ANKETA: Jak vidí opozice rozpočet?

Další díl opoziční ankety jsme se tentokrát rozhodli věnovat jednomu tématu: návrhu rozpočtu města na rok 2022. Návrh už schválila městská rada, Ohlasy ho představily v podrobném rozboru a nyní ho bude schvalovat zastupitelstvo. Svůj názor v anketě prezentují zástupci ANO, Pirátů a komunistů. Lídr STAN a Sportovců reagoval souhrnně jedinou odpovědí, kterou jsme přiřadili k první otázce.

1) Jak hodnotíte hlavní parametry návrhu rozpočtu na rok 2022? Jste ochotní ho podpořit?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Tento rozpočet bychom nazvali „už nechceme sportovní halu“, jelikož se plánuje využití celého sjednaného úvěru ve výši 120 milionů a tím se odsouvá realizace sportovní haly o další 3 až 4 roky z důvodu zdravé ufinancovatelnosti. Na sportovní halu za 150 milionů si město bude muset půjčit minimálně 90 milionů, a to by bylo nad rámec možností města. Takto navržený rozpočet nemůžeme v žádném případě podpořit.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Na příjmové straně se nic nemění. Příjem zvyšujeme prodejem obecních pozemků, které nám brzy dojdou. Nehledáme jiné cesty, třeba dohody s velkými developery, kteří ve městě staví a tím městu zvyšují výdaje. Ty se odrážejí například na intenzifikaci čistírny odpadních vod, výstavbě chodníků a komunikací a na jejich údržbě.

S výdaji se ve volebním roce doslova trhá pytel a po letech škrtů jdeme rozdávat. Letošní předpokládané investice jsou ve výši 230 milionů, oproti loňským 130. Na tyto plánované investice má padnout celý úvěr ve výši 120 milionů korun a na konci roku nám na účtu zůstane 11 milionů. Úvěr byl sjednán primárně za účelem velkých městských investic, sportovní haly a knihovny. Na knihovnu je v rozpočtu vyčleněno jen 20 milionů a nebudeme mít žádnou rezervu. Na sportovní halu je v rozpočtu 0.

Rozdáváme, kde se dá, a nenecháváme si rezervu na velké investice, pro které byl úvěr primárně sjednán. Takto postavený rozpočet můžeme jen těžko podpořit.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Na příjmové stránce je snad vše v pořádku. Počítá se i s penězi za prodané pozemky. Naopak k výdajům mám velké výhrady. Utratit roční investiční potenciál a k tomu vyčerpat i úvěrový rámec je prostě špatně. Zadlužíme tak město na mnoho let a v podstatě tím řekneme, že dlouho na žádnou velkou investici peníze nebudou. Takto postavený rozpočet je podle mě strukturálně špatný a nepodpořím ho. Chápu, že vládnoucí koalice tímto zahajuje volební kampaň a chce si za společné peníze koupit hlasy, ale za mě je to prostě špatně.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Návrh rozpočtu odráží možnosti a parametry současné ekonomické situace. Snaží se postihnou všechny oblasti rozpočtu, tomu odpovídá objem úvěru. Případné připomínky či dotazy budeme řešit v rámci diskuze na zastupitelstvu.

2) Je podle vás správné využít způsobem, s jakým rozpočet počítá, kompletní sjednaný úvěr 120 milionů korun?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Úvěr byl sjednán na financování velkých investičních akcí, sportovní haly a komunitního centra s knihovnou. Můžeme souhlasit s využitím úvěru na podporu dalších velkých akcí přínosných pro všechny, jako je ČOV, ale ne na utrácení za malé a ne nezbytně nutné akce. Navržený rozpočet se nám jeví spíše jako populistický a připravený na míru pro volební rok 2022.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Většinu úvěru spolknou velké investiční akce jako nutná intenzifikace čistírny odpadních vod, kontroverzní kruhový objezd u pošty a konečně i naše slavné komunitní centrum s knihovnou. Další velkou část za desítky milionů spolknou drobné projekty. Pokud chceme dodržet letošní rozpočet a realizujeme všechny akce, na které schválíme finance, nezbudou nám peníze na sportovní halu. A to ani příští rok, ani ten další a nejspíš ani ten další. Nebo chceme příští rok stavět halu, jak vedení města proklamuje, a tím pádem lžeme občanům, a není možné splnit vše, s čím v rozpočtu počítáme.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Jistě bychom všichni rádi viděli, jak se v Boskovicích buduje a zvelebuje. Je však třeba smířit se s realitou, tedy s celkovou ekonomickou situací státu, který má historicky největší rozpočtový deficit. S tím souvisí nedostatečné financování obcí v důležitých oblastech, například sociálních službách a mnohém jiném. Domnívám se, že v dnešní době  je třeba dát priority nezbytným investicím a ty ostatní odložit. Lze to lehce porovnat s rodinnými rozpočty každého z nás.

3) Jak celkově hodnotíte investiční záměry města, které rozpočet obsahuje? Je podle vás výběr investičních akcí a míra jejich podpory správná?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Jak bylo zmíněno, celkově hodnotíme rozpočet převážně jako populistický a nekoncepční, se snahou využít veškeré možné a dostupné finanční prostředky města, včetně úvěru a prodeje nemovitého majetku, což by rozumně uvažující zástupce města měl důkladně zvažovat, a to i s ohledem na současnou nejistou situaci a stále možnou krizi.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): V rozpočtu konečně najdeme finance na stavbu knihovny a rozpočet je celkově velmi proinvestiční. Možná ale až příliš, což ostatně vyplývá z předchozích odpovědí. Motivaci pro takto vysoké výdaje neznáme – může jít o odůvodnitelný krok, ale také o pokus rychle všechno dohnat před volbami metodou Po nás potopa. Je otázka, jestli jsou všechny investice nutné. Toto jsme se měli dozvědět předem, pokud má rozpočet vzbuzovat důvěru.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Jak jsem psal, proti intenzifikaci ČOV, komunikaci na Milánovy či mostu na Šmelcovně jistě nelze nic namítat. Na druhé straně nevidím jako nezbytné například zrovna v roce 2022 investovat do parkování za nemocnicí, na Lidické či budovat za 2,2 milionu druhý kinosál v katolickém domě. Nafukovací hala nad tenisovými kurty za 4 miliony sem spadla najednou z čistého nebe a považuju ji za úplnou „zvrhlost“. Kdyby byl rozpočet města vyrovnaný či ziskový, nebudu namítat nic. Ale půjčovat si na tyto věci, byť za slušný úrok, odmítám.

4) Chybí vám v rozpočtu něco? Vidíte nějakou důležitou akci, které byste dali vyšší prioritu a do rozpočtu ji zařadili spíše než některou z těch, co v něm jsou?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Chybí nám pojetí dopravy v širším kontextu s vizí do budoucna a s přístupem k celkovému řešení města. Bylo by vhodné více pracovat s participativním rozpočtem a více ho podpořit, a tak ukázat občanům, že na jejich spolupráci s městem také záleží.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Když pomineme výše zmíněné investice, nám osobně v rozpočtu chybí pozornost věnovaná ucelené koncepci cyklodopravy ve městě, veřejnému prostoru a jeho údržbě. Postrádáme položky, které by vypovídaly o urbanistickém uvažování s dlouhodobějším výhledem přesahujícím jedno volební období. Pokud budou rozpočty tvořeny bez tohoto prvku, budeme vždy jen hasit aktuální požáry.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Jedna z mých priorit je zahájit úkony v souvislosti s výstavbou startovacích bytů pro mladé rodiny za nemocnicí. Na tento projekt město bohužel zcela rezignovalo. Dále bych rozhodně nevyčerpal úvěrový rámec. V případě jakékoliv mimořádné situace tak budeme pěkně nahraní. Snad nás nepostihne žádné tornádo, požár či něco podobného.

5) Jakým způsobem podle vás proběhl proces přípravy rozpočtu? Byla diskuse o návrhu z vašeho pohledu dostatečná?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Vždy býval seminář k rozpočtu, ale nyní diskuze neproběhla a nikdo nás neoslovil. Chápeme, že se schvalování rozpočtu může v současné době opřít o koaliční zastupitele bez ohledu na názor ostatních, ale základní diskuse proběhnout mohla – třeba by nám objasnila myšlenkové nastavení tvůrce rozpočtu, které nám je v současné době zcela nepochopitelné.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Žádná diskuse k rozpočtu letos, narozdíl od předchozích let, neproběhla. Rozpočet nám bude představen poprvé na zastupitelstvu. Pokud chceme nad rozpočtem shodu a zároveň je sestaven takto odvážně, měl být předem prodiskutován. Koalice zřejmě shodu nehledá a spoléhá se na většinu hlasů v zastupitelstvu.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): V minulosti bývalo zvykem pořádat k návrhu rozpočtu semináře zastupitelů a zvát lídry stran na konzultace se starostou a vedoucí finančního odboru. Letos nám přišel tento veledůležitý materiál jen tak, společně se všemi ostatními bez toho, co jsem zmiňoval. Vedení města tak evidentně nezajímá, co si o tomto návrhu minimálně opozice myslí. To je velmi smutné. Opoziční zastupitelé ale na jednání ZM jasně řeknou občanům svůj názor.

další ankety