Z radnice: Tajemný plán se sportovní halou, zvyšování nájmů v obecních bytech a zhoršující se epidemická situace

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci října. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Zvyšování nájmu čeká obecní byty, například v tomto domě na Zborovské uliciZvyšování nájmu čeká obecní byty, například v tomto domě na Zborovské ulici   foto: Marek Osouch

Sportovní hala

Poněkud tajuplně zahájilo vedení města tiskovou konferenci bodem věnovaným sportovní hale. Další postup u této významné a sledované investice městská rada sice projednala a dospěla k nějaké variantě řešení, ale novináře ani veřejnost s ní zatím seznámit nechce, protože chce nejprve informovat ostatní zastupitele. „Dohodli jsme se na radě na nějakém postupu, ale současně jsme se dohodli, že první, komu to řekneme, budou zastupitelé,“ vyjádřila se místostarostka Michaela Žejšková. Podle informací Ohlasů se zastupitelský seminář bude konat v úterý 2. listopadu. Starosta připomněl, že sportovní halu město řeší už od roku 2005. „To už ani není legrace, je to smutná skutečnost. Ale uvidíme,“ komentoval stav věcí Jaroslav Dohnálek.

Místostarostka alespoň potvrdila, že vedení města již mělo k dispozici všechny potřebné podklady od městského architekta Zdeňka Fránka, který spolupracoval na návrhu sportovní haly mexického architekta Alberto Kalacha. O realizovatelnosti návrhu však panují pochybnosti, a to jak z technických, tak z ekonomických důvodů. Na konkrétní podklady město čekalo po poslední pracovní skupině přes dva měsíce. „Na základě těchto dat jsme vydiskutovali varianty, které jsou před námi,“ uvedla Michaela Žejšková.

Město přátelské rodině

Místostarostka Michaela Žejšková převzala v Brně certifikát auditu Family Friendly Community Jihomoravského kraje. Při předávání byla přítomna také Marcela Veselá, boskovická koordinátorka projektu Family Friendly Community. Audit je celorepublikový nástroj na podporu vytváření pro-rodinného prostředí, mezigeneračního dialogu a spolupráce obecní samosprávy a občanů. Pro udělení certifikátu musí obec splnit konkrétní podmínky. Boskovice získaly před čtyřmi lety základní audit a nyní obdrží plný audit, který je platný na tři roky. Mezi podmínky patří konkrétní akce, fungování Family Pointu a Senior Pointu, fungování škol a nabídka dalšího vyžití pro rodiny a pravidelné schůzky prorodinné politiky.

Prodloužení čerpání úvěrového rámce

Město v posledních měsících intenzivně jednalo s Komerční bankou o prodloužení úvěrového rámce, který je sjednán na 120 milionů a původně byl určen na financování sportovní haly a knihovny v letech 2019–2021. Nakonec, když stále ani jedna ze staveb neroste, se podařilo vyjednat prodloužení čerpání na období 2022–2023 za stávajících výhodných podmínek, včetně výše úrokové sazby. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je to pro město velmi výhodné, protože dnes už by takové podmínky nevyjednalo. Část úvěru už město letos začalo čerpat na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod.

Zvýšení nájemného v obecních bytech

Městská rada rozhodla zvýšit nájemné v městských bytech. Ty jsou rozděleny do tří kategorií, první jsou v nejnovějších domech Na Chmelnici, pak jsou byty v domech na Jiráskově ulici, na Wolkerově ulici a na Masarykově náměstí mimo sociálních bytů, a konečně ve třetí kategorii jsou byty v budovách základní školy, na ulici Zborovské a jeden byt na náměstí, který je ve dvorním traktu u prodejny Mountfieldu. 

V první kategorii se nájemné zvyšuje z 93 korun na 108 korun za metr čtvereční, ve druhé kategorii ze 78 na 100 korun, ve třetí kategorii se nenavyšovalo, protože jsou v daleko horších stavech. „Jsou navíc poměrně velké. Dohodli jsme se, že zde nájemné zůstane na úrovni 78 korun,“ doplnil Jaroslav Dohnálek. Oproti tržnímu nájemnému jsou podle starosty ceny stále nízké, tržní je někdy i dvojnásobné. Město zároveň potřebuje finance na opravy bytů, které se prodražují. „Alespoň částečně to na ty, kteří byty používají, přenést prostě musíme,“ vyjádřil se starosta. Vzhledem k malé velikosti bytů se kupříkladu nájemné Na Chmelnici zvedá o šest až sedm set korun. 

Aktualizace strategického plánu

Na radnici probíhají přípravy aktualizace Strategického plánu rozvoje města Boskovice do roku 2032. Svá závěrečná jednání už absolvovaly čtyři pracovní skupiny pro revizi strategického plánu, a to v oblastech: Sport a kultura, Vzdělávání a služby, Atraktivita města a Územní rozvoj a doprava. Zápisy ze setkání jsou zveřejňovány na webu PinCity. Na jednáních účastníci upravovali texty návrhu aktualizovaného Strategického plánu.

Kromě toho město naplánovalo veřejné setkání, které proběhne v úterý 9. listopadu od 16.30 v zámeckém skleníku. Proběhla rovněž anketa s občany na náměstí. „Sešla se spousta zajímavých podnětů a dotazů, pozitivních i negativních – s tím se samozřejmě musí počítat,“ popsal místostarosta Petr Malach.

Elektronická verze strategického plánu bude k dispozici na webových stránkách města a na platformě PinCity Boskovice.

Fotografická soutěž

O průběhu fotografické soutěže Jak já vidím Boskovice jsme informovali v jednom z minulých radničních reportů. Nyní už je známo, že slavnostní vyhlášení fotografické soutěže proběhne – pokud to aktuální protiepidemická opatření umožní – v sobotu 20. listopadu od 14 hodin v kině Panorama.

Příprava rozpočtu na rok 2022

Vedení města pokročilo v přípravě rozpočtu na příští rok. Podle starosty už návrh mají místostarostové a šéfové příspěvkových organizací a teď už ho čekají jen drobné změny. Mimo jiné se plánuje raději přidat příspěvkovým organizacím na energie, protože se budou muset rovněž vyrovnat se zvyšováním cen. „Kostra rozpočtu je ale připravená a teď půjde do schvalovacího procesu,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Vedení finančního odboru

Do výběrového řízení na vedoucího finančního odboru se napoprvé nikdo nepřihlásil, takže ho vedení města vypíše znovu. Od 1. listopadu odchází po šestnácti letech dosavadní vedoucí Dana Baláčová, která přechází do nemocnice, kde bude zastávat funkci ekonomické náměstkyně.

Vývoj letošních příjmů a více peněz pro KZMB

Daňové příjmy města se zatím stále naplňují dobře. „Jsme optimističtí, co se týká výsledku na konci roku,“ vyjádřil se boskovický starosta. Rada schvalovala v rámci svých pravomocí páté letošní rozpočtové opatření, ve kterém uvolnila peníze na přestěhování městského archivu. Ten dostal výpověď ze svých stávajících prostor a bude se stěhovat do garáže v zadním traktu městské budovy bývalého O2 na ulici Kapitána Jaroše.

Do rozpočtového opatření, které bude v prosinci schvalovat zastupitelstvo, se ještě připravuje navýšení prostředků pro Kulturní zařízení, na jejichž hospodaření se podepsala covidová situace, nižší počet akcí a menší účast návštěvníků. Posílení rozpočtu zajistí, aby KZMB byla schopna uspořádat kupříkladu tradiční Vánoční jarmark.

Krajské zásady územního rozvoje

Důležitou věc připomněl na tiskové konferenci místostarosta Petr Malach, který je zároveň předsedou Svazku obcí na podporu výstavby R43. Účastnil se proto soudu, který projednával žalobu na krajské zásady územního rozvoje – a nepravomocně ji zamítl. To mimo jiné otevírá prostor právě pro posun v přípravě stavby R43. „Takže se půjde dál. Myslím, že je to nejen pro nás jako pro město zásadní informace a pozitivní zpráva,“ uvedl místostarosta s tím, že věří, že dnes je již dost možností, jak eliminovat negativní dopady silnice na obce a obyvatele, kteří se proti její výstavbě postavili a u soudu neuspěli.

Epidemická situace

Radní si také vyslechli ne úplně příznivé zprávy z boskovické nemocnice o epidemické situaci. V nemocnici bylo počátkem posledního říjnového týdne asi třicet pacientů na obnoveném standardním covidovém oddělení a jeden pacient na oddělení ARO na podpoře dýchání. Jednatel nemocnice radu informoval, že další pacienti z okolí jsou přiváženi. „Zatím nemuseli omezovat operační výkony, ale bude záležet, jak se situace vyvine. Nepřejí si to, ale k omezení operačních výkonů kvůli obsazení zejména intenzivních lůžek covidovými pacienty může opět dojít,“ popsal Jaroslav Dohnálek. Aktuálně pacientů s covidem v nemocnici přibývá.

Knihovna

Místostarosta Petr Malach absolvoval jednání s náměstkyní ministra kultury kvůli možné dotaci na výstavbu komunitního centra s knihovnou. Ředitel KZMB Ondřej Dostál se podle místostarosty účastnil online informačních setkání ke všem dotačním titulům. Dotační výzva na komunitní centra by měla být vypsána v prvním kvartále roku 2022. Nyní město čeká, jak přesně budou definované podmínky.

Otázka je, jestli v té době bude už vydané stavební povolení. Schvalovací proces na stavebním úřadě byl přerušen a nyní se město vypořádává s připomínkami sousedů stavby. Podle místostarosty nejsou námitky takového charakteru, že by bylo nutné zásadně měnit projekt. Až se s námitkami vypořádají, vráti projekt na stavební úřad, aby řízení mohlo pokračovat. Pak se ukáže, jak zareagují občané, kteří připomínky vznesli. „Nikdy nemůžeme vyloučit, s čím případní oponenti přijdou. Ale chceme, aby se v brzké době znovu rozběhlo spojené stavební a územní řízení,“ dodal starosta Jaroslav Dohnálek.

Stavby pokračují

Dopravní stavby na Hybešově ulici a na Milánovech pokračují podle starosty víceméně podle plánu. Stejně tak nedávno zahájená optimalizace čistírny odpadních vod. A podobná situace je podle informací radnice i na ulici Kapitána Jaroše. „Platí termín, že 15. prosince by mělo být všechno hotovo,“ uvedl starosta a doplnil, že sice ještě není definitivně rozhodnuto, ale nadějně vypadá i to, že by se odfrézovala i druhá část vozovky, kde výkopy neprobíhají, a závěrečná vrstva by se pokládala na celou šíři, aby měla silnice kompletně nový povrch. Pokračuje také stavba policejní služebny. Stavbám podle starosty napomáhá to, že říjen byl mimořádně suchý a do prací nepršelo.

Cena tepla v CZT

Poměrně stabilní by měla být situace v ceně energií v městském systému centrálního zásobování teplem. Podle starosty se ceny tepla budou zvedat velmi málo. Výsledná kalkulace ještě není odsouhlasená, ale vliv by mělo mít pouze zařazení nějakých odpisů. „Výrazné zdražení neplánujeme, protože v tuto chvíli platí, že máme plyn nakoupen i pro rok 2022,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek. Ohrozit by to snad mohlo jen to, kdyby se dodavatel dostal do potíží jako Bohemia Energy. „Doufejme, že se to nestane,“ uzavřel starosta.

Výběrová řízení na zeleň a odpady

Do výběrového řízení na firmu pečující o městskou zeleň se přihlásila jediná firma, jejíž nabídku musela ještě posoudit výběrová komise. „Pokud bude všechno v pořádku, chtěli bychom, aby šla do příští rady,“ popsal místostarosta Petr Malach. Starosta doplnil, že i zde se projevilo, že ceny služeb mají vzrůstající tendenci, takže výsledná cena je asi o milion vyšší, než doufal.

Začátkem listopadu se sejde také komise, která bude schvalovat finální podobu zadání výběrového řízení na zpracovatele odpadů. Nejpozději na konci listopadu by výběrové řízení měla městská rada vyhlásit.

další zpravodajství