Majitelé bytů na Lidické se potýkají s problémy. Město nepřevzalo cestu, chybí hřiště

Město odmítá převzít pozemky okolo nových bytových domů na Lidické, takže se o ně budou muset starat majitelé bytů, mezi které byly podílně rozparcelovány. Také doposud nevzniklo dětské hřiště, které bylo součástí stavebního povolení. Majitelé řeší v bytových domech, které postavil developer Tomáš Kindermann, i další problémy.

Zábrany na dosud neprodaných parkovacích místechZábrany na dosud neprodaných parkovacích místech   foto: Tomáš Trumpeš

Majitelé bytů na Lidickou přicházeli s nadějí, že se přestěhují do krásného nového bytu, kde nebudou muset řešit žádné problémy – opak je ale pravdou. Největší starost jim dělá to, že město nepřevzalo příjezdovou cestu spolu s dalším prostranstvím okolo bytových domů. Majitelé si tak zároveň s bytem koupili neplánovaně i podíl na příjezdové cestě a zeleni. S tím se pro ně pojí starosti o údržbu těchto prostranství. „Když tady někdo uklouzne, protože nestihneme cestu v zimě posypat, tak bude žalovat nás. Když se cesta rozbije, tak ji musíme opravit na vlastní náklady,“ popisuje problémy majitel jednoho z bytů Vítězslav Kulíšek. „V budoucí kupní smlouvě to nebylo a v kupní smlouvě jsme byli postaveni před hotovou věc, že si ty pozemky musíme vzít,“ pokračuje majitel, který byt zaplatil při podpisu budoucí kupní smlouvy a chtěl se nastěhovat.

Pozemky jsou nyní rozděleny mezi majitele, kteří spadají pod šest různých společenství vlastníků jednotek (SVJ). Domlouvat se na správě těchto pozemků je proto podle Vítězslava Kulíška velmi problematické, majitelé bytů navíc nevlastní veškeré pozemky ve vnitrobloku. „Zrovna dnes ráno zde posekali travnaté plochy na základě smlouvy, kterou sjednal pan Kindermann. Dopadlo to tak, že je posekaná jen část pozemků, které vlastníme my jako SVJ, a zbytek posekaný není, takže to samozřejmě vypadá hrozně,“ objasnil Vítězslav Kulíšek s tím, že současné řešení je podle něj nelogické. „Chápal bych, kdybychom tedy byli majiteli vší zeleně a i začátku příjezdové cesty. Takhle ani nemůžeme zabránit tomu, aby nám sem veřejnost jezdila,“ vysvětlil.

Barevně vyznačené pozemky patří městuBarevně vyznačené pozemky patří městu   foto: Město Boskovice

„Pan Kindermann nám tvrdil, že město slíbilo, že si ty pozemky převezme, a najednou to odmítlo,“ uvedl další z majitelů Martin Ježek. Tomáš Kindermann, jednatel stavební firmy Kindermann, jeho tvrzení potvrdil. „Pozemky v okolí nové zástavby měly být původně převedeny městu, ale nové vedení města je převzít odmítlo, proto byly převedeny podílem k jednotlivým bytům,“ uvedl Tomáš Kindermann s tím, že začátek příjezdové komunikace k vnitrobloku městu Boskovice převedl.

Podle radnice bylo důvodem nepřevzetí celé komunikace to, že Tomáš Kindermann rozprodal nově vybudovaná parkovací místa u bytových domů. „Navíc komunikace, která je slepá, neslouží široké veřejnosti, ale pouze majitelům parkovacích míst, respektive nově postavených bytů,“ napsal majitelům bytů Jiří Honzírek z majetkového odboru boskovického městského úřadu. Potvrdil to i jeho nadřízený, vedoucí odboru Pavel Musil. „Když přišel pan Kindermann jednat o převedení pozemků na město, tak jsme zjistili, že jsou ve vnitrobloku už všechna parkovací místa prodaná vlastníkům okolních bytů,“ popsal Pavel Musil.

Ten dále vysvětluje, že pozemky, které neslouží i ostatním obyvatelům města a jsou určeny pouze pro obyvatele přilehlých domů, město nepřebere. „Stejný princip je i u chodníků a zeleně. Chodníky, které končí ve vchodu domu a nepokračují dále do okolí, tak město nepřebírá. Stejně jako zeleň, kterou chtěl pan Kindermann předat městu, například tu určenou na dětský koutek nebo pod balkony domů, město nepřebralo. Na dětský koutek by město nemělo žádný přístup, protože okolní pozemky jsou ve vlastnictví okolních domů,“ vysvětlil Pavel Musil.

Podle Vítězslava Kulíška ale vnitroblok využívá i veřejnost: „Na cestě a i mimo ni nám denně parkují desítky aut lidí, kteří odvážejí a přivážejí děti ke školce. Veřejnost nám tu tedy zhoršuje dopravní situaci, podílejí se na opotřebení cest, parkují na cestě i trávnících a mnohdy i blokují vjezdy a my s tím nemůžeme nic dělat, přestože za celou situaci neseme odpovědnost a finanční zátěž.“

Podobně jako Na Výsluní?

Podle Pavla Musila je situace s převzetím pozemků podobná jako v lokalitě Na Výsluní, kde měla výstavbu na starost developerská společnost BK Invest. „Tady město komunikace převzalo v první etapě včetně všech parkovacích míst, která byla veřejná. Ve druhé etapě již BK Invest parkovací stání rozprodal, a proto dodnes město tyto komunikace nepřevzalo,“ tvrdil nejprve Pavel Musil.

Pavel Zatloukal z BK Invest ale oponuje, že firma parkovací místa nerozprodala a jsou všechna stále ve vlastnictví firmy; s předáním pozemků městu developer počítá. „Další předání se řešilo dva roky zpátky, městu se nelíbila tráva v parku, takže jsme jej nechali celý přesít, tráva už je tam teď zelená. Doplnili jsme tam stromy, které uschly, protože pět roků bylo počasí takové, jaké bylo, za to jsme taky nemohli, ale chtěli jsme městu vyjít vstříc. Když jsme pak začali stavět Slámovu pilu, tak jsme si řekli, že to předáme celé najednou,“ přiblížil Pavel Zatloukal.

Podle katastru nemovitostí jsou opravdu prodány jen garáže, ne venkovní parkovací místa. Každé parkovací místo je však samostatnou několikametrovou parcelou jako u bytových domů na Lidické. „Původně BK Invest nabízel městu předání komunikací bez parkovacích stání. Město to tehdy odmítlo. O tom, že je BK Invest chtěl rozprodat, vypovídá jejich rozparcelování v katastru nemovitostí,“ reagoval Pavel Musil s tím, že pokud developer pozemky městu nabídne i s parkovacími místy, tak je město převezme a bude provozovat jejich údržbu.

U bytových domů na Lidické ale místa prodána jsou, i když ne všechna. „Doteď tady pan Kindermann vlastní jedenáct míst, které rozhodně nikomu nepronajímá a nikomu je neprodal. Osm míst z jedenácti zatarasil dřevěnými paletami,“ poznamenal Martin Ježek, který si parkovací stání v minulosti koupil. Pro koupi se rozhodl i Vítězslav Kulíšek: „Já jsem si to místo kupoval o rok a půl později než byt, když jsem zjistil, že je to tady problematické.“ Tomáš Kindermann dle svých slov parkovací místa prodal majitelům bytů proto, „aby byla používána právě jimi“.

Majitelé bytu by přitom měli mít právo u domu zaparkovat, ať si místo koupili, či nekoupili. „Legislativa neřeší vlastnictví pozemku ani stavby, řeší pouze požadavek odstavných a parkovacích stání k příslušné stavbě. Takže pan Kindermann stání prodat může, musí ale být užívána současně se stavbou, protože jsou součástí stavby bytového domu. Umístit zátarasy nemůže ani pan Kindermann, ani nikdo jiný,“ vysvětlil Tomáš Měkota, šéf boskovického stavebního úřadu, a dodal, že zátarasy bude řešit odbor dopravy. Firma Kindermann parkovací stání spolu s boskovickou realitní kanceláří Tajovský Reality nadále nabízejí k prodeji, cena je nyní 175 tisíc korun.

Hřiště a další problémy

Tomáš Kindermann získal stavební povolení už v  roce 2008, tehdy stavební úřad povolil stavbu celkem 49 bytů a 14 garáží. Developer se ale později rozhodl z některých větších bytů udělat menší, což úřad v roce 2019 povolil. Ze 49 bytů se tedy stalo 55, ale počet parkovacích míst, kterých už v době před rozdělením bylo celkem 52, se nezměnil. Ve stavebním povolení je jako součást stavby uvedeno také dětské hřiště nebo šest kočárkáren, kterých je nakonec jen pět.

Majitelé při koupi bytu počítali s tím, že zde hřiště v budoucnosti vznikne, ale k tomu také nedošlo z důvodu nepřevzetí cesty městem. Hřiště mělo stát na pozemku, který nyní nevlastní město, jak původně podle Tomáše Kindermanna mělo, ale podílně jej vlastní majitelé bytů v jedné z budov. „Slíbil jsem některým majitelům bytů, že hřiště v původním rozsahu vybuduji, pokud se dohodnou, čí bude, kdo ho přebere, kdo ho bude spravovat a financovat jeho provoz,“ uvedl pro Ohlasy Tomáš Kindermann. Na majitele bytů by tak ale přešla další zodpovědnost, kterou mělo mít původně na starosti město.

Vlastníci bytů si stěžují také na to, že neobdrželi dokumentaci skutečného provedení stavby. „Cokoli tady budeme chtít nějak měnit nebo spravovat, nebo si ověřit, že je to tak, jak má, tak potřebujeme něco, od čeho se odrazíme,“ vysvětlila majitelka jednoho z bytů Pavlína Holanová. Tomáš Kindermann říká, že dokumentaci již zhruba před rokem předal bytovému družstvu Radost, pod které tito majitelé bytu spadají, a je také volně přístupná na stavebním úřadě. Na stavebním úřadě ovšem majitelům bytů požadované materiály zatím neposkytli a dokumentace, kterou dostali od Radosti, podle nich není úplná. „V žádném případě nemůžeme obdrženou dokumentaci považovat za kompletní. To, co jsme dostali, je jen pár strohých výkresů půdorysu a bokorysu,“ upřesnil Martin Ježek.

Majitelé bytů se dle svých slov potýkají i s dalšími problémy, skrze které zaslali Tomáši Kindermannovi reklamační dopis, pod který se podepsali majitelé dalších devíti bytů. Pavlínu Holanovou a Martina Staňka trápí zábradlí na balkonech, které podle nich není bezpečné, dále obyvatelé reklamovali například to, že ve střešní konstrukci kondenzuje voda nebo že se vedle elektrických zdrojů a výtahů nacházejí vodní a ne práškové hasicí přístroje. „Požadovali jsme výměnu. Pan Kindermann nám řekl, že město to takto zkolaudovalo, takže on nic měnit nemůže,“ uvedla Pavlína Holanová. Podle Tomáše Kindermanna byly hasicí přístroje osazeny v souladu s požárně-bezpečnostním řešením stavby a jejich typy i počty byly hasiči zkontrolovány při kolaudaci. „Nejsme oprávnění na tomto vybavení budovy provádět změny,“ objasnil Tomáš Kindermann.

Majitelé dále řeší například propadající se komunikaci, která by podle nich měla být opravena co nejdříve – mají totiž obavy, aby ji nemuseli později opravovat na vlastní náklady. „Právníci nám radí, že ta oprava se má udělat hned, protože ty propady cesty se budou opakovat. Čím víckrát pan Kindermann cestu zpevní a spraví, tím máme větší jistotu toho, že až záruka uběhne, tak cesta bude pevná,“ vysvětlila Pavlína Holanová. Tomáš Kindermann uvedl, že se se zástupci jednotlivých společenství jednotek domluvil na opravě na podzim roku 2022, tedy před koncem záruční lhůty, která je prosinci téhož roku, protože „drobné nerovnosti“ podle něj nebrání využívání cesty.

další zpravodajství