Vychází boskovická ArchiMapa – jedinečný průvodce po místní architektuře

Boskovice budou mít svou ArchiMapu, která zájemce provede po nejzajímavějších historických i současných stavbách ve městě. K vydání mapu připravil architekt Petr Ondráček s kolegy, slavnostní křest proběhne v úterý 14. června od 19.00 v kulturním a komunitním centru Prostor.

foto: Kamil Altrichter

Mapa představuje první ucelenější výběr zajímavých staveb ve městě. Až doposud bylo podle architektů možné při návštěvě města v informačním centru získat samostatně letáčky k pár obecně známým stavbám a zvlášť pak ucelenější informace k židovské čtvrti. „Naším záměrem bylo konečně propojit obě části v jeden celek. Aby byl výčet ještě komplexnější, doplnili jsme navíc do mapy i umělecká díla a pamětní desky umístěné ve veřejném prostoru,“ říká autor konceptu a místní rodák, architekt Petr Ondráček.

ArchiMapa Boskovic podle něj vznikla proto, aby inspirovala nejen místní k zájmu o to, kudy denně prochází, ale také návštěvníky města. Pro ty by to mohl být další z důvodů, který je přiměje zůstat v Boskovicích maličko déle než jen pár hodin a v klidu si obejít všech skoro osm desítek vybraných míst.

Petr Ondráček, který je rovněž autorem grafického zpracování, na textech spolupracoval s Jakubem Hubeným, Eliškou Zobačovou a Markétou Grénarovou z místního Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB). Sazbu textu a grafickou úpravu pro tisk provedl Tibor Valter z webcafe.cz.

Autoři se snažili přinést subjektivní interpretaci a příběhy více než šedesáti míst v křesťanské části města a ty pak propojit s dvacítkou vybraných staveb židovského ghetta. Vznikl tak jedinečný průvodce po místní architektuře, kombinující mapu, fotografie a krátké texty k jednotlivým stavbám.

Rubová strana je tvořena mozaikou současných fotografií pětadvaceti nejvýznamnějších staveb, které nafotil Kamil Altrichter.

Slavnostní křest ArchiMapy proběhne v Prostoru za účasti Lucie Valdhansové a Veroniky Jičínské z brněnského Domu umění, které jsou patronkami projektu Brněnského architektonického manuálu (BAM). Součástí křtu bude i krátký moderovaný rozhovor a následná beseda s autory.

Na vzniku mapy se kromě Spolku za rozvoj architektury Boskovic podílelo i Muzeum regionu Boskovicka a místní stavební úřad. Finančně vydání podpořilo Město Boskovice. Mapa vychází v nákladu 1000 kusů.

ArchiMapu bude možné získat v městském Informačním centru na radnici nebo kulturním a komunitním centru Prostor. Součástí vydání ArchiMapy Boskovice je i limitovaná edice designového plakátu vybraných detailů fotografií stěžejních staveb ve formátu A1, který bude rovněž možné zakoupit v Informačním centru.

Mapa by měla být první etapou seznámení široké veřejnosti s architektonickou historií a současností města. V budoucnosti by na tento počin měl navazovat web s databází staveb a knižní publikace, kde by se autoři chtěli jednotlivým stavbám věnovat podrobněji. „Mapa je tak pro nás jakýsi závazek pro ještě hlubší studium a další práci,“ dodává architekt Petr Ondráček.

Další architektonické akce 

Kromě křtu ArchiMapy budou mít příznivci architektury v Boskovicích ještě další dvě zajímavé příležitosti k setkání. V sobotu 4. června povede architekt Petr Ondráček procházku židovskou čtvrtí pod názvem Současnost i možná budoucnost s vazbou na minulost židovské čtvrti pohledem architekta. „Jak současná architektura vstupuje do historického prostředí? Je možné udržet genius loci a nedělat z této části skanzen? Jak pracovat na kvalitním rozvoji a diskusi o dalším směřování ghetta?“ zní otázky, které budou tématem procházky. Sraz je v 15 hodin u budovy muzea na Hradní ulici. 

Procházka proběhne v rámci akce Odpoledne v židovském ghettu III., předcházet jí bude od 13 hodin v synagoze přednáška architekta Jaroslava Klenovského nazvaná Synagogy České republiky.

Ve čtvrtek 9. června od 17.00 bude mít Petr Ondráček přednášku v boskovickém muzeu, a to na téma Novodobá architektura Boskovic. Jako autor kapitoly o soudobé architektuře v připravované monografii o městě představí architektonické skvosty Boskovic od konce 19. století až do současnosti. „Příběhy jednotlivých domů a jejich stavitelů, poutavé skici a nákresy. Zazní i to, co se do kapitoly monografie nevešlo,“ zvou pořadatelé na přednášku.

další zpravodajství