Z radnice: Kapacita školek a škol, oslavy 800 let, obnovení covid oddělení

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání první říjnové městské rady. Tiskové konference se za vedení města zúčastnili starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Mateřská škola Na Dolech
Mateřská škola Na Dolechfoto: Tomáš Trumpeš

Participativní rozpočet

Na začátku tiskové konference vedení města informovalo o letošním ročníku boskovického participativního rozpočtu. Ten vyhrál projekt Prolejzky ve vnitrobloku, výsledkům a průběhu participativního rozpočtu jsme se podrobněji věnovali v samostatném textu.

Příprava rozpočtu

Starosta Jaroslav Dohnálek popsal, že rozpočet města na rok 2022 je předchystán, zatím ho stručně probrali ve vedení města a nyní probíhá jednání s vedoucími odborů. Rozpočet bude schvalovat prosincové zastupitelstvo.

Zatím se stále vyvíjí dobře i letošní daňové příjmy rozpočtu. Nyní se podle starosty uvidí, jak velké budou výpadky zejména z daně z přidané hodnoty kupříkladu při případném omezení výroby ve Škodovce. Příjmy se tedy zatím nepropadly, ale i město už pociťuje, že se zvyšují výdaje. „Nic není levnější a tendence ke zlevňování tady nyní nebude. Zatím je to ale v mezích,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Výstavba Na Chmelnici

Developerská firma BK Invest připravuje výstavbu bytových domů Na Chmelnici. Při prodeji pozemku zastupitelstvo uložilo městské radě, aby ustavila pracovní skupinu pro zastupování města při všech stupních povolovacích řízení této výstavby. Rada složení skupiny schválila, usednou v ní místostarosta Petr Malach, vedoucí investičního odboru Petr Zouhar a zástupce stavebního odboru Milan Štulpa. „Dostali úkol, aby na to dohlíželi a přinášeli radě souhlasná či nesouhlasná stanoviska, abychom se případně v rámci našich kompetencí ohrazovali na stavebním úřadě,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek.

Okružní křižovatka u pošty

Pokročila příprava stavby kruhového objezdu u pošty. Město uzavřelo smlouvu o společném postupu s krajskou Správou a údržbou silnic a s Svazkem vodovodů a kanalizací. Pro stavbu už je zpracovaná projektová dokumentace, nyní začne územní a stavební řízení. Stavět by se mohlo začít už v příštím roce, město do stavby investuje několik desítek milionů. Stavba bude náročná také vzhledem k mnoha nutným přeložkám inženýrských sítí.

Čistírna odpadních vod

Bylo předáno staveniště a došlo k zahájení prací na intenzifikaci boskovické čistírny odpadních vod. „Pro rozvoj Boskovic je to hodně důležitá investice,“ vyjádřil se starosta města.

Kapacita školek a škol

Radě města byla předložena podrobná informace o počtech narozených dětí za poslední roky a možnosti jejich přijetí do mateřské a základní školy. „Dívali jsme se na výhled, co nás čeká, protože letos byl přetlak,“ uvedla místostarostka Michaela Žejšková. Kromě počtu narozených dětí ovšem podle ní hraje roli i přehlašování trvalých bydlišť dětí do Boskovic, ke kterému před zápisy dochází. V některých případech si navíc trvalé bydliště přehlásí jen děti, nikoliv rodiče, takže město nezíská ani vyšší příjem z daní. „Vedli jsme úvahy o navýšení kapacit, ať už ve školce, nebo na základní škole. Zatím je to v horizontu úvah,“ doplnila místostarostka.

Údaje o počtu narozených dětí se datují vždy za uplynulý rok k poslednímu srpnu a v posledních šesti letech se vyvíjí takto: 118, 125, 122, 127, 100 a 110. Když se připočtou ještě Chrudichromy a Újezd, které spadají do spádového obvodu, vypadají čísla takto: 125, 132, 122, 139, 109, 117.

„Aktuálně se pohybujeme  na hraně kapacity MŠ, v příštích letech je zaznamenán úbytek počtu narozených dětí, nicméně je třeba do budoucna vzít v potaz také výstavbu v Boskovicích,“ uvádí se v materiálu, který měli radní k dispozici. A každým rokem roste počet žáků v boskovické základní škole: září 2018 – 1359 žáků, září 2019 – 1374 žáků, září 2020 – 1433 žáků.

Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že už v příštím roce by mohly začít práce na tom, aby se dva byty na Zelené škole přestavěly na družiny a tím by se uvolnil prostor pro další třídy. K navýšení kapacit by mohlo dojít také v mateřské škole Na Dolech, kde je možné upravit část prostor, případně uvažovat o přístavbě.

Fotografická soutěž Jak já vidím Boskovice

Na konci září se uzavřela fotografická soutěž Jak já vidím Boskovice. Soutěžící poslali ve čtyřech kategoriích tyto počty fotografií: Klasická fotografie bez úprav – 63 fotografií; Umělecká fotografie – 34 fotografií; Foto z mobilu – 66 fotografií; Historické foto – 11 fotografií. Celkem se soutěže zúčastnilo 45 autorů, někteří z nich ve více kategoriích, a celkem zaslali 174 fotografií.

V průběhu října vybere odborná porota nejlepší fotografie a ve druhé polovině listopadu se uskuteční slavnostní vyhlášení této soutěže. V porotě usednou fotografové Ondřej Žižka, Gabriela Kolčavová, Kamil Vočko Altrichter a Tomáš Znamenáček, které doplní místostarosta Petr Malach a tiskový mluvčí radnice Jaroslav Parma. Soutěžní fotografie budou tvořit stolní kalendář města na rok 2022. „Každý soutěžící bude mít v kalendáři minimálně jednu fotku,“ uvedl Jaroslav Parma. Ten je se soutěží moc spokojen. „Některé fotografie jsou opravdu úžasné. Je z čeho vybírat. Nečekal jsem až tak velký zájem,“ vyjádřil se tiskový mluvčí radnice. Obecně fotografové posílali hlavně záběry krajiny a architektury, naopak se nesešlo moc fotografií z boskovických akcí.

Změna ve vedení finančního odboru

Po šestnácti letech končí ve vedení finančního odboru boskovické radnice Dana Baláčová. Ve službách města ale vlastně zůstane, neboť se stane novou ekonomickou náměstkyní jednatele boskovické nemocnice Dana Štěpánského. „Paní vedoucí přišla s tím, že by po šestnácti letech už asi potřebovala změnu,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Obnovit funkci ekonomického náměstka bylo podle něj na místě a když se k tomu město rozhodlo, Dana Baláčová o post projevila zájem. Do nemocnice nastoupí od 1. listopadu. „První verzi rozpočtu jsme ještě sestavovali spolu, dnes už u těch jednání sedí i její zástupkyně,“ přiblížil starosta. Zástupkyně podle něj odvádí kvalitní práci, ale nemá vysokoškolské vzdělání, proto nemůže na post po Daně Baláčové aspirovat. Město proto vyhlašuje výběrové řízení.

Jednatel nemocnice Dan Štěpánský se pro Ohlasy vyjádřil, že zřízením ekonomického náměstka se nemocnice vrátí do okamžiku před šesti lety, kdy byla tato funkce zrušena tehdejší starostkou za ČSSD Hanou Nedomovou. „Do dnešní doby jsem ji vykonával já spolu s funkcí jednatele, což vzhledem k trvale se zvyšujícím nárokům na řízení organizace dále není možné a ani manažersky správné,“ uvedl Dan Štěpánský. Dana Baláčová se mu jeví jako optimální kandidátka, protože je to zkušená ekonomka, patriotka a také manažerka dlouhodobě spolupracující s nemocnicí.

Nemocnice a kraj

Starosta Jaroslav Dohnálek absolvoval další jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem (KDU-ČSL). Hejtman ho požádal, ať město připraví, co by kraji nabídlo, a oni jsou připraveni o tom jednat. Informace se mají předávat přímo jemu. „Nejdůležitější informace našeho společného jednání je, že tuto možnost neodmítl. Ale nebude to úplně jednoduché, jak majetky vyřešit, ať už převést, prodat, směnit, … Ale vůle na obou stranách je,“ uvedl starosta s tím, že další jednání budou otázkou toho, jak tuto vůli uskutečnit do konkrétní podoby, se kterou budou obě strany souhlasit. Není to podle něj otázkou nejbližších jednání, ale kupříkladu jednoho roku. Důležité je, že jednání probíhají.

Oslavy 800 let

Boskovice se chystají na oslavy výročí 800 let od první písemné zmínky. Vznikla pracovní skupina, přípravy má v resortu místostarosta Petr Malach (ČSSD). Jako hlavní koordinátor má přípravu oslav na starosti ředitel KZMB Ondřej Dostál. Město vyhradí pro oslavy speciální částku v rozpočtu. „Myslím, že to je slušný obnos, abychom mohli výročí důstojně oslavit,“ uvedl zatím nekonkrétně k rozpracovanému rozpočtu starosta. Chystá se řada speciálních akcí a vyjde speciální publikace o městě, na které pracuje muzeum.

Podle tiskové mluvčího Jaroslava Parmy bude největším bonusem oslav to, že se konečně našla listina, od které se datum odvíjí. Před deseti lety se při oslavách dokument získat nepodařilo. Nyní se zjistilo, že originál má uložený Řád německých rytířů ve Vídni a muzeum disponuje ofocenou kopií. V nadpisu je rok 1222 a mezi podpisy je Jimram z Boskovic.

Sportovní hala

Městská rada zatím stále neměla k dispozici podklady od městského architekta Zdeňka Fránka, který připravuje záměr výstavby sportovní haly v Červené zahradě podle návrhu Alberto Kalacha a vypořádává se s připomínkami pracovní skupiny. Radní proto problematiku nemohli nikam posunout. „Mrzí mě to, ale stanovisko teď nedokážu vyjevit. Pevně věřím – a taky to k tomu intenzivně směřujeme – aby příští rada už opravdu přinesla informaci pro všechny,“ řekla místostarosta Michaela Žejšková. Ještě na minulý týden po jednání rady a tiskové konferenci byla naplánována schůzka se Zdeňkem Fránkem a mělo by proběhnout vypořádání připomínek k aktuálnímu návrhu. Podle místostarostky město aktivně pracuje i na případných dalších variantách. „Samozřejmě jsme o tom na radě diskutovali, ale zatím není o ničem rozhodnuto,“ doplnil starosta Jaroslav Dohnálek.

Covid oddělení

V boskovické nemocnici bylo obnoveno covidové oddělení. V poslední době se covidoví pacienti převáželi do Brna, ale vzhledem k celkovému zhoršení epidemické situace už to není možné a nemocnice proto musela znovu vyčlenit speciální prostory. Dále nemocnice přistoupila k zákazu návštěv, ale snaží se podle starosty dělat maximum pro to, aby nemusela omezovat operační výkony.