Z radnice: Cena tepla, epidemická situace, dokončené opravy ulic a zrušená polévka

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v první polovině prosince. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Dokončovací práce na ulici Kapitána JarošeDokončovací práce na ulici Kapitána Jaroše   foto: Tomáš Trumpeš

Cena tepla

Městské Služby jakožto provozovatel centrálního zásobování teplem (CZT) předložily radním kalkulaci předběžné ceny tepla na rok 2022. Dochází k navýšení, které je vzhledem k situaci na trhu s energiemi velmi mírné. „V průměru ceny vzrůstají asi o 7 procent. Tam, kde je napojeno nejvíc uživatelů, je to 5 až 6 procent,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že se navyšuje v podstatě jen o inflaci. Tak nízký nárůst cen si město může dovolit především díky tomu, že má dlouhodobě nasmlouvanou cenu plynu. „Projevila se tady výborná myšlenka předchozích rad – a tehdy jsme se o tom ještě před kolegyní Nedomovou strašně hádali – když jsme řekli, že Služby Boskovice začnou přebírat malé kotelny a zkusíme udělat všechno pro to, aby provozování bylo pod městskou taktovkou. Je to věc, která aspoň v tuto chvíli přináší ovoce,“ vyjádřil se boskovický starosta.

Vyhlášení dotačních programů

Město vyhlásilo dotační programy pro sport, kulturu, volnočasové aktivity a na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny a nejsou prohlášeny kulturní památkou.

Pro sportovce se letos zpřísní kontrola členské základny, což si vynutily zejména spory mezi hokejovými kluby, o kterých se debatovalo podrobněji na zastupitelstvu. Zároveň vedení města nechce, aby se systém celkově příliš zkomplikoval pro všechny ostatní uživatele.

Na kulturní projekty příští rok poputuje půl milionu korun, tedy o sto tisíc víc než letos. Na domy v památkové zóně budou moci majitelé žádat víc než dosavadních 100 tisíc korun, tato hranice pro jednu žádost byla zrušena. 

Vzhledem k zákonným povinnostem se pro žadatele o městské dotace letos mění ještě administrativní podmínky – budou muset dokládat údaje z registru skutečných majitelů. „Pro spolky to bude trochu komplikace, bude to pro ně spojeno s administrativními úkony navíc a bude je to stát i nějaké finanční prostředky. Ale není to nic, co bychom si vymysleli tady na úřadě, musí se to tak podle zákona,“ uvedla vedoucí kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná. 

Rozpočty a výhledy městských organizací

Městská rada schválila jakožto zřizovatel návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů pro městské organizace – Městskou správu sociálních služeb, Kulturní zařízení, základní školu a mateřskou školu. Podle starosty se rozpočty zčásti mění kvůli pandemické situaci a i vzhledem k jejímu vývoji bude nejspíš nutné na to reagovat a rozpočty optimalizovat.

„Covid nás zasáhl hodně. Kultura má dnes asi sedmdesátiprocentní úbytek jak návštěvníků akcí, tak zájmu o pronájem sálů. Schvalovali jsme snížení nájmu AZ Catering na skleníku, protože veškeré plesy a vánoční večírky jsou zrušeny. Uvidíme, jaký bude stav v příštím roce,“ popsal místostarosta Petr Malach. Podobná situace je podle něj i v lázních a na zimním stadionu. Jen městské lázně jsou podle něj už nyní asi tři čtvrtě milionu v mínusu. Na veřejném bruslení je úbytek návštěvníků dokonce 80 procent. 

Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že ačkoliv by bylo nyní ekonomičtější provozy úplně zavřít, město to nechce udělat, aby alespoň nějaká možnost aktivního trávení volného času kromě vycházek zůstala. „Nechtějme se zase chovat jen podle ekonomických příruček,“ vyjádřil se starosta.

Nová vedoucí finančního odboru

Uvolněný post vedoucí finančního odboru boskovické radnice obsadí od příštího roku Pavla Nováková, které doteď pracovala rovněž na úřadě, kde se věnovala rozpočtování školství. Uspěla ve výběrovém řízení, do kterého se napoprvé nepřihlásil nikdo a napodruhé dvě uchazečky. Na uvolněný post ve školství bude vyhlášeno výběrové řízení.

Doplnění dozorčí rady nemocnice

Na stejnou situaci reaguje i změna v dozorčí radě nemocnice, kde dosud za městský úřad seděla právě Dana Baláčová. Nyní se uvolněného postu ujme vedoucí majetkového odboru Pavel Musil.

Sběr baterií

Radní prodloužili smlouvu s firmou Ecobat, která bude nadále na čtyřech odběrových místech zdarma zajišťovat sběr odpadních baterií a akumulátorů.

Schválením nového organizačního řádu městské policie radní potvrdili navýšení počtu strážníků o dva lidi. Nově bude v městské policii pracovat 19 lidí – ředitel, administrativní pracovnice a 17 strážníků.

Epidemická situace

Radní obdrželi také informace o epidemické situaci. V nemocnici zatím neklesá počet hospitalizovaných, ale ani neroste. Situace už není kritická ani na odděleních intenzivní péče. Pokud by se situace vyvíjela příznivě, mohli by se lékaři po novém roce začít vracet k některým výkonům odložené operativy.

Na základní škole byl při testování na začátku týdne zachycený pouze jeden pozitivní případ. V Městské správě sociálních služeb je 98 procent klientů proočkováno třetí dávkou. 

V případě povinného očkování zaměstnanců v nemocnici i v sociálních službách by podle starosty vznikl problém. Ze zhruba pěti set zaměstnanců boskovické nemocnice, což je celkové číslo včetně dělnických profesí, je jich neočkovaných asi sto dvacet, z toho tři lékaři.

Investiční akce

V dohodnutém termínu se stihla dokončit rekonstrukce na ulici Kapitána Jaroše. Pouze deštivé počasí bránilo v označení přechodů. Postupně se otevřela i opravená ulice Hybešova, kde se má ještě rekonstruovat veřejné osvětlení.

O dva měsíce dřív je hotovo i na Milánovech. Úplnému dokončení brání pouze dokončení retardéru, který zde bude na přání obyvatel, ale v mrazech nebylo možné ho dokončit. Do Vánoc by ale mělo být hotovo. „Tím pádem jsou Milánovy po dvaceti letech v novém hávu, včetně nových sítí,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Parkování u Zelené školy

Posunulo se také řešení dopravní situace u základní školy na náměstí 9. května. Před budovou městského úřadu zde bude jiné dopravní značení a od 7 do 8 hodin ráno zde bude parkování vyhrazeno pro takzvané Kiss & Ride, tedy pro rodiče, kteří přivážejí děti do školy. Zlepšit by se měla situace hlavně pro děti, které přicházejí pěšky po Křižíkově ulici z Výsluní.

Generel Červené zahrady

Město se nakonec rozhodlo, že Zdeněk Fránek zatím nebude dál rozpracovávat generel sportovního areálu v Červené zahradě. Původně byly dohodnuty další práce za 300 tisíc korun. Podle místostarostky Michaely Žejškové bude mít smysl o dalších úpravách uvažovat stejně až po stavbě haly, takže nyní to není aktuální.

Zrušená polévka

Nakonec se stejně jako loni nebude ani letos konat tradiční štědrodenní Polévka pro bohaté i chudé na boskovickém náměstí. Podle vedení města by nebylo možné akci při dodržení všech platných opatření rozumně uskutečnit.

„Poté, co se projektu rozdávání polévky pro chudé i bohaté ujal nový organizační tým a odvedl během listopadu pěkný kus práce na přípravě, se nakonec tato dobročinná akce opět odkládá,“ sdělil novinářům za pořadatele také Rudolf Burgr. Pokud to půjde, pokusí se podle něj organizátoři vymyslet nějakou náhradu v průběhu příštího roku. A když ne, pak věří, že příští Štědrý den se na boskovickém náměstí u polévky lidé zase sejdou. 

Rudolf Burgr dále vysvětlil, že pauza vynucená pandemií koronaviru znamenala symbolické předání pořadatelské štafety. Projekt nyní převzala boskovická Střední pedagogická škola ve spolupráci s místními skauty a VOŠ a SŠ v Hybešově ulici. Stávající organizátoři a spolupracovníci s nimi ovšem nadále zůstávají ve spojení a zapojí se podle potřeby. „Jsem rád, že se akce ujali lidé z veřejného a neziskového sektoru, tam totiž bezpochyby svým posláním patří. Velký dík za to patří ředitelce pedagogické školy Leoně Valterové,“ komentoval změnu dosavadní organizátor Rudolf Burgr. Za dosavadních pětadvacet let se na akci vybral víc než milion korun na dobročinné účely.

další zpravodajství