Tovární budova U Koupadel a její okolí se nejspíš dočká oprav

Společnost Lenx chce koupit pozemky u dvou domů, které ona a její jednatel Viktor Pavlů vlastní. Jedná se o bývalé židovské lázně na adrese U Koupadel 8 a bývalou tovární budovu U Koupadel 6. Společnost plánuje opravit okolí domů a dokončit opravy tovární budovy, které před lety načala.

U Koupadel, nalevo bývalé židovské lázně, napravo bývalá továrnaU Koupadel, nalevo bývalé židovské lázně, napravo bývalá továrna   foto: Tomáš Znamenáček

Tovární budovu vlastnila v 19. století rodina Baschova, která zde provozovala obchod s obilím a sladem. Později dům přestavěla rodina Brüllova na konfekční továrnu. Jednopatrová nárožní budova se pyšní například pravoúhlými okny s empírovými půlslunci nebo vchodem s kamenným ostěním a stylovými vraty. V druhém domě hned přes cestu bývaly židovské lázně, jejichž existence je doložena až k roku 1684. 

Viktor Pavlů vlastní od roku 2007 dům, kde bývaly židovské lázně, a zároveň je jednatelem společnosti Lenx, která od roku 1998 vlastní sousední dům, bývalou továrnu. Tu společnost v minulosti chtěla opravit a využít, ale podle Viktora Pavlů k tomu nedošlo – nejdříve kvůli hospodářské krizi v roce 2009, poté kvůli současné covidové. Společnost teď nicméně plánuje od města koupit pozemky přiléhající k domům a začít s potřebnými opravami. Využití zatím není úplně jasné.

Zastupitelstvo města na posledním jednání záměr prodeje pozemků schválilo. „Pan Pavlů žádost zdůvodňuje neutěšeným stavem před jedním domem, což mu musíme dát za pravdu,“ uvedl na schůzi zastupitelů vedoucí majetkového odboru Pavel Musil. Návrh kupní smlouvy bude předložen k projednání až po odsouhlasení projektové dokumentace investičním odborem a památkáři, protože se domy nacházejí na území městské památkové zóny a oba jsou prohlášeny kulturními památkami. Součástí návrhu kupní smlouvy už bude i cena pozemku stanovená znaleckým posudkem.

Majitel domů údajně s představiteli města jedná už pětadvacet let a celkově je k přístupu města a stavu židovské čtvrti kritický. „Židovská čtvrť by měla být výkladní skříní Boskovic, protože to, co tam stojí, mají možná jen v několika málo městech v republice. Za to, že to tam vypadá tak, jak vypadá, by se měl někdo spíš stydět než se tím chlubit,“ prohlásil Viktor Pavlů. A mimo jiné se ptá, kdy se v této proluce opraví dnes nezpevněné komunikace. V místě se často konají prohlídky a nejrůznější akce za židovskou čtvrť a proto by podle něj mělo být reprezentativní. „Na komunikaci se posledních padesát let ani nesáhlo. Protože bych se nějaké změny chtěl ještě dožít, je mým záměrem aspoň okolo mých budov to udělat trochu hezké. Snad se mi tímto krokem podaří něco nastartovat a vzbudit zájem i ze strany města tam konečně něco pořádného začít dělat a ne jen vést plané diskuze,“ pokračoval Viktor Pavlů, který plánuje zlepšit celkový stav budov nebo například chodník, aby na opravenou fasádu nestříkalo bláto od projíždějících aut. V plánu jsou i další opravy na východní straně domu na adrese U Koupadel 8, které by měly zabránit prolínání vody do objektu. Kvůli okolnímu terénu tam totiž dochází ke stékání srážkové vody před budovu, čímž je znehodnocována fasáda a omítky. 

Dům na adrese U Koupadel 8, tedy bývalé lázně, Viktor Pavlů vlastní od roku 2007, předtím patřil židovské obci. „V té době byl objekt vcelku v žalostném stavu, ale bydlelo se tam vždycky,“ uvedl nynější majitel. V horním patře podle něj byly dva byty a spodní prostory sloužily jako klubovna boskovického Junáku. „Byli jsme tam od roku 1999 deset let. Vzhledem k tomu, že to nebylo v majetku města, tak nebylo město povinno zajistit náhradní prostor,“ upřesnila skautka Ludmila Dobrozemská. Když skončily všechny nájemní smlouvy, Viktor Pavlů dům zrekonstruoval a v přízemí vznikla restaurace Arcadia. „Zpočátku jsme ji provozovali sami, ale pak to převzali nájemci. Nebyl to prostě náš obor a nebylo času se tomu naplno věnovat,“ uvedl majitel s tím, že restaurace pak skončila, protože se její provoz ekonomicky nevyplatil. Nyní majitel v budově bydlí.

Co se týče sousední budovy na adrese U Koupadel 6, tedy bývalé továrny, není zatím zřejmé, jaké bude její využití. „Přízemí je už nyní navrženo jako otevřený prostor na celém půdorysu, jen vymyslet, co tam provozovat. Patro a podkroví je připraveno na kanceláře nebo možná i byty,“ uvedl Viktor Pavlů s tím, že o tom, co v interiérech nakonec bude, bude jasno až během několika následujících let. Protože se jedná o památkově chráněný objekt, exteriér zůstane stejný, jen bude renovován. Kdy bude vše hotovo, zatím není zřejmé, záleží také, kdy se podaří odkoupit pozemky od města. Náklady na opravy Viktor Pavlů odhaduje na 3 až 4 miliony korun. 

V průběhu let proběhlo několik návrhů na využití budovy, ze kterých se ale žádný neuskutečnil. Posledním z nich bylo v roce 2019 zřízení coworkingového centra, ze kterého ale prozatím sešlo zejména kvůli příchodu pandemie covid-19. „Coworkingové centrum je založeno na myšlence sdílení prostor lidmi různých profesí a zaměření, kteří se zde setkávají a pracují tak, jak momentálně potřebují. Nyní, rok poté, co zažíváme nejrůznější zákazy a omezení, už nejsem přesvědčen ani o smyslu tohoto centra, především pak o ekonomické stránce. Vše se radikálně změnilo a nikdo pořádně neví, jaké nové trendy se v následující době objeví,“ vysvětlil Viktor Pavlů, který si tehdy nechal udělat vizualizace, jak by prostor mohl vypadat. Rozjednané už měl i financování projektu. 

Ještě předtím měla společnost Lenx v plánu dům přestavět na penzion s restaurací. „Opravila se střecha, stropy, schodiště, a udělalo se nové členění vnitřních prostor,“ uvedl Viktor Pavlů s tím, že tehdejší opravy vyšly zhruba na tři miliony korun. V roce 2008 a 2009 pak s ekonomickou krizí musela firma řešit spíše vlastní provoz než vedlejší aktivity. I kvůli problémům s parkováním v dané lokalitě se nakonec nápadu vzdala. 

Na prostranství U Koupadel se momentálně chystá projekt Louka v proluce a městu se zde letos podařilo sjednotit pozemky. Město plánuje proluku zastavět, v minulosti zde vznikl například návrh na výstavbu od Smiljana Radiće. Lokalita by se tak spolu s tím, co chystá společnost Lenx, mohla dočkat výrazných změn.

další zpravodajství