Jak se vyvíjel loňský městský rozpočet a jaký je výhled na letošek a další roky?

Od prvního návrhu po závěrečné rozpočtové opatření, které ukáže reálné hospodaření města v uplynulém roce. Taková je cesta městského rozpočtu. V loňském roce byla hodně proměnlivá a to nám může pomoci pochopit, jak vlastně prvním návrhům a práci s rozpočtem rozumět.

Ilustrační fotoIlustrační foto   foto: Tomáš Znamenáček

„Loňský rok dopadl dobře. Nedošlo k propadu daňových příjmů. Byly obavy, jaký bude mít vliv covidová situace, naštěstí v té příjmové stránce neměla,“ uvedl k finální výsledkům roku 2021 starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

A čísla mu dávají za pravdu: celkové příjmy města se vyšplhaly na necelých 395 milionů korun, výdaje činily přes 381 milionů. Bilance je tedy asi 13 milionů do plusu. Město zatím nezačalo čerpat z dohodnutého úvěrového rámce.

Daňové příjmy, o kterých mluvil starosta Jaroslav Dohnálek, tvoří asi polovinu všech městských příjmů. Městu je posílá stát na základě rozpočtového určení daní a jejich výše se odvíjí od celkového výběru daní a tedy fungování ekonomiky. V první verzi plánovaného rozpočtu na rok 2021 se počítalo s daňovými příjmy ve výši asi 181 milionů, nakonec to bylo přes 211 milionů korun.

Celkové příjmy města se vyšplhaly z plánovaných 354 milionů korun na zmíněných 395 milionů. Výdaje se plánovaly ve výši necelých 408 milionů, ale nakonec tedy činily 381 milionů. 

Celková bilance je tedy výsledkem poměrně velkých změn na obou stranách rozpočtu. Příjmy stouply o víc než 40 milionů a výdaje poklesly o 27 milionů. Namísto původně naplánovaného poměrně masivního schodku přes 50 milionů korun je zde tedy za rok 2021 plusový rozpočet města.

Proměny rozpočtu

Změny jsou natolik rozsáhlé, že je na místě klást si otázku, jak vlastně městskou práci s rozpočtem a především první verzi jeho návrhu chápat. Podle některých pamětníků boskovické politiky se v tomto přístup radnice k tvorbě rozpočtu v průběhu let změnil. 

V minulosti bylo zvykem být v prvním návrhu rozpočtu spíše opatrní. Vedení města, kterému dominovala ODS, drželo rozpočet zkrátka a mělo tendenci do něj zejména investiční akce zařazovat, až když bylo víceméně jisté, že se v daném roce budou opravdu dělat. Takže v rozpočtu se objevily až v průběhu roku v rozpočtových opatřeních. Když převzala vedení města ČSSD, měla tendenci do prvního návrhu rozpočtu naopak zařadit vše, o čem se pro daný rok uvažovalo. A když k investicím nedošlo, dotyčné položky se vypustily nebo přešly do dalšího roku. Po změně na radnici v roce 2018 ale tento přístup k rozpočtu spíše přetrval.

Výsledkem tohoto přístupu jsou právě velké změny mezi první navrhovanou a poslední skutečnou verzí rozpočtu. Když se podíváme podrobněji na změny ve výdajové stránce, zjistíme totiž, že ačkoliv celkové výdaje docela významně poklesly, provozní výdaje města naopak v roce 2021 oproti předpokladům narostly, a to z 275 milionů na 290 milionů korun.

To znamená jediné – pokles investičních výdajů byl výrazně vyšší. V těchto takzvaných kapitálových výdajích město plánovalo proinvestovat takřka 133 milionů korun, nakonec šlo na investice 91 milionů.

Konkrétnější pohled na investice prozradí, že o 6 milionů méně se proinvestovalo v dopravě, kde se ušetřilo na rekonstrukci Hybešovy ulice a část akcí se nekonala a přesunula se do letošního roku. Dalších 5 milionů se týká rekonstrukce kanalizace v Milánovech. Skoro 7 milionů se ušetřilo na investicích ve sportu. Jednak na levnější demolici hotelu Velen a také tím, že zatím nezačaly práce na projektové dokumentaci k hale. Mírný pokles investic se týkal i zdravotnictví a zásadním způsobem rozpočtové kapitoly bydlení. Jen za výkup pozemků a nemovitostí město utratilo polovinu plánované částky, konkrétně místo 26 milionů 13 milionů korun. Dále zatím nedošlo k vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci parku u zámeckého skleníku. Poklesly třeba také výdaje na novou městskou služebnu městské policie, která se bude rovněž dokončovat letos.

Letošní kapitálové výdaje města jsou po prvním rozpočtovém opatření naplánované dokonce na 240 milionů korun. Celkové výdaje na necelých 545 milionů a příjmy na necelých 383 milionů. To by znamenalo schodek přes 160 milionů korun. Město má k dispozici 120 milionů ze sjednaného úvěru a z předchozích let mu na účtech zbývá 70 milionů. Jak ale ukazuje loňská zkušenost, výsledná čísla příjmů i výdajů mohou být výrazně jiná a zejména seznam plánovaných a opravdu realizovaných investic může být dost odlišný.

Daňové příjmy jsou letos odhadovány na asi 210 milionů, což by bylo přibližně stejně jako loni. „Jsme opatrní. Predikce ministerstva financí jsou, že by některé daně měly ještě povyrůst. Souvisí to i s inflací, rostou ceny a z větších cen je větší odvod DPH. My to zatím necháváme a budeme sledovat vývoj,“ uvedl k daňovým příjmům starosta Jaroslav Dohnálek.

Rozpočtový výhled

Plán městských investic odráží také střednědobý rozpočtový výhled, který město každý rok upravuje a schvaluje na pět let dopředu. V tom letošním tedy najdeme shrnutí hlavních plánovaných investic na rok 2022 – křižovatka u pošty za 33 milionů, první etapa rekonstrukce Lidické za 8 milionů, ulice Na Skalce za 9,7 milionu, most u Šmelcovny za 12 milionů, intenzifikace čistírny odpadních vod za 54 milionů, první investice do knihovny za 20 milionů, více než 16 milionů do nemocnice a 3,7 milionu na park u skleníku. Otázka tedy zní, co z toho bude nakonec realitou.

V příštím roce by se podle tohoto výhledu především pokračovalo ve stavbě knihovny, plánováno je investovat 65 milionů, a také 25 milionů do parku u skleníku. V roce 2024 by následovala rekonstrukce Lidické za 26 milionů, dokončení knihovny za 50 milionů a parku u skleníku za 13 milionů, vzniknout by měla i přístavba školky Na Dolech za 15 milionů.

Se stavbou sportovní haly počítá rozpočtový výhled na rok 2025 a 2026. V roce 2026 by pak měla začít také rekonstrukce sokolovny, rozložená rovněž do dvou let.

U rozpočtového výhledu politici vždy zdůrazňují, že se jedná o pouhý předpoklad a proto je potřeba ho vnímat ještě opatrněji než plánovaný rozpočet na konkrétní rok.

Boskovice pracují také s veřejně dostupným rozklikávacím rozpočtem, takže vývoj příjmů i výdajů lze se zpožděním asi dvaceti dnů sledovat po jednotlivých měsících. Historii rozpočtů lze dobře sledovat také v Monitoru státní pokladny. Informace k rozpočtu a aktuální změny město pravidelně zveřejňuje na svém webu.

další zpravodajství