V nemocnici je kritická intenzivní péče, v domově pro seniory hlásí první nakažené

Druhá vlna pandemie nemoci covid-19 prochází Českou republikou, čísla nových nakažených zatím neklesají a nejklíčovějšími místy, kde boj s nemocí probíhá, jsou nemocnice a domovy seniorů. Na aktuální situaci jsme se proto vyptali jednatele boskovické nemocnice Dana Štěpánského a ředitelky Městské správy sociálních služeb Marie Sáňkové.

Dan Štěpánský, jednatel boskovické nemocniceDan Štěpánský, jednatel boskovické nemocnice   foto: Tomáš Znamenáček

Nemocnice Boskovice

Boskovická nemocnice se v poslední době opět musela výrazně přizpůsobit nové epidemické situaci. „Obrovským úsilím a mobilizací personálu, nákupy materiálu a dalšími kroky jsme vytvořili velkou kapacitu jak ve standardní, tak v intenzivní péči pro pacienty ze spádové oblasti,“ popsal jednatel Dan Štěpánský.

V Boskovicích už tak fungují dvě covid oddělení pro standardní péči. První vzniklo už před časem v prostorách gynekologie, druhé vzniklo nyní z jedné z interních stanic. Kapacita se blíží k šedesáti lůžkům, přičemž běžná celková kapacita boskovické nemocnice je asi 200 standardních lůžek. Situace na těchto odděleních je podle jednatele stabilizovaná, příliv nových pacientů obě oddělení zvládají, aktuálně už nedochází k razantnímu nárůstu. „Křivku se takzvaně podařilo zploštit, zde to zvládáme bez nějakých kritických okamžiků,“ dodává Dan Štěpánský.

Mnohem horšímu náporu musejí čelit na odděleních intenzivní péče. Na rozdíl od standardního oddělení zde stále dochází k nárůstu potřebných pacientů s covidem. Zčásti se zhorší stav již hospitalizovaných pacientů, zčásti přiváží záchranná služba nemocné v těžkém stavu, kteří potřebují rovnou intenzivní péči. „Jsme prakticky denně v situaci, kdy se musí operativně řešit stav jednotlivých pacientů, tedy kdo se kvalifikuje pro intenzivní péči,“ popisuje šéf nemocnice. V opravdu kritických chvílích se stále lze obracet na krajského koordinátora a složité případy přeložit do Brna.

Kapacity intenzivní péče se navyšují na nejvyšší hodnoty za poslední roky. Jednotlivá oddělení se vybavují ventilátory a vysokotlakou kyslíkovou terapií. Nové přístroje nemocnice získala z Jihomoravského kraje nebo vlastními nákupy. „K dnešnímu dni, tedy 6. listopadu, jsme schopni poskytnout až šestnáct intenzivních lůžek,“ upřesnil jednatel.

Do stavu, který vyžaduje intenzivní péči, se v Boskovicích dostává asi 15 až 20 procent hospitalizovaných s nemocí covid-19.

Na odděleních intenzivní péče má nemocnice také velké problémy s personálem. To je způsobeno jednak vysokou nemocností lékařů a zdravotníků, jednak vyššími požadavky na péči. Proto je podle Dana Štěpánského nesmírně obtížné zajistit lékařské i sesterské služby. Počet zdravotníků na jedno lůžko je zde navíc mnohem vyšší než na standardních odděleních. „V souladu s celostátním trendem se i naše intenzivní péče stává nejkritičtějším místem celého zdravotnického systému,“ říká Dan Štěpánský. Souvisí to i s tím, že zatímco na standardních odděleních je doba hospitalizace poměrně krátká, na intenzivních odděleních je dlouhodobá a dochází také ke změnám úrovně intenzivní péče, od nejnižší až po třetí, nejvyšší, při které dochází k umělé plicní ventilaci.

Obtížnou personální situaci nemocnice řeší ve spolupráci s krajem. Do nemocnice se tak dostávají i pracovníci na základě pracovních příkazů podepsaných hejtmanem. Na méně kvalifikované práce nemocnice sama shání dobrovolníky.

Zároveň dělá nemocnice všechno pro to, aby se nikdo ze zdravotníků nenakazil při výkonu své profese. Ochranného materiálu má k dispozici dostatek.

Vytíženost nemocnice kvůli pandemii nemoci covid-19 je tak velká, že to má zásadní vliv na poskytování další neakutní péče. Ta byla omezena na minimum. „Týká se to jak ambulantních, tak hospitalizačních výkonů,“ popsal Dan Štěpánský. Omezení je způsobené jednak vysokou nemocností zdravotníků, dále právě přetížením intenzivních lůžek, která by byla jinak vyhrazena pro pacienty po operacích, a také tím, že z některých oddělení byl personál mobilizován pro péči o pacienty s covidem.

„Zatím ještě nejsme v situace krajní nouze. Pokud se do ní dostaneme, budeme poskytovat péči, která bude nejlepší možná,“ říká jednatel boskovické nemocnice s tím, že nikdo neví, kolik pacientů bude potřebovat péči třeba za týden. Teoreticky se v nemocnici dají vyhradit ještě další prostory pro pacienty s covidem, kupříkladu z chirurgické oddělení nebo z interny. To by ale znamenalo další významný zásah do péče o ostatní pacienty.

Vzhledem ke změnám v poskytované péči se proměnilo také financování nemocnice. Zdravotní pojišťovny ho uzpůsobily výkonům při péči o nemocné covidem a úbytku jiné lékařské péče a nemocnici navýšily objemy záloh. „To znamená, že momentálně nemáme problémy s hotovostí,“ popsal Dan Štěpánský.

Od státu dorazila nemocnici konečně také speciální finanční podpora, tedy peníze na odměny zdravotníkům za takzvanou první vlnu. Jedná se přibližně o 42 milionů korun, které budou rozděleny a zdravotníci je dostanou teď v listopadu.

Začátkem listopadu došlo k navýšení kapacit odběrového místa, kam se chodí testovat lidé s žádankou od praktického lékaře nebo od hygieny. Dnes zde působí dva týmy a odběry probíhají až do 17 hodin. Samoplátce nemocnice netestuje. Od 9. do 13. listopadu bude v Boskovicích provádět odběry také covid bus brněnské fakultní nemocnice. Ani ten však nebude nabízet možnost odběru samoplátcům. Odběry v autobusu budou probíhat od 13 do 19 hodin u zimního stadionu.

Pro urgentní případy a vlastní pacienty má nemocnice k dispozici svůj analyzér, zde se však potýká s nedostatkem testovacích sad. Pokud nejsou k dispozici, musí se vzorky posílat do Brna.

Marie Sáňková, ředitelka Městské správy sociálních služebMarie Sáňková, ředitelka Městské správy sociálních služeb   foto: Tomáš Znamenáček

Městská správa sociálních služeb

První případy nákazy koronavirem zaznamenali v Městské správě sociálních služeb v domově pro seniory. „Je to v současné době pět nebo šest klientů a je vytvořený bariérový izolační režim. A máme také asi šest zaměstnanců na nemocenské nebo v karanténě. Nevyhnulo se nám to úplně, ale musím říct, že zatím je situace pod kontrolou a stabilizovaná,“ zhodnotila ředitelka MSSS Marie Sáňková.

V Boskovicích tedy nedošlo k tomu, že by se nákaza rozšířila po nějakém oddělení plošně, jedná se o ojedinělé případy na různých místech. „Ale ta nemoc je nevyzpytatelná, to víme všichni. Takže nevíme, co můžeme do budoucna čekat. Zatím jsme rádi, že se držíme, a uvidíme, co přinesou další týdny,“ dodala ředitelka.

Personálně se jim situaci daří zvládat díky tomu, že se jim podařilo nasmlouvat na dohody asi 30 nových lidí – studentů středních zdravotnických škol a vysokoškoláků, kteří studují sociální obory. „Bez nich bychom provoz těžko dávali dohromady,“ popsala Marie Sáňková. Kromě zaměstnanců nemocných covidem nebo uzavřených v karanténě je totiž další část zaměstnanců doma s dětmi a také na nemocenských s jinými chorobami, takže celkem v MSSS postrádají asi 20 stálých pracovníků. Studentům se kromě finančních odměn díky dohodě s řediteli škol práce započítává také do povinných školních praxí. V případě personální nouze se sociální služby mohou obrátit také na Červený kříž, který školí dobrovolníky pro tyto potřeby.

Ochranných pomůcek mají v MSSS dostatek. Nakoupili je z vlastních prostředků, nyní čekají o zpětnou dotaci státu. Vláda nově schválila, že by všichni zaměstnanci měli používat místo roušek respirátory FFP2 a bude je do sociálních zařízení distribuovat. V Boskovicích už na respirátory sami přešli před několika týdny. „Myslím, že i díky tomu se nám to podařilo trochu zbrzdit. Stejně tak děláme plošné dezinfekce všech všech hlavních prostor. Snažíme se dělat maximum, co je v našich silách,“ uvedla ředitelka boskovických sociálních služeb.

V nejbližší době proběhne v zařízeních také hromadné testování klientů a zaměstnanců. Testy by měly dorazit v příštích dnech z krajského úřadu.

Klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na Sadové ulici podle Marie Sáňkové zvládají podzimní návrat do nouzového režimu, který znamená zákaz návštěv a izolaci, zatím o něco lépe než obyvatelé domů s pečovatelskou službou. „Tam jsou lidé opravdu sami, přijde za nimi někdo, jen když mají objednanou pečovatelskou službu, jinak to musí zvládnout. Tam je samota náročnější než pro lidi v domovech, kde je s nimi personál v neustálém každodenním kontaktu. Samozřejmě je problém, že se nemohou stýkat s rodinami, ale naše děvčata se snaží poskytnout telefony a videohovory, hodně teď přes web sdílíme fotky, aby rodiny viděly, co se u nás děje a kontakty aspoň zprostředkovaně fungovaly,“ vysvětlila Marie Sáňková s tím, že je zatím mile překvapená, jak dobře to klienti zvládají.

Pozitivní případy mají také v Senior centru v Blansku, už dříve o rozsáhlejším šíření nemoci covid-19 u klientů i zaměstnanců informoval také domov pro seniory v Černé Hoře. Stejně tak řeší podobné potíže jako boskovická nemocnice i nemocnice v Blansku.

další zpravodajství