ANKETA: Návrh řešení Červené zahrady od SRABu

Jak hodnotíte návrh řešení areálu Červená zahrada od Spolku za rozvoj architektury Boskovic? Které konkrétní věci vás zaujaly, co vám připadá přínosné a inspirativní, kde naopak vidíte rizika a nedostatky?

Vizualizace návrhu
Vizualizace návrhufoto: SRAB

Vladimír Petrů, člen sportovní komise, autor sportovní koncepce

Nejprve musím napsat, že jsem moc rád, že tu vznikl další návrh, jak by areál mohl v budoucnu vypadat. Důležité pro mě je, že se návrh SRABu shoduje s návrhem profesora Fránka, co se týká umístění sportovní haly. Její výstavbě z urbanistického hlediska tedy nic nebrání. Rekonstrukci ostatních sportovišť musíme vidět realisticky, tudíž v řádu desítek let, což je dlouhá doba na to, abysme si zbytek areálu „vymazlili“ tak, jak se nám bude líbit.

Návrh SRABu vnímám v tom smyslu, že tito architekti chtěli vnést na areál jiný pohled, který se dá dále diskutovat, a to se jim povedlo. Osobně bych se přikláněl k tomu, aby vedle návrhů profesora Fránka a SRABu byly osloveny další renomované kanceláře a ty zpracovaly další možné varianty řešení. Snažil bych se i o výkup takzvané Junácké louky, která by se využila na další sportoviště – menší fotbalové hřiště, nafukovací halu a podobně. Uvidíme, jak se k tomu postaví nově zvolené vedení města.

Pozitivně vnímám nápad s umístěním parkoviště v podzemních prostorech včetně toho, že si autoři vyhráli i s výškovými nerovnostmi, což mi u návrhu profesora Fránka chybělo. Zajímavý se mi zdá nápad s umístěním skateparku, který využívá výškové převýšení směrem k řece. Osobně bych se snažil tenisové kurty umístit dále od hlavní silnice, která je velice rušná, aby tenisté měli větší klid a pohodu, na které jsou nyní zvyklí. I jako bývalý hokejista vnímám nedostatek parkovacích míst u zimního stadionu – zřejmě by se musel omezit vjezd divákům, aby parkoviště sloužilo pouze hráčům, kteří si tahají svoje těžké věci s sebou, případně parkoviště u stadionu rozšířit. Trochu problematicky vidím in-line dráhu, která vede těsně vedle fotbalového hřiště s umělou trávou – to by působilo pro fotbalová utkání rušivě. Možná by se to dalo řešit oddělením nějakou zelení.

Celkově vnímám návrh velice pozitivně, je vidět, že si autoři s areálem skutečně pohráli a věnovali se i mnoha detailům.


Milan Strya, jednatel společnosti Služby Boskovice

Návrh řešení areálu Červená zahrada od Spolku za rozvoj architektury Boskovic má několik zajímavých novinek. Zaujalo mne hlavně podzemní parkoviště. Tato myšlenka by mohla být přínosem hlavně v období, kdy je otevřeno koupaliště. Nicméně je třeba najít jeho přesné umístění a je nutné mít na paměti značné navýšení nákladů projektu při jeho vybudování.

Zajímavostí jsou i grilovací místa, ale podle mého názoru by se spíše hodila do lokality u zámeckého skleníku než do sportovního areálu. Stejně tak i myšlenka Central parku. V budoucnu bych viděl propojení obou areálů u skleníku a Červené zahrady stezkou, u které mohou být rozmístěny různé cvičící či herní prvky pro děti i dospělé. Došlo by k propojení sportovního a kulturního areálu stezkou v přírodě s dalším možným napojením na stávající stezku v Pilském údolí. Zajímavé je využití travnaté plochy a dětského hřiště na koupališti mimo dobu jeho stávajícího provozního období. Logiku by to mělo zvlášť v případě blízkosti dětského hřiště a budoucí restaurace s případnou zahrádkou. Workout/parkour do areálu určitě patří.

Skatepark v blízkosti fotbalového hřiště není vzhledem k hluku šťastným řešením. Momentálně navrhovaný skatepark u sportparku v Doubravách je podle mne varianta lepší. Tento prostor navrhovaný pro skatepark by šel využít pro umístění tréninkového hřiště pro fotbalové přípravky. In-line dráha v těsné blízkosti fotbalového hřiště s umělým povrchem by při hojném využívání in-line bruslaři ruchem určitě vadila při mistrovských fotbalových utkáních. Blízkost tenisových kurtů s hlavním silničním tahem na Prostějov může být stejný hlukový problém pro tenisty, i když jsou tyto prostory v návrhu odděleny zelení. Navrhované umístění kurtů v blízkosti hlavní silnice vidím jako nevhodné.


Věra Opatřilová, předsedkyně TJ Rytmus

Z mého pohledu je komplexní návrh na řešení celého areálu naprosto nutný. Za dobu několika volebních období, kdy jsem byla členkou sportovní komise, nám bylo předloženo několik návrhů řešení areálu od různých projektantů. Bohužel vzhledem k tomu, že stále nebylo jasné, kde bude sportovní hala, se v minulosti nezačalo ani s výkupem nutných pozemků a celá realizace se stále odsouvala. Nepomohlo tomu ani nepovedené dvojí zadání soutěže v tomto volebním období.

Předkládaný návrh řešení od skupiny architektů SRAB je dle mého názoru velmi povedený. Řeší komplexně celý prostor, pohled mladých lidí velmi rozšiřuje možnost využití nejen pro sport, ale i relaxaci. Přednosti v tomto návrhu vidím:

  • Řešení příjezdu do celého areálu (nová křižovatka, kruhový objezd).
  • Znovuvybudování atletického oválu, který byl velmi necitlivě zrušen při budování umělého hřiště pro fotbal.
  • Zařazení volných ploch pro relaxaci i individuální sportovní vyžití.
  • Velmi dobré řešení parkování v celém areálu.
  • Zvýšení počtu tenisových kurtů při jejich umístění na střeše parkoviště.
  • Využití bývalého mlýna jako zázemí pro tenisový oddíl.
  • Možnost řešení celého areálu po etapách.

Jako nevýhodu vidím:

  • Že přímo v sousedství nové haly se nepodařilo vykoupit bývalou kuželnu a dle informací z médií majitel této reality má se stavbou haly v jeho sousedství velký problém.
  • Také velké finanční prostředky, které budou na toto řešení třeba, mohou být pro městský rozpočet nereálné.

Lubomír Slezák, sportovní novinář

Na první pohled futuristický návrh, který u mě budí lehký úsměv. Snad proto, že na sportovní halu čekám stejně jako mnoho jiných už spoustu let a tohle je návrh snad na několik desetiletí.

Úplnou peckou jsou pro mě tenisové kurty a parkoviště pod nimi a tato část návrhu mi připadá jako z nějakého sci-fi filmu (tedy co se jejího vybudování týče).

Jako fotbalového fanouška mě příliš neoslovila běžecká dráha kolem hlavního fotbalového hřiště, ale to je věčná polemika vícefunkčních stadionů.

Přivítal jsem návrh restaurace, která v současném areálu velice chybí nejen jeho návštěvníkům, ale především sportovcům, kteří do Boskovic jezdí na sportovní kempy.

Nedokážu odhadnout, jestli takto velkoryse pojatý sportovní areál najde v dnešní době, která sportům příliš nepřeje, svoje plné využití, ale myslím, že spolek SRAB dokázal vytvořit návrh, za jehož realizaci by se nemusela stydět ani mnohem větší města, než je to naše.

Snad se ve svých zanedlouho šedesáti letech dočkám „alespoň“ té sportovní haly.


Michaela Žejšková, místostarostka, TOP 09

Nemyslím si, že bych aktuálně měla na takovou otázku odpovídat anketně. <br> <br> <br>

další ankety