KZMB připravují kompletní přestavbu sokolovny na kulturní dům

Přestavět boskovickou sokolovnu na moderní kulturní dům patří k záměrům města již od chvíle, kdy v roce 2017 budovu převzalo do vlastnictví. Nový ředitel Kulturních zařízení města Boskovice (KZMB) nyní sestavil pracovní skupinu, která připravuje zadání, začít se stavbou by se mohlo už na konci příštího roku.

Interiér hlavního sálu sokolovnyInteriér hlavního sálu sokolovny   foto: Tomáš Znamenáček

Podle ředitele KZMB Ondřeje Dostála by budova sokolovny měla být po přestavbě hlavním prostorem pro konání kulturních akcí ve městě. Nyní je její stav pro organizátory kulturních akcí značně limitující. „Nejedná se jen o prostorové limity, ale i limity infrastrukturní – tedy stav zázemí, elektrických sítí, topení, jevištní techniky, ozvučení a podobně. Pracovní skupina tedy vznikla z toho důvodu, aby bylo možné se relevantně bavit o tom, co by měl kulturní dům obsahovat, jak by měl být využíván a jaké zkušenosti můžeme pro rekonstrukci využít,“ vysvětlil ředitel Ondřej Dostál.

Pracovní skupina je devítičlená, byla sestavena z aktivních zástupců kultury a odborné veřejnosti a měla by pomoci KZMB s vypracováním zadání pro rekonstrukci. Členky a členové měli možnost si projít dům od sklepa až po půdu, následně proběhlo pracovní setkání, kde se řešilo základní ideové nastavení rekonstrukce. „Nyní jsme ve fázi přemýšlení. Mám pocit, že vnímáme potřeby kulturního domu velmi podobně, logicky máme rozpory v některých záležitostech, ale ty nám jistě pomůže vyřešit kvalitní práce architektů,“ popsal ředitel KZMB.

Ten by chtěl, aby z práce skupiny vyplynuly dvě různé cesty – jakési minimální a maximální zadání. To by pak vedlo ke středové variantě a ta by se měla přetavit v zadání pro architektonické řešení. Hlavní je, aby výstupem bylo konsenzuální řešení potřeb, které boskovická kultura na provoz kulturního domu má.

Proměna sokolovny by podle Ondřeje Dostála měla být poměrně radikální. Budova by měla ve výsledku sloužit opravdu primárně kultuře a měla by zahrnovat tři sály, kvalitní zázemí pro umělce, kavárenský provoz, zázemí pro zaměstnance KZMB a potenciálně i galerii.

„Vnímám rekonstrukci ve dvou rovinách. V první rovině se jedná o vybudování zázemí pro pořádání kulturních akcí – od komorních akcí, přes divadla, koncerty, až po masové akce typu ples. Druhá rovina je vybudování zázemí pro zaměstnance KZMB a opuštění prostor v katolickém domě,“ upřesnil Ondřej Dostál.

Tři sály v budoucím kulturním domě by podle něj měly být schopné fungovat společně i zcela izolovaně. Pro ten největší počítá s kapacitou 400 míst k sezení a mobilním hledištěm s možností elevace. Dále by měl být součástí kulturního domu menší sál pro 70 lidí a nejmenší sál pro přibližně 40 sedících diváků. Vybudovány musí být i kvalitní šatny pro alespoň 40 účinkujících, zkušebna pro divadlo i pro kapely, kanceláře pro zaměstnance a kavárna s celodenním provozem, kanceláře pro zaměstnance KZMB, zkušebna pro divadlo i kapely.

Jakmile bude hotové zadání, chtějí v KZMB připravit architektonickou soutěž a vybrat architektonické studio, které připraví vše od ideového záměru až po výslednou projektovou dokumentaci. „Chtěl bych, aby celý projekt řešilo jedno studio,“ dodává Ondřej Dostál. Celá rekonstrukce by měla být připravena a naplánována ve třech etapách, které by město mohlo provést postupně. „Jsem optimista a počítám s tím, že začneme příští rok s přípravnými pracemi a fyzicky kopneme na přelomu let 2022 a 2023,“ vyjádřil se ředitel KZMB Ondřej Dostál. Rekonstrukce by podle něj měla ideálně trvat do pěti let.

další zpravodajství