Tříděním odpadu může rodina ušetřit klidně tisícovku ročně, plánuje vedení města

Nový motivační systém už má za sebou tři měsíce pilotního provozu a od října odstartovala jeho ostrá verze. Vedení Boskovic nadále slibuje, že kdo už letos pečlivě třídil a nevytvářel příliš mnoho odpadu, bude mít v příštím roce nižší poplatek než ostatní.

foto: Tomáš Znamenáček

Schránky obyvatel Boskovic v průběhu léta zaplnily dopisy z boskovické radnice, v nichž vedení podrobně popisovalo, že město přechází na nový, výhodnější systém třídění odpadu. Kdo bude třídit, bude získávat za odměnu body, které se následně přetaví ve slevu z poplatku za odpad. Dnes každý občan Boskovic včetně dětí musí zaplatit do městské kasy 690 korun za rok.

Nový systém spustilo město k prvnímu červenci a po třech měsících hlásilo zhruba 34 procent zapojených obyvatel Boskovic a přes 40 procent těch, kteří bydlí v rodinných domech. A číslo dále roste. „V současnosti už se u rodinných domů blížíme k polovině ze všech,“ uvedl boskovický místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Sám říká, že po třech měsících takto vysoká čísla nečekal a že je s tak vysokým zapojením spokojený. A není to jen jeho pohled. Stejně hovoří také Kryštof Bambušek, zástupce firmy ISNO IT, která městu dodává veškerý software, aby mohl systém fungovat. „Vzhledem k velikosti města a podstatně větší anonymitě v předávání informací oproti menším obcím, kde se lidé navzájem více znají, je prvotní zapojenost přes 34 procent velice dobrá, navíc když se bavíme o třech měsících,“ sdělil.

Do systému se může zapojit každá domácnost v Boskovicích. Stačí vyplnit potřebné informace v odpadovém účtu, k němuž město s dopisem zasílalo i přístupné jméno a heslo, a následně postupovat podle instrukcí. V případě rodinných domů pak už obyvatelé třídí plast a papír do zaslaných pytlů, které před vyvezením označí doručenou samolepkou s kódem, nejlépe ještě podlepenou kartonem pro lepší čtení skenerem, jenž nově využívají popeláři.

U bytových domů je nutné do systému zapsat kódy kontejnerů na sběrných místech, kam odpad lidé vyhazují. I proto není nejspíš zapojení lidí z bytových domů tak velké. Lidé nemají koš přímo u dveří, musí k němu jít delší kus cesty. Podle místostarosty se však daří zvyšovat počet kontejnerů na sídlištích. Jen letos přibylo dvacet míst s kontejnery a příští rok chce přidat podobný počet. „Například na sídlišti na Bílkově máme výbornou spolupráci,“ řekl Lukáš Holík.

Chtěl by, aby za rok byla v novém systému zapojená polovina všech občanů Boskovic, tedy necelých šest tisíc obyvatel. K většímu zapojení podle něj může pomoci mimo jiné finanční benefit v podobě slevy. „Jakmile se toto krátké období projeví ve slevách z poplatku, přesvědčí to i zbytek občanů, kteří nyní vyčkávají, co systém přinese,“ shoduje se s místostarostou Kryštof Bambušek.

Otázkou ale bude výše slevy, o níž zatím stále není jasno. „Předpokládáme, že bude někde v rozmezí 5 až 10 korun za jeden získaný ekobod za třídění. Věřím, že se shodneme na desetikoruně,“ doplnil místostarosta. Za tři měsíce pilotního provozu a zkráceného odpadového roku dokázala ta nejlepší domácnost z Boskovic získat 23 ekobodů z celkových třiceti.

Pokud bychom si jako model představili čtyřčlennou rodinu a slevu deset korun za jeden bod, získá rodina na jednoho člena slevu 230 korun, tedy za celou rodinu je to sleva více než 900 korun za rok. „Uvidíme, jak to bude příští rok, sleva za jeden bod se může změnit,“ poznanenal Lukáš Holík.

Další motivací pro místní může být i to, že město uspělo v dotaci na barevné popelnice pro domácnosti. Celkově si o nádoby na plast, papír a také bioodpad zažádalo šest stovek boskovických domácností. Nebyly to přitom jen rodinné domy, v některých případech šlo i o menší bytovky, kde je třeba jen šest bytů a tři barevné popelnice jim tak stačí.

Papír a plast se zatím v pytlech svážel jednou za měsíc a klasická černá popelnice se směsným odpadem každý týden, jak bylo doposud zvykem a zatím to tak i bude, i když první náznaky nižší produkce směsného odpadu už vedení města má. A to například už ze zmíněné Bílkovy, kde po čase třídění mohli nahradit jeden kontejner na směsný odpad tím, který je určen na plast. U bioodpadu, na nějž lidé získají popelnici a který se zatím od domů nesváží, radnice v tuto chvíli řeší frekvenci svozu.

Podle Kryštofa Bambuška byly tři měsíce pilotního provozu do konce září málo na to, aby bylo možné říct, jak se systém projevil na obsahu popelnic. „Předpokládáme, že nyní se zapojili především občané, kteří již před systémem poctivě třídili odpad. Nicméně mírný nárůst produkce tříděného odpadu je již patrný a pokles produkce směsného odpadu taktéž. Věříme, že zhruba následující půlrok bude průkaznější,“ doplnil.

Přesnější data má společnost z menších obcí na okrese, kde stejný systém zavedla už v minulosti. Mezi nimi byl například Ostrov u Macochy, kde systém funguje od začátku roku 2018. „Tady se zvedla produkce plastu o 83 procent, papíru o 130 procent a skla o 20 procent, přičemž produkce směsného odpadu klesla o 40 procent již během prvního roku fungování systému,“ vyčíslil Bambušek s tím, že obsah černé popelnice se těsně držel nad 100 kilogramy na osobu a rok. V obcích Kuničky nebo Vavřinec dokonce klesl pod metrák.

V Boskovicích je dnes směsného odpadu na hlavu dvojnásobek a místostarosta by chtěl toto množství snížit na 120 kilogramů. I kvůli připravovanému novému zákonu o odpadech. „Potřebujeme jít zhruba o třetinu dolů, aby město nedostávalo pokuty za velké množství odpadu. Zatím je ale vše ve vzduchoprázdnu a nejsou bližší informace. Předpokládám, že do roku 2022 pojedeme v tomto režimu, pak uděláme nějaké větší vyhodnocení,“ dodal Lukáš Holík.

Nový systém ale nemá jen svá pozitiva v tom, že lidem přináší slevy na poplatku a město získává díky většímu třídění více peněz na odměnách od společnosti Ekokom. Musí také platit za častější svozy od rodinných domů. „Jsou to zvýšené náklady, na druhou stranu nejdůležitějším krokem hned na začátku bylo, že jsme z paušální platby přešli na platbu za skutečnou tonáž. Kdybychom měli toto už o rok dříve, tak za stejné množství odpadu bychom zaplatili o 420 tisíc korun méně,“ prohlásil Holík. Tady tak vidí úspory, přesto nevyloučil ani možné další zvýšení ročního poplatku za odpad, který se loni skokově zvýšil z 550 na 690 korun na každého občana Boskovic „Ještě nemám cenové ujednání od společnosti Suez, takže se k tomu nedokážu vyjádřit,“ dodal.

Na podobný systém svážení tříděného odpadu přímo od domácností jako v Boskovicích přechází už od poloviny minulého roku také padesátka obcí z okolí Boskovic. Ty však byly na počátku především nespokojené s firmou Suez, daly jí výpověď a jako spolek si vytvořily vlastní společnost Technické služby Malá Haná.

„Nový systém je nyní ve 22 obcích, letos jsme ho zaváděli například v Šebetově, Svitávce nebo Lysicích. V dalších včetně Letovic jej budeme spouštět v příštím roce,“ řekla šéfka firmy a sudická starostka Olga Dočkalová (nez.). V příštím roce by už mělo být v systému 45 obcí. Další rozšiřování spolku, tedy Technických služeb do jiných obcí, Olga Dočkalová nevylučuje, musí však být pozvolné a především mu musí předcházet diskuze se stávajícími členy.

Podle ní se svoz tříděného odpadu od domácností osvědčil, přestože nezavedli motivační systém jako Boskovice, tedy že by dávali lidem, kteří dobře třídí, slevu z poplatku za odpad. „Jsem přesvědčená, že je to tak dobře. Občané nám třídí z přesvědčení,“ prohlásila Olga Dočkalová.

„Snaha motivovat občany tím, že zvednu nehorázně poplatek za odpad a pak řeknu lidem, že když budou třídit, tak se můžou dostat na původní částku, se mine účinkem. Říkám tomu: Nechci slevu zadarmo,“ dodala sudická starostka. Lukáš Holík však říká, že zná i boskovické občany, kteří třídí, ale v motivačním systému zapojení nejsou, protože žádnou slevu nechtějí.

další zpravodajství