Ohlasy naživo s Ladislavem Oujeským

Dalším hostem Ohlasů naživo byl Ladislav Oujeský, knihař, skaut a také spolupracovník Paměti národa. Pro tu zpracovává vzpomínky pamětníků z Boskovicka na 20. století a dva totalitní režimy – nacistický a komunistický. Před časem získal unikátní archiv skautského odbojáře Leopolda Färbera, tak řečeného Hurvínka, a s ním i podrobnější informace o dalším boskovickém odbojáři Karlu Boháčkovi. A právě o práci pro Paměť národa jsme si především povídali v živém rozhovoru.

Ladislav Oujeský nám v úvodu rozhovoru popsal, jak se k zájmu o Paměť národa a o historii 20. století a příběhy pamětníků dostal. Probrali jsme, jak jeho činnost a zaznamenávání vzpomínek probíhá, v čem spočívá jeho práce a jakou má s respondenty zkušenost. Chtějí o svých příbězích mluvit? Jsou rádi, že se o ně někdo zajímá? Mluvil taky s někým, kdo v těžkých obdobích našich dějin neobstál a nezachoval se odvážně?

Konkrétněji jsme mluvili o unikátním archivu, který se Ladislavu Oujeskému podařilo získat pro boskovické muzeum z pozůstalosti Leopolda Färbera, známého pod skautskou přezdívkou Hurvínek. Známý odbojář, který působil jako partyzánská spojka už jako patnáctiletý kluk a později se angažoval i v protikomunistickém odboji, totiž po návratu z komunistického kriminálu působil tak trochu jako dnešní Paměť národa – jezdil navštěvovat účastníky odboje a zaznamenával jejich vzpomínky.

Mimo jiné se tak Ladislav Oujeský dostal k dalším zajímavým informacím o Karlu Boháčkovi, který rovněž působil v odboji, byl vězněn v nacistických kriminálech a po Únoru 48 se schovával dlouhá léta před komunistickým vězením.

V závěru jsme s Ladislavem Oujeským probrali ještě jeho zájem o pozdější období komunismu, konec osmdesátých let a vzpomínky pamětníků na normalizaci a Sametovou revoluci. Mluvili jsme také o sbírce ke Dni veteránů, kterou v Boskovicích spoluorganizuje, a o letošních oslavách státního svátku Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.

další podcast