Kostelík Všech svatých zůstává zavřený, brána do parku je stále na opravě

Kostelík Všech svatých nedaleko pošty je už od roku 2018 veřejně nepřístupný kvůli špatnému stavu. Park kolem něj zatím otevřený zůstává, ovšem jen ve vymezeném čase o víkendech a státních svátcích od května do září. Charakteristickou kovovou bránu, která do parku vedla, farnost již několik let vlastními silami opravuje.

foto: Tomáš Trumpeš

Kostelík Všech svatých je podle technika stavebních investic boskovického děkanství Josefa Kánského nepřístupný návštěvníkům proto, že se v obvodovém plášti objevily znaky aktivních statických poruch, které vyžadují zásah. „Ve špatném stavu je také střecha. Z toho důvodu je uzavřené také bezprostřední okolí kostela,“ uvedl Josef Kánský. Podle jeho odhadu by základní statické zajištění, díky němuž by se kostel mohl zpřístupnit, stálo minimálně 100 tisíc korun. Kostel by si ale zasloužil celkovou rekonstrukci, kde by se částky pohybovaly v řádech milionů. „Stavba je kulturní památkou, takže se k ní musí takto přistupovat i co do technologií a použitých materiálů,“ upřesnil Josef Kánský. V současné době se podle něj uvažuje o přípravě úvodních kroků ke zpracování studie a následně projektu podle možností a potřeb církve.

Farář boskovické farnosti a děkan místního děkanství Miroslav Šudoma se ale ke znovuzpřístupnění kostelíku nechtěl vyjádřit. „Prosím vás, já mám teď jiné starosti než otevírat kostel, který k ničemu nepotřebujeme,“ řekl pouze Miroslav Šudoma. Nevyjádřil se ani k bráně, kterou farnost vlastními silami opravuje již tři roky. Informace o jejím stavu Ohlasům sdělil rovněž technik stavebních investic boskovického děkanství. „Brána od ohradní zdi kostela Všech svatých v Boskovicích je momentálně na faře v Boskovicích. Byla očištěna, prohlédnuta zámečníkem a připravena k dalším krokům opravy,“ doplnil Josef Kánský.

Oprava ale zatím vázne. Závazné stanovisko na základě odborného posudku vydala už v listopadu 2016 referentka památkové péče na boskovické radnici Alena Dvořáková. „Zajištění opravy brány je záležitostí majitele. Doba platnosti rozhodnutí není omezena a tedy stále platí,“ uvedla Alena Dvořáková. Farnost tedy není k provedení opravy nucena žádným konkrétním termínem. Není ani limitována náročnějším odborným postupem a nutností využít služeb licencovaného restaurátora: „Odborné vyjádření bylo koncipováno vzhledem k havarijnímu stavu tak, že farnost mohla přistoupit k opravě a ne k restaurování. Navíc bez podmínek,“ upřesnila Marta Sedláková z oddělení restaurování v Národním památkovém ústavu.

Uvnitř budovy kostelíka jsou další historické artefakty, jako například kovaná renesanční kazatelna z roku 1626. Dle slov Josefa Kánského jsou zakonzervované, ale v budoucnosti by zasloužily restaurátorskou údržbu.

Podle místostarosty Boskovic Lukáše Holíka (ANO) město neuvažuje o přispění na rekonstrukci kostelíku nad rámec příspěvku, který církvi každoročně poskytuje. „Z rozpočtu města dáváme každoročně 50 tisíc korun jako dar Římskokatolické církvi, takže tyto finance mohou použít na zmiňovanou rekonstrukci,“ prohlásil Lukáš Holík. Zpřístupnění parku, i když ve zkrácené době, je podle něj v zájmu města.

Údržbu parku má na starosti právě město, v minulosti opravilo například lavičky nebo instalovalo nové pítko. „V loňském roce byla na společném jednání s panem farářem Šudomou, městskou policií, tajemníkem městského úřadu a odborem tvorby a ochrany zdravotního prostředí domluvena nová otevírací doba,“ dodal místostarosta. Pro veřejnost tak byl park v minulém roce přístupný od května do září o víkendech a svátcích v době od 9 do 19 hodin, kdy se o odemykání a zamykání brány starali příslušníci městské policie. Pokud se nic nezmění, zůstane otevírací doba parku v letošním roce stejná. Avšak kostel bude nadále nepřístupný a bez výhledu na další využití.

další zpravodajství