být podle Michaely Žejškové využito pouze právě pro děti z Ukrajiny. Kapacita školky celkově nestačí, při zápisu boskovických dětí nebylo přijato asi 40 z nich.

Kapacita družiny

Již mimo souvislost s uprchlickou krizí dochází také k navýšení kapacity družiny na základní škole. Aktuálně má škola 15 oddělení družiny, kapacita se zvedne ze 415 na 437 dětí.

Knihovna

Město vybralo firmu, která pro něj za necelých 120 tisíc zpracuje žádost o dotaci z Národního plánu obnovy pro novou boskovickou knihovnu. Podle místostarosty Petra Malacha ministerstvo kultury avizuje, že dotační titul bude vypsán asi během dvou týdnů. Nyní projektant pracuje na finální verzi upraveného projektu, po prázdninách by se mělo znovu rozběhnout pozastavené stavební řízení. Podmínkou dotace není vyřízené stavební povolení, takže město má na jeho získání ještě nějaký čas. Stavební řízení se pozastavilo a projekt se měnil, aby vyhověl připomínkám okolních obyvatel a ti pak řízení neprotahovali námitkami.

Rekonstrukce výletiště v Mladkově

Město vychází vstříc požadavku osadního výboru v Mladkově a připravuje komplexní rekonstrukci areálu výletiště v Mladkově, včetně stávajících objektů a obnovení a doplnění technické infrastruktury. Již existuje studie od ZARI architects a nyní bude vyhotovena projektová dokumentace. „Až budeme mít projekt, můžeme přemýšlet o nějaké dotaci a o rekonstrukci výletiště,“ popsal Petr Malach s tím, že ceny projektů vzrostly, takže místo plánovaných 200 tisíc bude projekt stát přes 300 tisíc.

Ceník prací v lesích

Narostly také náklady na práce v městských lesích. Péči o ně pro město zajišťuje firma MP Holding, ta nyní především v souvislosti s nárůstem cen pohonných hmot oznámila, že již není schopná práce provádět za dosavadní ceny. Podle nového ujednání se cena pěstebních prací zvyšuje v průměru o 5,6 procenta a cena těžebních prací o 8,2 procenta.

Dotace od kraje

Město získalo jako prakticky každoročně několik dotací od Jihomoravského kraje. Necelých padesát tisíc na následnou péči o zeleň, necelých čtyřicet tisíc na údržbu cyklostezek a 15 tisíc pro osadní výbor v Bačově na zakoupení dvou nůžkových párty stanů. Ty budou stát přes 49 tisíc, zbylou částku doplatí město. Dalších 48 tisíc přispěje kraj na provoz Senior Pointu.

Vývoj rozpočtu

Vedení města připravilo také návrh rozpočtového opatření, které budou schvalovat zastupitelé. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je nutné navyšovat některé výdaje v souvislosti s inflací. „Náklady na všechny služby, které jsou nám dodávány, mají samozřejmě rostoucí tendenci,“ popsal Jaroslav Dohnálek. Na druhou stranu rostou daňové výnosy, takže město zatím má z čeho zvýšené nálady pokrýt. 

Provoz koupaliště

Městské Služby uveřejnily informace o provozu boskovického koupaliště Červenka. Od 4. června bude v případě příznivého počasí otevřeno koupaliště i městské lázně, následně od 18. června buď koupaliště, nebo lázně – podle počasí. Poté bude od 4. do 29. července probíhat technologická odstávka lázní a otevřeno bude pouze koupaliště. A od 30. července opět podle počasí buď koupaliště, nebo lázně.

Uprchlíci v traktorce

Město zatím nemá žádné signály od Jihomoravského kraje, že by využil dojednané prostory v traktorce pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.

Festival Boskovice

Tiskové konference se účastnila také koordinátorka festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice Jana Černá z pražského Unijazzu. Představila rámcově letošní program a přípravy jubilejního 30. ročníku festivalu, který letos proběhne 7.–10. července. „Máme třicátý ročník, na jednu stranu je to úctyhodné výročí, ale na druhou stranu se nechceme jen ohlížet do minulosti. Ale určitě tu třicítku zohledníme,“ uvedla Jana Černá s tím, že Unijazz pro jubilejní ročník mimo jiné získal mediální podporu České televize, což bude podle ní znamenat reklamu pro celé město. K tématu letošního festivalu připravují Ohlasy samostatný rozhovor.

další zpravodajství