Anketa s opozicí

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ANO, Pirátů, Sportovců a KSČM.

Nové trampolíny ve vnitrobloku sídliště na Bílkově ulici
Nové trampolíny ve vnitrobloku sídliště na Bílkově ulicifoto: Tomáš Trumpeš

Návrh knihovny dostál poměrně výrazných změn. Jste pro knihovnu v této podobě postavit?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Učiňme všechny kroky pro co nejrychlejší realizaci. Dotace na zafinancování knihovny bude v pár týdnech vypsaná, přihlasme se o ni, získejme ji a konečně po více než 20 letech postavme knihovnu. Tečka.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Knihovna úpravami ztratila svou prvotní myšlenku stejného počtu zubů, jako má městský znak, a zuby na střeše najednou tak trochu ztratily význam. To je samo o sobě poněkud bizarní, úsměvné a současně smutné. Vnitřní uspořádání bylo nicméně dostatečně a dlouze projednáno a připomínkováno na různých úrovních, včetně pracovní skupiny za účasti knihovníků, a je připraveno dobře. Máme finálně připravený projekt a snad i možnost žádat o dotaci, postavme knihovnu.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Každá stavba by měla respektovat charakter umístění, podmínky lokality a ekonomicko-provozní možnosti. Uvedené kroky vedou k naplnění těchto podmínek.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Asi se budeme bavit prioritně o podobě střechy. Původní návrh sedmizubého hřebene, coby symbolu Boskovic, měl svoji logiku. Současný návrh mi připomíná ptačí hnízdo nebo trnovou korunu. Nelíbí se mi a já bych podle toho nestavěl.

Souhlasíte s postupem zrušit hřiště s posilovacími stroji na sídlišti na Bílkově a pořídit sem trampolíny?

PETR AXMAN (ANO): U tohoto záměru se setkáváme s tím, že je před volbami nutné udělat atraktivní velkou investici bez přemýšlení nad dlouhodobou udržitelností a nákladovostí celého projektu. Za mě je navržené řešení nedostatečné a řeší jeden atraktivní herní prvek namísto celé koncepce hřiště a jeho mobiliáře – herní a posilovací prvky, lavičky a tak dále.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Technický stav a využitelnost posilovacích strojů byla v posledním období podle místních obyvatel nedostatečná. Pokud je uvažováno o náhradě za nové sportovní vyžití, které pomůže k rozhýbání mládeže, je to vítaný krok. Obdobnou revizi způsobu využívání by bylo vhodné provádět pravidelně na dalších místech. Otázkou ovšem je, jestli údržba a zachování technického stavu trampolín bude pro město menší zátěží. Trampolíny jsou ale velmi častým zdrojem úrazů dětí, které ještě nemají plně vyvinutou motoriku. Ty se můžou na trampolíně snadno dostat do nepřirozených pozic a zranit se. Jak bude řešena bezpečnost a přístup k trampolínám?

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Ano.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Nesouhlasím, neboť se domnívám, že trampolíny, pokud je používají malé děti, vyžadují dozor dospělé osoby. Je známa celá řada úrazů na tomto zařízení. Myslím si, že trampolíny budou brzo poškozené, takže půjde o zmařenou investici.

Co si myslíte o vyasfaltování cesty k westernovému městečku v Doubravách?

PETR AXMAN (ANO): Tento krok jen zrychlil veškerou dopravu a řidiči postupně ztrácejí jakýkoliv respekt k chodcům. Tady se obávám, že se bude muset do budoucna přistoupit k dalším opatřením, vedoucím ke snížení rychlosti. Za mě to bylo špatné rozhodnutí a ještě horší řešení.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Od hotelu do Doubrav za vyasfaltovaným úsekem pokračuje obyčejná lesní cesta. Pokud je toto vyasfaltování přípravou na vybudování zpevněné cyklostezky z Boskovic směrem na Melkov, Šebetov a Polsko, tak by se to dalo pochopit. Takový záměr jsme ale nikde neviděli. V současné podobě je stavba sama o sobě jen prostým vyasfaltováním přijezdové cesty k soukromému hotelu za veřejné peníze, k čemuž pochopitelně nesmí docházet.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Tato úprava plynule navazuje na již v minulých letech provedeném zpevnění cesty od sportparku k odbočce do westernového městečka. Dále navazuje na v roce 2018 vybudovaný mlatový chodník podél nyní zpevněné komunikace. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu komunikace docházelo k jejímu častému „vymletí“ při deštích a následně byla nutná opakovaná oprava. Nynější úpravou je tomu zabráněno.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Je pravda, že tento úsek cesty je ve svahu a každý déšť tam vymílal hluboké rýhy. Z tohoto pohledu je to v pořádku, ubytovaní na hotelu měli problém se k apartmánům dostat autem. Otázka je, jak to bylo s financováním, v tomto nejsem v obraze, tak to nemohu hodnotit.

Pokládáte záměr zrušit bazén v MŠ Na Dolech a vybudovat zde další třídu za správný?

PETR AXMAN (ANO): Rychlá a nekoncepční řešení jsou většinou ta nejhorší možná. Zrušení bazénu považuji za jedno z těch hodně špatných. Proč rušit to, co funguje, má přínos pro naše děti a přináší prestiž celému předškolnímu vzdělávání v Boskovicích.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Když jsme na jednání zastupitelstva 27. 4. 2021 (v bodě č. 42) upozorňovali, že v Boskovicích raketově přibývají byty a jejich obyvatelé a že bude potřeba řešit kapacity školek, bylo nám od vedoucího odboru správy majetku řečeno, že pro boskovické občany nejsou kapacity ve školkách naplněny. Tehdy mělo město začít systémově plánovat rozšíření kapacity školek, případně hledat jiná řešení. Zbourat bazén je pouze nouzové řešení problému, na který se město mohlo připravit. I kdyby existovaly pádné důvody pro tyto úpravy a situace se nedala řešit jinak, nikdo o tom neví, protože město své záměry nekomunikuje.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Jsme pro zachování bazénu, který je charakteristický pro uvedenou mateřskou školku. Děti jsou přirozenou cestou vedeny k pohybu a plaveckému výcviku.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Podle mě je to špatný krok. Bazén byl oblíben. Vybudovat ho někdy někde znovu bude problém. Ta otázka je ale širší. Proč nestačí kapacita školky, že ji musíme rozšířit o pár míst za takovouto cenu? To zodpovědní nesledují demografickou křivku, že se ani boskovické děti do školky nedostanou? Vždyť už jsou tři roky na světě!

Souhlasíte s investiční i provozní spoluúčastí města na zpřístupnění podzámeckého parku?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): S celkovou vizí zpřístupnění parku souhlasíme a rozumíme i provozní spoluúčasti.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Ano. Sami jsme jednání o znovuzpřístupnění podzámeckého parku iniciovali, včetně návrhu o spoluúčasti na provozu. Náklady proto považujeme za opodstatněné a účelně vynaložené ve veřejném zájmu. Měla by být ovšem sepsána dohoda o minimální době, po kterou nebude možné park opětovně uzavřít.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Ano, je to výsledek vzájemného jednání o podmínkách zpřístupnění „spodního parku“ pro obyvatele Boskovic.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ano, tento záměr se mi líbí. Jako malý jsem ve „spodním parku“ trávil hodně času a budu rád, že kousek od centra se otevře pro občany možnost klidného posezení a relaxace.

Podporujete zjednosměrnění ulic v Zahradách a úvahy o zjednosměrňování dalších ulic ve městě?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Už stop těmto útržkovitým řešením, ale začněme město řešit jako celek. A vytvořme plán rozvoje dopravy, tak jak jsem ve funkci místostarosty chtěl. Například tak jak v Kuřimi.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Podporujeme. Ulice v Zahradách jsou už dnes de facto jednosměrky, je proto dobré tento stav oficiálně potvrdit. Lokalit pro zavedení jednosměrných ulic bychom určitě našli víc. Nezapomeňme ale na značení pro obousměrný provoz cyklistů, zvlášť v takto klidných lokalitách.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Se zjednosměrněním ulic v Zahradách souhlasíme. Tato lokalita by mohla být vzorem pro dopravní řešení v dalších částech města. Dle našeho názoru mohou vést úpravy v dalších vybraných ulicích ve městě ke zlepšení dopravní situace.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Zde nejde o podporu, či nepodporu. Jako člen dopravní komise jsem trošku v obraze a vím tedy, jaké problémy přináší naprosto bezprecedentní zahušťování automobilové dopravy v posledních letech. Pro cizí návštěvníky je už nynější labyrint jednosměrek velice náročný. Bude to chtít změnu koncepce dopravy ve městě a ty kroky, které z toho vyplynou, budou asi bolet nás všechny. Ale takto to již dále nejde.

Jak hodnotíte záměr omezit kapacitu v domově pro seniory?

PETR AXMAN (ANO): Záměr úpravy kapacity v domově pro seniory může přinést úspory, ale musí se řešit s vazbou na budoucí rozvoj péče o seniory v rámci rodiny a dalšími soukromými organizacemi. V každém případě musí město zajistit, aby byly sociální služby dostupné pro potřebné občany z Boskovic a přidružených obcí.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Náklady na udržení provozu nemocnice nebo MSSS jsou pro městský rozpočet výraznou zátěží, která se naplno projeví od roku 2023. Je tedy zapotřebí přijmout nezbytná opatření. Pokud ale budeme mít po volbách možnost ovlivnit chod MSSS, bude pro nás prioritou zachovat současný rozsah služeb, kapacity neomezovat a hledat další možnosti financování z kraje a zdravotních pojišťoven, případně zvážit zavedení terénní a mobilní služby. Snížením lůžkové kapacity totiž množství seniorů, kteří budou potřebovat péči, neklesne, naopak se tito lidé přesunou do soukromí, kde budou ponecháni bez podpory.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Omezení kapacity je především reakcí na změnu financování a velikosti příspěvku ze strany kraje. Otázkou však zůstává rozsah a rychlost předpokládaného snížení kapacit v domově pro seniory.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): To snižování dotací od státu pro MSSS jasně vypovídá o tom, jaké priority vláda má a jak si váží seniorů, kteří celý život poctivě pracovali. Já bych kapacitu rozhodně nesnižoval a v případě úspěchu v podzimních komunálních volbách se pokusil stát v tomto ohledu sanovat dotací z městského rozpočtu, případně navrhoval další způsoby financování. Naši rodiče si to určitě zaslouží.

další ankety