Z radnice: Oprava Podhradí, příprava rozpočtu na rok 2021, kůrovcová kalamita

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku listopadu. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Kůrovcová kalamita na Boskovicku pokračujeKůrovcová kalamita na Boskovicku pokračuje   foto: Tomáš Znamenáček

Epidemická situace

Městská rada se nyní na svém jednání pravidelně zabývá epidemickou situaci a chce mít aktuální informace z nemocnice a městské správy sociálních služeb. Těm Ohlasy věnovaly samostatný text.

Žádného nakaženého nemá městská policie, z preventivních důvodů ale pracuje ve dvou týmech, které se nepotkávají. Na základní škole probíhá výuka pro 28 dětí zdravotníků, hasičů, sociálních pracovníků a policistů. Ostatní žáci se učí distančně.

Zlepšuje se situace na městském úřadě, kam se začínají vracet zaměstnanci po nemocenské kvůli nákaze koronavirem. Počet úředníků, kteří jsou nemocní nebo v karanténě, dál nenarůstá. „Nemáme uzavřený žádný odbor, všechny fungují, byť v omezeném režimu,“ popsal tajemník úřadu David Škvařil. Úřední hodiny jsou nařízené vládou: pondělí 8.00–13.00, středa 13.00–17.00. Boskovický tajemník toto opatření nepokládá za nejšťastnější, protože návštěvníci se ve vymezených hodinách na úřadě shlukují, zatímco při osmihodinové provozní době by se více rozprostřeli.

Oprava ulice Podhradí

Slibovaná oprava ulice v Podhradí, která bude pokračovat od Pilského údolí směrem ke křižovatce se silnicí na Prostějov, začne se zpožděním až od 1. března. Opravu zajišťuje Jihomoravský kraj, město se připojí vybudováním nového chodníku a dešťové kanalizace. Ke zdržení došlo, protože jeden z účastníků výběrového řízení podal námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Byl však neúspěšný. Stavba by měla být hotová do poloviny července.

Audit nemocnice

Radní schválili zadávací výběrové řízení na zpracovatele auditu boskovické nemocnice. Tentokrát se nejedná o audit ekonomický či kontrolní, ale o celkové ekonomicko-provozní zhodnocení klíčových faktorů při zajišťování zdravotních služeb ve městě. Hotový má být přibližně do března, stát bude asi 700 tisíc korun a výsledky by měly městu sloužit především jako podklad pro další jednání o budoucnosti nemocnice, zejména pokud se otevře možnost jejího začlenění do jedné krajské organizace, která by provozovala nemocnice v Jihomoravském kraji.

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) zopakoval, že město provoz nemocnice a stejně tak Městské správy sociálních služeb zatím zvládá, ale do budoucna je to Černý Petr. Obě instituce dnes dohromady zatěžují městský rozpočet částkou blížící se 40 milionům korun, která představuje více než desetinu veškerých ročních výdajů města.

Příprava rozpočtu na rok 2021

Nadále pokračuje příprava rozpočtu na příští rok, pro nějž bude klíčové, jestli parlament schválí zrušení superhrubé mzdy, což by mělo na příjmy města značný negativní dopad. „Je to ještě horší, než jsme si mysleli. Pokud nebudou jiné kompenzace, pro Boskovice to podle predikcí znamená minus 18,7 milionů korun,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Návrhem rozpočtu se budou radní zabývat na příští schůzi. Podle starosty zůstávají v dosavadním rozsahu opravy komunikací a chodníků, investice mají probíhat také v přidružených obcích. Větší investice by se měly týkat rekonstrukcí některých ulic, konkrétní vedení města zatím nebylo. Rozpočet počítá s bouráním hotelu Velen a provizorní úpravou lokality pro parkování. Návrh rozpočtu počítá také s menším zapojením sjednaného úvěru. „Na dnešní dobu je rozpočet ještě relativně dost investiční, nechceme investice úplně potlačit,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. O něco méně peněz dostanou na běžný provoz příspěvkové organizace i samotný úřad.

Poměrně pozitivně se vyvíjí letošní rozpočet. Podle starosty kompenzace od státu zatím stačí na pokrytí výpadku příjmů z daní. Lze však očekávat, že následkem současných opatření a omezení ekonomiky k dalšímu výpadku ještě dojde. V tuto chvíli ale radnice nepředpokládá, že by mělo dojít ještě k vážnějším problémům v letošním hospodaření.

Cena dříví

Rada se zabývala také cenou dříví vytěženého z městských lesů v posledním čtvrtletí letošního roku. Oproti předchozímu čtvrtletí dochází k mírnému nárůstu cen smrkového dřeva, které v pokračující kůrovcové kalamitě představuje naprostou většinu těžby.

V průběhu srpna došlo k výraznému rozšíření kůrovcové kalamity v okolí Hrádkova. Během jednoho měsíce bylo vytěženo přibližně 2600 kubíků kůrovcového dříví, což přibližně odpovídá celkové roční těžbě v celých městských lesích před začátkem kůrovcové kalamity. A zbývá zde vytěžit ještě asi 2000 kubíků, a to co nejrychleji, neboť kvalita uschlých nevytěžených stromů se rychle snižuje. „Včasně vytěžené kůrovcové dříví lze z velké části zpeněžit jako pilařskou kulatinu D, dle nového ceníku za 660 korun za kubík, v případě odložení těžby a poklesu kvality by dříví bylo zatříděno jako vláknina za 200 korun za kubík. Celkové ztráty by se v případě odložení těžby pohybovaly v řádech statisíců korun,“ informuje boskovická radnice.

Vzhledem k nedostatku sadebního materiálu se počítalo se zalesňováním kůrovcových holin v městských lesích až na jaře příštího roku, nakonec se podařilo zajistit kvalitní sadební materiál borovice. Rozpočtové opatření, které budou schvalovat v prosinci zastupitelé, počítá na těžbu a výsadbu v letošním roce s navýšením výdajů o jeden milion korun. Tuto částku rada schválila.

Dohledový úřad řeší soutěž na halu

Tajemník David Škvařil potvrdil, že se na město kvůli architektonické soutěži na sportovní halu obrátil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který obdržel podnět České komory architektů na přezkoumání soutěže. „Podnět nám byl zaslán s výzvou, abychom do deseti dnů zaslali naše vyjádření a kompletní zadávací dokumentaci,“ popsal boskovický tajemník. Zatím to ale neznamená, že by soutěž nemohla pokračovat. To by mohl ÚOHS městu nařídit v případě, že by to shledal jako důvodné.

Knihovna

Zatím se stále nerozběhlo územní řízení projektu boskovické knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Čeká se na vyjádření Jihomoravského kraje k nesouhlasným stanoviskům, která vyjádřili dotčení obyvatelé k výjimce, již stavba potřebuje kvůli zastínění okolí. „Je to stále v procesu a čekáme na odpověď z Jihomoravského kraje. Lhůta je měsíc až dva, budeme se snažit, aby byla co nejdřívější,“ upřesnil místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Milánovy a Podlesí

Pokračují práce v Milánovech a na Podlesí. Hlavním investorem je Svazek vodovodů a kanalizací; město tam, kde jsou sítě hotové, udělá nové chodníky a silnice. Zároveň zde soukromý investor připravuje výstavbu čtrnácti nových rodinných domů. Tyto akce nijak nekolidují, naopak došlo k součinnosti, takže přípojky pro nové domy jsou připraveny, aby se do opravených komunikací později nemuselo znovu zasahovat. „Nenastane-li něco nepředpokládaného, budou Podlesí a Milánovy po dvaceti letech s novými komunikacemi a chodníky, sítě už jsou prakticky hotové,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek.

Pozemky pro poštu

Městská rada nesouhlasila s žádostí České pošty o odkup části městských pozemků mezi poštou a kostelíkem Všech svatých za účelem vybudování parkoviště. Jedná se o zelenou plochu směrem od dnešních parkovacích míst u depa směrem ke hřbitovní zdi, finálně musí o záležitosti rozhodnout zastupitelstvo.

další zpravodajství