Tomáš Trumpeš: PF 2022: Dobré programy a správný kurz!

Jestli je něco výhodou krizí, pak asi to, že se lépe poznáváme. Možná někdy i víc, než bychom chtěli. Máme za sebou druhý pandemický rok a o naší společnosti jsme se toho dozvěděli hodně, ne vždy jsou ta zjištění pěkná a radostná.

foto: Tomáš Znamenáček

Zároveň jsou ale nutná, pokud máme dobře reagovat na to, co přichází, a pokud máme držet kurz, který pokládáme za správný. Z nejrůznějších úvah nad specificky českou covidovou situací mě loni asi nejvíc zaujala slova publicisty Petra Koubského: Je trestuhodné říkat, že my nahoře jsme to či ono vymysleli dobře, ale lidé dole jsou špatní, takže to nefunguje. (Nemohu si pomoci, ale tenhle tón poslední dobou slyším pod každým vládním prohlášením.) Má-li cokoli ve společnosti fungovat, musí to počítat s lidmi, jací jsou, ne jací by měli být. Můžete hádat, zda tato slova pronesl o vládě minulé, nebo už o té nové.

Vědět, jací lidé jsou, dá ale docela fušku. Letos nás čekají komunální volby, takže na úrovni měst budeme mít výtečnou příležitost seznámit se s tím, jací jsou jejich občané a co právě teď chtějí. A taky se dozvíme, který z našich politických proudů jim nejlépe rozumí a dokáže nabídnout to, co od politiky a od fungování města vůbec očekávají. Předpokládám, že nás to jako obvykle překvapí. V Boskovicích vedeme mnoho zajímavých debat a je dobře, že do nich na podzim zásadním způsobem znovu promluví voliči. Město potřebuje nový impuls, v mnoha debatách jsme se tak trochu zamotali a není jasné, kudy se dál ubírat.

Samotné volby v říjnu letošního roku ale jen završí dlouhý a náročný proces, který jim předchází. Zčásti ho můžeme považovat za otravnou kampaň, ale kampaně jsou také důležité a jsou stejně tak zajímavou zprávou o tom, jaká doopravdy je ta část společnosti, která se rozhodla být politicky aktivní. Ani tady nemá cenu čekat, že kampaň bude taková, jaká by měla být. Bude taková, jací jsou naši politici.

Kampaní nemyslím jen profesionální a kvalitní propagační materiály, pěkné fotky, úderná hesla, schopnost kampaň zafinancovat a svá sdělení voličům ve vhodné formě doručit, motivovat je a získat pro sebe. I když i to všechno je důležité a o připravenosti politiků řídit město to také vypovídá, stále věřím, že kromě technicky kvalitní kampaně a samozřejmě osobní důvěryhodnosti lídrů je podstatný politický program.

A proto bych rád kromě pevného zdraví, dostatku sil, trpělivosti a vytrvalosti při zvládání pandemické krize a jejích následků, popřál speciálně letos všem lidem z Boskovic a z regionu také vydařenou předvolební diskusi, invenční a promyšlené politické programy, opřené nejen o racionální, ale také kreativní, citlivé a sociálně chápavé myšlení o společnosti. A politické lídry, kteří dokáží své plány modelovat na míru tomu, jaká společnost doopravdy je, a zároveň nerezignují na vehementní úsilí o nastavení a udržení správného kurzu k lepšímu městu.

K poznání toho, jaké Boskovice v roce 2022 jsou a kam by chtěly směřovat, se budeme snažit přispívat co možno nejkvalitnější diskusí a nejpřesnějšími informacemi také na stránkách Ohlasů. Těšíme se, že se prostřednictvím novinářské práce budeme setkávat, společně se nad městem zamýšlet a poznávat se. Přejeme dobrý rok!

PF 2022!

další názory a komentáře