Z radnice: Infocentrum pod KZMB, více strážníků, rekonstrukce Kapitánky

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci září. Tiskové konference se zúčastnili starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarosta Petr Malach (ČSSD).

Stavební práce na ulici Kapitána JarošeStavební práce na ulici Kapitána Jaroše   foto: Tomáš Trumpeš

Informační centrum

Městské informační centrum na boskovické radnici provozovala v posledních letech soukromá firma KM Tour-Bus. Nyní se situace změní a MIS se od 1. ledna příštího roku stane součástí Kulturních zařízení města Boskovice, jako tomu bylo v počátcích této organizace. Podle místostarosty Petra Malacha je rozhodnutí výsledkem dohody s ředitelem KZMB Ondřejem Dostálem. Pro městskou kulturní organizaci to bude výhodné i v tom, že si zde bude zajišťovat předprodeje na své akce. Starosta doplnil, že to bude efektivní i z hlediska využití zaměstnanců a rozložení úvazků. Vzhledem k omezení cestovního ruchu naopak dosavadní provozovatelka neměla příliš velký zájem pokračovat. „Asi nazrál čas, že se to vrátí pod křídla Kulturních zařízení,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Město na fungování infocentra přispívalo částkou přibližně půl milionu korun, podle starosty by neměla nákladovost změnit. KZMB by mohla také spolupracovat s vedle sídlící Galerií Otakara Kubína.

Reorganizace městské policie

Vedení města se rozhodlo vyjít vstříc řediteli městské policie a v rámci třetí etapy reorganizace navýšit počet městských strážníků o dva lidi. Tento krok má vést k posílení počtu hlídek ve městě a ke zvýšení odhalených a řešených přestupků. Noví policisté mají nastoupit od začátku příštího roku. 

Podle starosty Jaroslava Dohnálka je volání po větším zajištění bezpečnosti nejčastějším podnětem při nejrůznějších setkáních s občany. „Když je jedna hlídka na celé území Boskovic, je nereálné to všechno obsáhnout,“ popsal starosta. Přispívá k tomu podle něj i problematická lokalita u Alberta. „Nejde to jen dohledovým systémem, strážníci musí být v ulicích. Nepřizpůsobivých občanů přibývá,“ doplnil starosta. Ten neočekává, že by o práci nebyl zájem – před časem se vybíral nový strážník za jednoho, který odešel, a hlásilo se několik uchazečů.

Rekonstrukce výtahů v MSSS

Za více než 800 tisíc korun město zrekonstruuje výtahy v Městské správě sociálních služeb. Podle starosty rekonstrukce vychází i z požadavků záchranářů a hasičů a požadavků na bezpečnostní opatření, část výtahů slouží i jako evakuační.

Sportovní hala

Městská rada se na jednání ještě nezabývala sportovní halou. Vedení města totiž stále nemělo k dispozici podklady od městského architekta Zdeňka Fránka, který má přípravu záměru podle návrhu architekta Alberto Kalacha na starosti. Místostarostka Michaela Žejšková, která se tiskové konference nemohla účastnit, poté Ohlasům doplnila, že podklady by město mělo mít na konci týdne a v tomto týdnu by se jimi měli zabývat.

Knihovna

Stavební řízení na knihovnu bylo ze strany stavebního úřadu přerušeno. Podle místostarosty Petra Malacha je řízení pozastaveno do doby doplnění žádosti a musí být provedeny dílčí změny projektové dokumentace. Město se obrátilo na projektanta, aby odstranil záležitosti, které jsou napadány sousedy a brání v pokračování stavebního řízení, které běží od začátku února. Konkrétnější informace se zatím Ohlasům zjistit nepodařilo. 

Proluka U Koupadel

Na minulém zastupitelstvu se podařilo městu scelit do svého vlastnictví pozemky v proluce U Koupadel. V minulosti byly vypracovány dvě studie na zastavění proluky – jednak studie zástavby od EA Architekti a poté dům od chilského architekta Smiljana Radiće. Nyní se zde připravuje projekt Zelené peřiny, jehož cílem je místo zkultivovat na dobu, než bude proluka zastavěna. Starosta Jaroslav Dohnálek nepředpokládá, že by bylo v silách města pustit se do zástavby v nejbližší době.

Rozpočet na rok 2022

Začaly přípravy rozpočtu na rok 2022. Jsou v úplném počátku, ale starosta zatím uvedl, že rozpočet by mohl být hodně proinvestiční. „Velký důraz je na dopravní infrastrukturní stavby,“ upřesnil Jaroslav Dohnálek. Velké úsilí vkládá to, aby už příští rok byla zahájena stavba okružní křižovatky pod poštou. S knihovnou se už pro příští rok počítá v případě, že projde stavebním řízením a podaří se získat dotaci.

V jednání je výstavba obytného souboru za nemocnicí. Městu se ozývají investoři, kteří by o území měli zájem. Podle starosty ale zatím o dalším postupu není rozhodnuto – i kdyby zde nakonec stavěl soukromý investor, lze to smluvně ošetřit tak, aby stavěl podle konkrétní studie. Prodávat pozemky by podle něj nyní nebylo výhodné. Starosta předpokládá, že nyní by mohla proběhnout přípravná jednání.

Čistírna odpadních vod

Začíná rekonstrukce čistírny odpadních vod, starosta informoval, že už byla předána první část staveniště a jsou vyřízeny všechny nutné dokumenty. „Řekněme, že se začíná,“ uvedl starosta.

Start rekonstrukce ulice Kapitána Jaroše

Starosta Jaroslav Dohnálek také vysvětlil poměrně překotný start rekonstrukce vodovodu na ulici Kapitána Jaroše. Záměr se připravoval především proto, aby se případné nárazové opravy nepotkaly se stavbou okružní křižovatky u pošty, protože v tu dobu bude ulice Kapitána Jaroše jediná tranzitní trasa přes Boskovice. Proto se podařilo přesvědčit Vodárenskou akciovou společnost, aby k rekonstrukci přistoupila ještě letos. Nakonec se ukázalo, že investice nebude stát plánovaných 7 milionů, ale 13 milionů korun. Sháněly se další peníze a musela se vysoutěžit firma, aby bylo jasné, že je za ty peníze opravdu možné stavbu spustit. K překotnému termínu přispělo i to, že opravu je potřeba provést ještě v době, kdy funguje obalovna, aby mohlo dojít i k zapravení povrchu.

Nakonec byly všechny informace pohromadě a finální rozhodnutí Vodárenské akciové společnosti k dispozici až 13. září a nezbývalo, než investici spustit už 20. září. „Můžou nám všichni nadávat, ale nemohli jsme je připravovat na to, že možná zavřeme Kapitánku. Odsoutěžilo se to a firma se schválila až 13. září, nezbývalo než říct: je průšvih, ale je to tak, obrňte se trpělivostí,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek. Do poslední chvíle podle něj hrozilo, že se nesežene firma, případně nebude ochotná jít na cenu, která byla pro investora maximální.

Do konce roku by měl být vyměněn ještě vodovod v ulici Otakara Chlupa, kde dochází také k častým poruchám.

Výběrová řízení na odpady a zeleň

Probíhá výběrové řízení na firmu pečující o městskou zeleň. Podle místostarosty Petra Malacha už vypršel termín podávání přihlášek. 

Pro výběrové řízení na firmu zajišťující pro město odpadové hospodářství se ještě kompletovaly podklady, podle místostarosty bylo potřeba přidat lokalitu Na Výsluní, která bude dokončená do 1. července příštího roku, kdy má nová či staronová firma zahájit své působení. Rada by měla výběrové řízení vyhlásit nejpozději na konci října.

Participativní rozpočet

Do 10. října běží hlasování v letošním ročníku participativního rozpočtu. Podle tiskového mluvčího Jaroslava Parmy je letos větší zájem o papírové hlasování než o hlasování na internetu. Z toho důvodu město vždy v pondělí zveřejňuje celkový stav hlasování. Zatím poměrně suverénně vede projekt rekonstrukce hřiště u školičky, kde sídlí TJ Rytmus. Podle starosty je možné, že se město inspiruje i dalšími projekty a mohlo by je uskutečnit, přestože v soutěži neuspějí. „Nejde jen o to, kdo vyhraje, ale mnohdy je to i návod, co by kde lidé chtěli,“ vyjádřil se k participativnímu rozpočtu starosta Jaroslav Dohnálek.

další zpravodajství