Kristýna Znamenáčková odešla z redakční rady zpravodaje, neprosadila změny obsahu

Zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková se rozhodla odejít z redakční rady Boskovického zpravodaje. Dva roky po volbách zjistila, že se jí nepodaří prosadit změny, se kterými do redakční rady šla. Na její místo nastoupí jiný opoziční zastupitel, Vladimír Farský, zvolený za KSČM.

„Do redakční rady jsem po volbách vstupovala s vizí toho, že se budu podílet na tom, aby zpravodaj fungoval lépe. Ale byla jsem asi jediná. Myslím si, že ve zpravodaji jsou určité věci špatně, a doufala jsem, že bude společná vůle ho nějak vyvíjet a posouvat. Ale to jsem se teda mýlila,“ popisuje situaci Kristýna Znamenáčková.

Postupně se podle ní ukázalo, že nová koalice, která v roce 2018 vystřídala předchozí vedení města, nemá žádnou vůli ke změnám. „Nezazněl jediný kritický hlas k tomu, jak zpravodaj fungoval,“ říká pirátská zastupitelka. V redakční radě naopak pozorovala jakousi předběžnou rezignaci, takže její návrhy na zpracování konkrétních témat ostatní zamítali s tím, že to stejně nemá cenu, protože „to nemá kdo napsat“ nebo „nám k tomu místostarosta Mazáč stejně nic neřekne“. Případně jí členové rady řekli, ať text sama napíše, což rovněž nepokládá za dobré řešení.

Problém je podle ní obtížně řešitelný, protože radniční periodikum existuje díky městským penězům, a proto nemůže být dostatečně objektivní. Namísto toho funguje jako nástroj, kterým se vládní koalice reprezentuje. „A zároveň se zpravodaj tváří jako noviny. Tam vzniká zásadní rozpor, protože noviny to nejsou, není to informační zdroj. Je to přehlídka toho, co pěkného se ve městě za poslední měsíc stalo, ale neinformuje o aktuálním dění,“ vysvětluje Kristýna Znamenáčková. Sama si není jistá, jestli je vůbec možné, aby zpravodaj informační roli plnohodnotně plnil. Redakční rada by podle ní ale měla obsah v tomto ohledu minimálně korigovat a měla by v ní existovat vůle informovat o záležitostech, které se ve městě aktuálně řeší. Potřebnou míru této korekce se podle Kristýny Znamenáčkové současné redakční radě vůbec nedařilo hledat, a proto neviděla jinou možnost než odejít.

Dostatečným řešením podle ní není ani prostor pro opozici, na který mají zastupitelé, kteří se nepodílejí na vedení města, ve zpravodaji ze zákona nárok. V poslední době opozice svého prostoru využívá víc, než bývalo zvykem, a na některá témata nabízí alternativní pohled a kritiku stávajícího vedení. „Myslím si, že to nestačí. Neřekla bych, že to zlepšilo zpravodaj,“ říká opoziční zastupitelka.

Vloni poslala kolegům z redakční rady dvoustránkový dokument se zpracovanými návrhy úprav zpravodaje. Redakční rada o dokumentu následně diskutovala a většina poznámek se setkala s nevolí. Nakonec se rozhodlo, že se změny odloží na dobu, až bude hotový nový vizuální styl města. „To mně ale nedává smysl, změna obsahu s tím přece vůbec nesouvisí. Grafické podoby se týkala jedna část poznámek, ale určitě to není potřeba dělat zaráz,“ říká Kristýna Znamenáčková.

Poslední kapka pro ni byla diskuse na redakční radě, kde vyjádřila názor, že by ve zpravodaji neměly vycházet rozhovory právě s členy redakční rady. „To je střet zájmů, kterému bychom měli předcházet, i kdyby k tomu byl nakrásně důvod. Zjistila jsem, že nejenže se mnou nikdo nesouhlasí, ale ani to nikdo nechápe. A následně vyšel v dalším čísle další rozhovor s předsedou redakční rady,“ popisuje již bývalá členka redakční rady.

Zneužívání zpravodaje k osobní propagaci podle ní není ani tak problém vládnoucí koalice jako celku, jako spíše některých jednotlivých politiků. „Někteří se starají o to, aby tam měli fotku třeba u nového odpadkového koše, ale kupříkladu pan starosta o to moc neusiluje. Tiskový mluvčí radnice se to pak snaží nějak vyvažovat, aby to nebylo nefér. Dřív to prý bylo ještě vyostřenější, že se počítalo, kdo je na kolika fotkách,“ popisuje Kristýna Znamenáčková. Tento systém vnímá spíš jako setrvačný a rozhodně ani v tomto necítí vůli ke změnám.

Její vlastní představa změn je poměrně komplexní. Proto se podle ní ukázalo, že není možné pracovat na zlepšení zpravodaje pomocí drobnějších připomínek a návrhů konkrétních menších vylepšení v každém čísle. Zpravodaj by v jejím pojetí potřeboval nově vydefinovat, jakým typem tiskoviny má vlastně být, a podle toho vymyslet a nastavit obsahové schéma. Problém nevidí v pracovním nasazení, naopak říká, že tiskový mluvčí a hlavní redaktor zpravodaje Jaroslav Parma odvádí při přípravě zpravodaje velký výkon, ale drží se zkrátka zadání, na kterém je dlouhodobě mezi ostatními politiky většinová shoda. Zároveň si Kristýna Znamenáčková myslí, že i v podobě, kterou dnes zpravodaj má, by šel dělat líp. A uvádí příklady městských zpravodajů, jako třeba v Mariánských Lázních, kde se to daří a čtenář „nemá na každé stránce pocit, že ho někdo lakuje“. Ale opět dochází k tomu, že ani na tyto změny není v redakční radě dostatečná vůle. „Nestačí, aby tam byl jeden opoziční hlas. Dala jsem tomu dva roky, pořád přemýšlím nad tím, jestli neutíkám z boje, ale jsem přesvědčená, že současná redakční rada svůj postoj k radničnímu periodiku nezmění,“ uzavírá pirátská zastupitelka Kristýna Znamenáčková.

„Není potřeba výraznější změna obsahu.“

Post předsedy redakční rady zastává v tomto volebním období radní Jaroslav Oldřich (Boskováci). Ten s Ohlasy odmítá komunikovat, takže na naše otázky ke zpravodaji nejprve nereagoval a teprve až po zaslání faktických dotazů prostřednictvím takzvané stošestky – zákona o svobodném přístupu k informacím – nám zaslal své vyjádření. A potvrdil, že změny zpravodaje se připravují, ovšem nikoli v obsahu. „Zásadní změny se budou týkat grafiky zpravodaje, která již neodpovídá rozsahu informací, které je potřeba v Boskovickém zpravodaji zveřejnit. Tyto změny budou také souviset s plněním zásad nového jednotného vizuálního stylu města,“ popsal Jaroslav Oldřich.

V současné redakční radě podle něj nyní existuje shoda na tom, že plánované změny se nebudou týkat obsahu. „Na základě výše uvedeného není potřeba výraznější změna obsahu Boskovického zpravodaje. Je však potřeba získat více externích spolupracovníků k obohacení témat zpravodaje. Například z oblasti sportu, kultury, školství a podobně. Aktuálně nejdiskutovanější otázkou je zkvalitnění korektur textů před vydáním zpravodaje,“ uvedl předseda redakční rady, který se odvolává také na ocenění, které zpravodaj získal za rok 2018, přičemž porota mimo jiné ocenila i kvalitní obsah boskovického periodika.

Předseda redakční rady také potvrdil, že změny navrhované Piráty redakční rada vloni projednala a ze závěru vyplynulo, že se budou řešit až po vytvoření jednotného vizuálního stylu města. Ten má být hotový do konce března příštího roku. „Na srpnovém zasedání redakční rady se členové shodli, že připraví náměty na možné změny Boskovického zpravodaje, zejména v souladu s výše uvedeným novým vizuálním stylem města. Následně jim byly na posledním listopadovém zasedání předloženy pracovní návrhy nové podoby Boskovického zpravodaje k připomínkování,“ doplnil informace Jaroslav Oldřich.

„Nelze konkurovat Facebooku a webu.“

Kromě Kristýny Znamenáčkové, respektive dnes už Vladimíra Farského sedí v redakční radě jako zástupce opozice také Dagmar Hamalová (KDU-ČSL). Ta říká, že důvodům odchodu Kristýny Znamenáčkové rozumí částečně. Na jedné straně vnímala, že existovala shoda na tom, řešit novou podobu zpravodaje až po vytvoření nového vizuálního stylu. A zároveň si myslí, že jedním z hlavních důvodů odchodu pirátské zastupitelky byla odlišná představa o prezentaci radních a zastupitelů města v městských médiích.

Sama s některými návrhy Pirátů souhlasila – zejména se změnou grafiky a personálním posílení redakce, na jiné má odlišný názor. Nutnost obsahové změny vidí trochu někde jinde a především si ji podle ní vynucuje skutečnost, že tištěný měsíčník nemůže aktuálností informací konkurovat Facebooku a webu. „V posledních letech dramaticky roste počet a hlavně rychlost informací. Úkolem bude upravit profily městských médií ve vztahu k obsahu a aktuálnosti informací. Výhodou Boskovic je, že rychlé aktuální informace velice dobře fungují na městském facebookovém profilu, webu i v mobilním rozhlase, mají slušnou sledovanost. A pokud nebudeme nutně zveřejňovat každou informaci z radnice a města v Boskovickém zpravodaji, měsíčníku to obsahově prospěje. Připravované změny je nutné provázat se složením redakční rady a redakce. V redakční radě prosazuji, aby se rozšířil okruh redaktorů či dopisovatelů-zpravodajů,“ popsala svou představu Dagmar Hamalová.

A dodala, že nejvíce brzdí rozvoj městských médií kompletní změny redakční rady na základě politických rozhodnutí. Bez ohledu na politickou reprezentaci by se podle ní mělo směřovat ke kontinuitě. „Ano, vždy bude docházet ke změnám. Ale pokud nutně musíme po každých volbách změnit celou redakční radu, je to velkou brzdou v práci. Zásadní je, aby redakční radu a redakci posílili další členové, kteří pomohou v redakční práci, což nás pravděpodobně v nejbližší době čeká,“ dodala Dagmar Hamalová.

Boskovický zpravodaj

Boskovický zpravodaj vychází jako dvacetistránkový měsíčník v nákladu 5500 kusů a radnice jej zdarma distribuuje do všech domácností v Boskovicích, Bačově, Hrádkově, Mladkově a Vratíkově. Ve stávající podobě začal vycházet za minulého vedení radnice, redakční radu tehdy vedl právě Vladimír Farský, který se do ní dnes vrací. Za výrobu a distribuci zpravodaje zaplatí město ročně 565 tisíc korun – z toho 445 tisíc tiskárně a dalších asi 120 tisíc stojí roznáška. Personální náklady na výrobu nelze přesně vyčíslit, práce na přípravě zpravodaje je součástí úvazku tiskového mluvčího Jaroslava Parmy. Příjmy z inzerce jsou více než 200 tisíc korun ročně.

další zpravodajství