Ze zastupitelstva: Diskusi poznamenaly chybějící podklady ke sportovní hale

Třetí rok svého funkčního období uzavřeli boskovičtí zastupitelé jednáním, které se konalo v úterý 21. září v sokolovně. Hlavním tématem byla opět sportovní hala, diskusi ovšem poznamenalo, že navzdory předpokladům vedení města nebyly stále k dispozici podrobné podklady k návrhu architektů Alberto Kalacha a Zdeňka Fránka.

foto: Tomáš Trumpeš

Hned na začátku jednání navrhl opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Lukáš Holík (ANO) změnu v plánovaném programu jednání – chtěl, aby byl bod věnovaný informacím o sportovní hale projednán ještě před schvalováním rozpočtového opatření. V rámci toho totiž měli zastupitelé hlasovat o navýšení prostředků na projektovou dokumentaci sportovní haly, a proto chtěla mít opozice nejprve k dispozici informace. Vyjít vstříc opozici chtěli při hlasování dva koaliční zastupitelé – Karel Ošlejšek z ČSSD a Dagmar Hamalová z KDU-ČSL, s koalicí naopak hlasovali dva opoziční zastupitelé za STAN a Sportovce, takže návrh potřebnou podporu nezískal.

Za občany promluvil bývalý zastupitel Dušan Sušil. Tématem jeho příspěvku bylo, že hodiny na věži boskovického kostela sv. Jakuba staršího delší dobu nejdou. „Nechci slyšet, že jde o věc římsko-katolické farnosti. Na příštím zasedání budete schvalovat rozpočet. V tom rozpočtu se již léta objevuje dar farnosti 50 tisíc korun. Už jednou jsme tuto dotaci podmínili nějakou opravou. Tak bych vás rád poprosil a vyzval – protože je to pro Boskovice opravdu ostuda – abyste si při příštím jednání zastupitelstva vyžádali, aby smlouva o této dotaci byla podmíněna opravou těchto hodin,“ navrhl Dušan Sušil. Totéž by se podle něj mělo v dalším roce provést u nevzhledných plechových vrat do parku u kostelíku Všech Svatých, která dočasně suplují původní kovovou bránu

Dotace

Ředitel městských Služeb Milan Strya informoval zastupitele, že stát už vyplatil Službám všechny dotace na stavbu CZT Boskovice střed. Zastupitelé Službám schválili ručitelské prohlášení za provozní úvěrový rámec, který podle jednatele Služby potřebují, protože už jsou relativně velkou firmou s tepelným hospodářstvím.

Dále zastupitelé schválili Kulturním zařízením města Boskovice aktualizaci zřizovací listiny a rozšíření živností o poskytování hostinských služeb. Kromě toho město poskytlo KZMB investiční příspěvek 900 tisíc na nové auto.

Schválena byla také dotace více než 90 tisíc korun pro fotbalový klub na projekt věnovaný sportovní výuce v mateřské škole. Ve školce na Lidické budou vyučovat fotbaloví trenéři s výpomocí studentů pedagogické školy. Podle místostarostky Michaely Žejškové (TOP 09) by se měla výuka postupně rozšířit i do dalších pracovišť mateřské školy. Opozičního zastupitele Petra Axmana zajímalo, proč není u dotace ošetřeno, aby mohla být případně krácena podle odučených hodin, a jestli bude nakoupený majetek patřit městu, případně školce, nebo fotbalovému klubu. Zastupitel a šéf boskovických fotbalistů Radek Stříž (ODS) popsal, že fotbalový klub už cvičení zahájil a prostředky nakoupil. V aktivitě chce pokračovat, i pokud by dotaci od města nedostal. Spolupráci pochválila i ředitelka mateřské školy Dagmar Burianová. Cvičební pomůcky může školka využívat i mimo tuto speciální výuku. Dagmar Hamalovou zajímalo, jak by se dotace účtovala v případě výpadku hodin kvůli pandemii. Radek Stříž odpověděl, že klub by poměrnou částku přesně dopočítal a vrátil.

O finanční podporu 65 tisíc korun zažádal Boskovice také spolek Post Bellum, který se věnuje mapování vzpomínek pamětníků historických událostí 20. století. Rada ovšem zastupitelům navrhla dotaci neschválit. Projekt už předtím nebyl podpořen v rámci nového systému kulturních grantů, ale jak upozornila zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková, stalo se tak čistě z formálních důvodů. K projektu se kladně vyjádřila také Dagmar Hamalová, která pomáhala s jeho přípravou. „Zaznamenávání pamětníků je důležité. Doporučila bych pro příští rok najít cestu. Myslím, že je to velice záslužná činnost,“ uvedla na zastupitelstvu. 

Kristýnu Znamenáčkovou (Piráti) zajímalo, jaké jsou důvody k tomu, že Post Bellum podporu od města letos nezíská. „Přiznám se, že na tuto otázku neznám odpověď,“ reagoval místostarosta Petr Malach (ČSSD), který má na starosti kulturu. Město podle něj ale uvažuje, že by nějakým způsobem umožnilo podporu Post Bellum v příštím roce v grantovém systému. „Druhou věcí je, že i my jsme schopni naší technikou udělat něco podobného, zatím jsme se ale takovou otázkou nezabývali,“ doplnil místostarosta.

Podporu zastupitelů získaly dary obcím postiženým tornádem. Jak bylo avizováno, město pošle 150 tisíc korun každé z pěti nejvíc postižených obcí.

Sociální služby

Schválena byla také minimální síť sociálních služeb na okrese Blansko pro rok 2022; zároveň vzali zastupitelé na vědomí způsob financování, který je stejný jako v minulém roce. Vyjednává se spolufinancování s ostatními obcemi v ORP Boskovice, tedy spadajícími úředně pod Boskovice. Stejně tak byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2022. Vyhlášena byla výzva dotačního programu Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2022. Podle vedoucí sociálního odboru Aleny Votroubkové ani zde nedochází k žádné podstatné změně.

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí bylo asi nejdůležitějším bodem schválení smluv, na základě kterých město získá a scelí pozemky v proluce U Koupadel v židovském městě.

Rozpočtové opatření

V bloku finančních záležitostí předcházelo projednání rozpočtového opatření ještě téma hospodaření tří svazků měst a obcích, jichž jsou Boskovice členem. Jedná se o Svazek obcí Boskovicko, Svazek vodovodů a kanalizací a Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Podle vedoucí finančního odboru Dany Baláčové nebyly při kontrole hospodaření těchto svazků zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

Daňové příjmy byly v rozpočtovém opatření navýšeny na základě vývoje o více než 10 milionů korun. Dalších 8 milionů navíc získá město ze zvýšené těžby dříví při odstraňování kůrovcové kalamity. Společně s navýšením některých transferů se nakonec příjmy města zvyšují celkem o více než 22 milionů korun.

Výdaje se zvedly o více než 8 milionů korun. Náklady na těžbu dřeva se zvýší o necelé 4,5 miliony korun. O více než 2 miliony bude levnější oprava ulice Hybešova. Na projektovou dokumentaci opravy mostu na Dukelské ulici město vyhradilo 450 tisíc korun. O více než 2 miliony levnější bude také oprava Milánov. 

Navýšena byla částka na projektovou dokumentaci k rekonstrukci parku u zámeckého skleníku, a to z 1,9 milionu na 2,2 miliony korun. „Je potřeba pokročit, abychom měli tento projekt a mohli žádat o dotační tituly,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Projekt, který plánovala zpracovat už minulá koalice, ale ta současná ho krátce po svém nástupu na radnici v roce 2018 z rozpočtu vyškrtla, budou zpracovávat autoři architektonické studie, manželé Eichlerovi.

Zrušena byla letos kvůli covidové krizi akce Sportovec roku, která měla město stát 40 tisíc korun. O 2,7 milionu je levnější demolice hotelu Velen. Díky získaným dotacím mohlo město snížit svůj příspěvek pro Městskou správu sociálních služeb a přes milion korun město dá na opravu výtahů. Půl milionu navíc bude stát nová služebna městské policie v areálu městského úřadu, jedná se o částku určenou na projekt.

Největší diskusi vyvolalo navýšení financí na projektovou dokumentaci sportovní haly o 4 miliony 630 tisíc korun. Celkem by tak projekt měl stát asi 8,8 milionu korun. Starosta Jaroslav Dohnálek v úvodu diskuse zdůraznil, že rada zatím nerozhodla, že se bude hala stavět podle aktuálního návrhu architekta Alberto Kalacha. Ceny projekčních prací se podle něj posunuly a původně plánovaná cena je nereálná.

Opoziční zastupitel za Piráty Radek Šamšula uvedl, že rada odmítla v minulosti projednat záměr sportovní haly nejprve v zastupitelstvu, proto by jí teď zastupitelé neměli dávat bianco šek na projektovou dokumentaci, ale měli by pokračování odsouhlasit až ve chvíli, kdy bude jasné, jakým směrem se příprava haly ubírá. Podle něj už se ukázalo, že stávající projekt není na dobré cestě. „Pro město je pořád nejlepší cesta udělat architektonickou soutěž,“ uvedl a požádal o informace ke stávajícímu projektu.

Místostarostka Michaela Žejšková vysvětlila, že nedostatky projektu jsou v řešení. „Nemáme, co bychom dalšího předložili, protože čekáme, jak se k tomu studio Fránek Architects postaví a jak nás přesvědčí o tom, že jsou nedostatky vypořádány. Nic lepšího vám v tuto chvíli neumím říct,“ popsala místostarostka, která ještě při rozhovoru pro Ohlasy předpokládala, že všechny podklady budou mít zastupitelé k dispozici.

Lukáše Holíka (ANO) zajímalo, jestli vedení města plánuje, že bude o záměru ještě debata na zastupitelstvu, a kdy mají být podklady od architekta Fránka k dispozici. Podle místostarostky by město mělo mít podklady během týdne a zvažuje, že pro zastupitele připraví speciální seminář.

Lukáš Holík se vyjádřil, že problém je v důvěře, protože zastupitelé nemají jistotu, že vedení města bude ochotno s nimi diskutovat, stejně jako nebylo ochotno předřadit bod s informacemi k hale před projednávání rozpočtového opatření.

Zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) uvedl, že částka necelých 9 milionů za projekt je adekvátní. Pirát Radek Šamšula a Vladimír Farský (KSČM) zdůraznili, že částku nerozporují, naopak připomněli, že dříve připomínkovali, že původně plánovaná cena za projekt je nesmyslně nízká. Vladimír Farský připomněl výroky starosty Jaroslava Dohnálka a bývalého místostarosty Radka Mazáče, kteří nízkou cenou 3,2 milionu korun za projekt hájili postup vedení města, který se posléze ukázal jako slepá ulička, a cenu označovali za relevantní.

Starosta debatu označil za politikum a připomínal Vladimíru Farskému postup města při plánování Centra polytechnické výchovy v minulém volebním období.

Zastupitel za ANO a bývalý radní Petr Axman uvedl, že při schvalování postupu v předchozí městské radě byli přesvědčováni o tom, že částka 3,2 milionů korun je reálná a že se nyní ukázalo, že to nebyly pravdivé informace. Dále ho zajímalo, jestli bude chystaný projekt po úpravách ještě znovu předložen pracovní skupině. „V tuto chvíli to neplánujeme,“ reagovala místostarostka Michaela Žejšková. 

Lukáš Holík znovu zopakoval, že cenu nerozporují, ale nechce, aby se projekt posunul do další fáze bez projednání v zastupitelstvu. Navrhl také usnesení v tomto duchu. Starosta rozporoval, jestli je návrh hlasovatelný, a tajemník nakonec upozornil, že návrh pravděpodobně hlasovatelný není, protože dochází ke střetu pravomocí rady a zastupitelstva. Lukáš Holík návrh proto stáhl. Mezitím svůj návrh předložili také Piráti. Ti navrhli částku ponechat v původní výši.

Místostarostka Michaela Žejšková se ohradila proti tomu, že by vedení města zastupitelům neposkytovalo informace. 

Bývalý místostarosta Radek Mazáč (STAN a Sportovci) vyčetl rovněž Vladimíru Farskému, že mu v minulosti nevadila výše nákladů na CPV a teď mu vadí cena za halu. Při přípravě aktuálního projektu se podle něj postupovalo transparentně. I proto podle něj vznikla pracovní skupina. Cena 3,2 milionů korun na projektovou dokumentaci byla podle něj ve své době reálná. Nyní má podle něj zhotovitel záměru za úkol se vypořádat s připomínkami. „Buď to zvládne a budeme postupovat dál, nebo to nezvládne a budeme muset najít jinou cestu s jiným subjektem,“ vyjádřil se Radek Mazáč.

Petr Axman z hnutí ANO se vyjádřil, že připravovaný záměr nebudí důvěru. Mimo jiné kvůli ceně haly, která měla být původně podle požadavků města nanejvýš 150 milionů. „Podle kalkulací, které máme, to vychází na 560 milionů. Podle pana Fránka je to 140 milionů až 1 miliarda. Takové vyjadřování nebudí důvěru,“ řekl Petr Axman. Podle něj by se do vyhodnocení upraveného záměru měla zapojit znovu pracovní skupina. „Ne všechno, co je předloženo světoznámým architektem, musí být důvěryhodné. Jak se ukázalo, tak často není,“ dodal zastupitel za ANO. Upozornil také na to, že je možné svolat mimořádné zastupitelstvo a na něm představit, že záměr je v pořádku.

„Ve mně vedení města v tomto důvěru vůbec nebudí,“ vrátil se k tématu důvěry i zastupitel za Piráty Jan Nádvorník. Zdůvodnil to právě tím, že vedení města tvrdilo, že projektová dokumentace je možná za cenu 3,2 milionů a neposlouchalo hlasy, které tvrdily, že ta cena je nízká. Dnes podle něj ti samí lidé varují, že cena za stavbu je mnohem vyšší, než tvrdí Zdeněk Fránek. „Nevěřím, že se vedení města poučí znovu a rychleji. A tím pádem hrozí, že se tady utratí 8 milionů za projekt, který je nad finanční limity našeho města,“ vyjádřil se Jan Nádvorník. „Nemám důvěru ve vedení města, když nejsme schopni ani otočit ty dva body, abychom se nejdřív bavili o hale a až potom o rozpočtovém opatření,“ vyčetl vládnoucí koalici.

Zastupitelé nakonec neschválili protinávrh Pirátů a původní návrh rozpočtového opatření s navýšením financí na projektovou dokumentaci haly prošel hlasy koaličních stran a STAN a Sportovců.

Hala a skatepark

V samostatném bodu věnovaném hale a skateparku místostarostka Michaela Žejšková zopakovala, že město čeká na podklady od studia Fránek Architects. Vysvětla také, že město už proplatilo fakturu za vytvoření studie a nyní uplatňuje reklamační vady.

Lukáš Holík se znovu zeptal, jaký další postup město plánuje po odevzdání podkladů od Fránek Architects. Místostarostka odpověděla, že podle toho, jak budou připomínky vypořádány, bude záměr předložen radě, aby jej schválila, nebo neschválila. Petr Axman požádal, aby byli zastupitelé informováni, jak byly vztahy s Fránek Architects vyřešeny, protože podle něj bylo prokázáno, že nebyly dodrženy podmínky smlouvy.

Lukáše Holík také zajímalo, jestli už má město plán, jak postupovat, pokud by od aktuálního záměru bylo ustoupeno. Podle místostarostky o tom bude rozhodovat městská rada, konkrétní postup ale zatím nedovede předjímat. Pirát Radek Šamšula řekl, že by chtěl vedení města důrazně požádat o to, aby se v následujících krocích snažilo získat širší konsenzus zastupitelů. Mimo jiné proto, že pokud se zadá projektová dokumentace, její hotová podoba už spadne do rukou příštího vedení města po komunálních volbách, které jsou za rok. „Taky nejsem srozuměna s tím, jaká atmosféra se tady s těmi kontroverzními body nese. Jsem pro to, abychom k sobě byli vlídnější a vstřícnější. A je to na obou stranách,“ vyjádřila se Michaela Žejšková. A dodala, že i jí záleží na tom, aby se neprotlačil nějaký projekt, který pak příští vedení města vyhodí z okna.

Dále místostarostka informovala zastupitele o plánech ohledně skateparku. Tedy že nyní město plánuje zřídit dočasný skatepark před nyní zbouraným hotelem Velen a poté připravit finální řešení v Doubravách u sportparku.

Podněty a připomínky

Starosta Jaroslav Dohnálek zastupitele informoval, že společně s jednatelem nemocnice absolvoval jednání u jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL). „Domluvili jsme se, že dáme na papír možnosti a vize,“ popsal starosta s tím, že hejtman opět neodmítl možnost převodu nemocnice pod kraj a nyní se tato představa podrobněji rozpracuje. 

Lukáše Holíka zajímalo, jak pokračuje projekt knihovny a také možnost rozšíření květnatých luk ve městě. Místostarosta Petr Malach odpověděl, že stavební řízení u knihovny pokračuje, město čeká na vydání stavebního povolení a řeší možnost dotace v rámci Národního plánu obnovy. Květnaté louky bude město řešit během příštího měsíce.

Vladimíra Farského zajímalo, jestli byl někdo z vedení města zván na jednání k Boskovické spojce. Starosta odpověděl, že nikoliv.

Místostarosta Petr Malach se ještě vrátil k úvodní připomínce Dušana Sušila ke kostelním hodinám. U boskovického faráře situaci urgoval už dvakrát, a podle poslední odpovědi ze 6. září se podařilo sehnat náhradní díly a strojek by měl být do poloviny září opraven. To se zjevně nestalo a místostarosta přislíbil, že se věc pokusí znovu urgovat. Dagmar Hamalová se vyjádřila, že podmiňovat dar 50 tisíc církvi opravou hodiny by jí přišlo nedůstojné. Petr Malach doplnil, že když urgoval opravu hodin poprvé, farář odpověděl, že mu má město nejdřív opravit veřejné osvětlení. „To jsme udělali zhruba do tří dnů. To bylo v dubnu nebo v květnu. Od té doby se nic nestalo, ani přes slušné urgence na podněty občanů. Nechtěli jsme se chovat k nikomu zle, naopak jsme se mu snažili vyjít maximálně vstříc,“ uzavřel Petr Malach. Další podněty a připomínky zastupitelé nevznesli.

další zpravodajství