Z radnice: Vyhodnocení koloběžek, výběr soutěžících na halu, zákaz vjezdu na Kamenici

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku října. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Betonová zeď na začátku Pilského údolí získala nový vzhled díky výtvarníkům z boskovické základní umělecké školy a studentům střední pedagogické školyBetonová zeď na začátku Pilského údolí získala nový vzhled díky výtvarníkům z boskovické základní umělecké školy a studentům střední pedagogické školy   foto: Město Boskovice

Městská rada se zabývala situací v boskovické nemocnici. O problematice jsme informovali podrobněji v samostatném článku.

Elektrické koloběžky

Boskovičtí radní se blíže seznámili s dosavadním provozem elektrických koloběžek, které ve městě zajišťuje firma Bolt. Ta radním předložila vyhodnocení prvního zkušebního období, ze kterého vyplývá, že o koloběžky je v Boskovicích velký zájem. Podle zástupce firmy Jakuba Dvořáka jsou Boskovice v poměru počtu jízd za den na jednu koloběžku jedním z nejlépe fungujících měst v Evropě – konkrétně je to více než deset jízd. Celkem se na koloběžkách po většinu dnů uskutečnilo více než dvě stě jízd. „V provozu je okolo patnáct až dvacet koloběžek, celkem jich je v Boskovicích třicet, ale koloběžky jsou dvakrát denně sbírány a nabíjeny, případně dochází k opravám, v reálném provozu je proto tohle číslo menší,“ vysvětlil Jakub Dvořák. K tomu dorazilo několik žádostí, aby byl počet koloběžek ve městě navýšen, a sám dodává, že podle propočtů Boltu by zde využití nalezlo asi šedesát koloběžek. Mezi nejčastěji využívané nástupní a výstupní místa patří autobusové nádraží, Masarykovo náměstí, ulice 17. listopadu, Růžové náměstí, křižovatka ulic Ludvíka Vojtěcha a Kosmonautů nebo ulice Na Výsluní.

„Upřímně jsme byli velice překvapeni, když jsme čísla v Boskovicích viděli. Svědčí to o tom, že koloběžky mají ve městech s velice limitovanou nebo chybějící MHD velký smysl. V následujících měsících chceme Boskovice používat jako vzorový příklad pro naše konkurenty i další města, aby se mikromobilita dostala nejen ze strany Boltu, ale i od dalších firem, do více menších měst v České republice,“ vyjádřil se Jakub Dvořák.

Město řešilo v souvislosti s koloběžkami drobnější stížnosti na nesprávné parkování uprostřed chodníku a také na jízdu po chodnících. Zástupce firmy Bolt k tomu říká, že k podobným pochybením dochází všude, ale obvykle se situace časem zlepšuje. Firma se snaží zákazníky k lepšímu používání koloběžek vést, proto musejí na konci jízdy odeslat fotografii, jak koloběžku zaparkovali. Pokud se jejich špatný přístup opakuje, může jim být zablokován uživatelský účet a na koloběžce už se nesvezou.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) vzbudily koloběžky v Boskovicích různé reakce, vedení města se ale shoduje, že by jejich provoz měl po zimní pauze pokračovat.

Koncepce KZMB a konkurz na ředitele

Po několika odkladech předložila Kulturní zařízení města Boskovice (KZMB) radním koncepční materiál popisující současný stav a hlavně perspektivy organizace. „Vedli jsme nad ním s panem ředitelem poměrně živou diskusi,“ uvedl starosta města s tím, že rada nakonec koncepci vzala na vědomí. „S něčím jsme se ztotožnili, s něčím ne, ale vzali jsme to tak, že koncepce existuje a uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet,“ dodal Jaroslav Dohnálek.

Ředitel KZMB dosáhne v příštím roce důchodového věku, starosta ale zatím nechtěl jasně říct, jestli město vyhlásí na jeho pozici výběrové řízení, nebo ho ve funkci nadále ponechá. Ve vedení města už podle starosty existuje v této věci předběžná dohoda, ale vše bude muset na přelomu letošního a příštího roku rozhodnout městská rada.

Výběr uchazečů v soutěži na sportovní halu

Na návrh výběrové komise schválila městská rada pět uchazečů, kteří byli vybráni, aby zpracovali architektonické studie na stavbu sportovní haly v Červené zahradě. Pořadí pak opět určí komise a vítěze stvrdí městská rada. Pro zpracování návrhů byli vybráni SENAA architekti, EA architekti, K4, OMEGA project a PROAM architekti. Termín odevzdání návrhů je do 27. listopadu.

Do soutěže se přihlásilo celkem šestnáct uchazečů, z nichž tři ale nesplnili zadávací podmínky. Všichni přihlášení jsou členové České komory architektů, která však soutěž označila za neregulérní a její členové se tak soutěže účastnit nesmějí. Důvody shrnul zástupce ČKA v dopise adresovaném starostovi města. Vedení města nemělo podle tajemníka Davida Škvařila v den jednání rady žádnou informaci o tom, že by se soutěží zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Omezení průjezdu na Kamenici

Město nakonec usiluje o to, aby došlo k omezení provozu na cestě mezi Kamenicí a Šmelcovnou, kde byla zřízena objízdná trasa během oprav ulice Dukelské. „Naučili se tudy jezdit i ti, kteří tam nikdy nejezdili. To samozřejmě vadí těm, co tam mají pozemky,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek. Město nejprve žádosti o uzavření provozu odmítalo, nakonec se rozhodlo požádat o umístění značek Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou Mimo vozidla s povolením MěÚ Boskovice. Záměr musí schválit dopravní policie a příslušný dopravní odbor pak podle správního řádu vydá konečné rozhodnutí. Tento proces potrvá asi do konce roku. Z bezpečnostních důvodů město nechtělo cestu zcela zneprůjezdnit zábranami. V případě nutnosti tudy mohou projíždět záchranáři či hasiči.

Dotace pro MSSS a stavba technického zázemí

Město obdrželo necelých 119 tisíc na dofinancování sociálních služeb z prostředků státního rozpočtu. O této dotaci rozhoduje kraj. Kromě toho bude Městská správa sociálních služeb (MSSS) žádat ještě o další dotace z ministerstva na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.

Kraj naopak nepodpoří výstavbu technického zázemí v areálu Domova pro seniory. Stavba za necelých 1,8 milionu korun nakonec vznikne i bez dotace. „Podařilo se ve spolupráci s MSSS přeskupit rozpočet tak, aby se to mohlo udělat, aniž by bylo ohroženo fungování organizace,“ uvedl starosta. Stavba umožní parkování vozidel MSSS a lepší umístění kontejnerů, místo bude lépe vypadat a především se rozšíří zázemí pro skladování odpadu. Hotovo by mělo být do konce ledna příštího roku.

Park u skleníku

Po dokončené rekonstrukci letního kina město nebude pokračovat v rekonstrukci parku u zámeckého skleníku. Vedení města už po svém nástupu po volbách zrušilo plán na vytvoření projektové dokumentace a nyní chce projekt a podobu rekonstrukce znovu vysoutěžit. V příštím roce by zde podle starosty měly proběhnout jen drobné práce, aby se park uvedl do lepšího stavu. A vypracován by měl být projekt na celkovou rekonstrukci.

Barber shop v obchodní uličce a knihovna

Namísto hodinářství bude v obchodní uličce v budově, jejíž přestavbou má vzniknout knihovna, nově Barber shop neboli holičství. Nájemní smlouva bude uzavřena podobně jako v případě nábytku Idyla a Mountfieldu s výpovědní lhůtou na šest měsíců, aby město mohlo mít prostory v případě potřeby brzy k dispozici. Podle starosty Jaroslava Dohnálka kvůli tomu nebylo tak snadné nájemce sehnat, neboť při krátké šestiměsíční lhůtě nemá zájem nikdo, kdo by potřeboval do prostor více investovat a chtěl by se zařídit na delší dobu.

Knihovna ještě stále nemá zahájený proces územního řízení. Projekt pozdržela nutnost vyjednat výjimku související se zastíněním okolních budov. Nakonec byly proti výjimce podána nesouhlasná stanoviska ze strany obyvatel okolních domů, těmi se bude zabývat krajský úřad. Naopak souhlasné stanovisko už vydali památkáři. Místostarosta Lukáš Holík (ANO) doufá, že i tak by mělo být územní řízení hotové do konce roku, a pak budou pokračovat další fáze povolovacího procesu, především získání stavebního povolení.

Příprava rozpočtu na rok 2021

Začaly práce na přípravě rozpočtu města na rok 2021. Rozpočet bude vedení města nastavovat na základě predikcí Jihomoravského kraje, jistou roli sehraje i to, jestli bude, či nebude zrušena superhrubá mzda. „To má významný dopad na rozpočet města. Pokud by nebyla žádná kompenzace, je to minus 14 milionů korun,“ upřesnil starosta Jaroslav Dohnálek.

Základní parametry rozpočtu jsou stanoveny, nyní bude vedení města vyjednávat o jednotlivých oblastech, se zástupci odborů a příspěvkových organizací. Město má sjednaný úvěrový rámec na 120 milionů korun. Ten má být ponechán pro knihovnu, halu a dopravní infrastrukturu: „Nepočítáme, že bychom sahali na čerpání úvěru na něco jiného, než je příprava velkých investic,“ uvedl starosta.

Větší investice by se v příštím roce měly týkat některé z ulic, zatím ale není přesně vybráno. Ve hře jsou kupříkladu ulice Na Skalce nebo Hybešova. Rezervovat se také musí nějaké peníze na investice do nemocnice. Omezit by se neměly opravy silnic a chodníků. Nutná bude asi oprava vodohospodářské infrastruktury pod Vinohrádkami. „Ale opravdu jsme s přípravou rozpočtu na začátku,“ uzavřel vyjádření starosta Jaroslav Dohnálek.

Výzdoba v Pilském údolí

Byla dokončena výmalba betonové zdi v Pilském údolí. Postarali se o ni výtvarníci z boskovické základní umělecké školy ve spolupráci se studenty střední pedagogické školy.

Hodnocení krajských voleb

Nespokojenost s výsledkem krajských voleb neskrývali oba političtí představitelé města, kteří v nich samo kandidovali – starosta Jaroslav Dohnálek, který mandát jen těsně nezískal a je v ODS prvním náhradníkem, i místostarosta Lukáš Holík, který mandát sice získal, ale jeho hnutí ANO skončilo navzdory vítězství v opozici. „Pro Boskovice volby nedopadly dobře,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Ten očekával celkově lepší výsledek ODS. A dobře nehodnotí ani výsledek koaličních vyjednávání. Pro Boskovice podle něj nebude dobré už to, že jejich zástupce nebude ani u rozdělování pozic v komisích a výborech.

Podobně hodnotí výsledek i Lukáš Holík. „Sice jsem byl zvolen, ale radost nemám,“ uvedl místostarosta s tím, že má obavu, aby Jihomoravský kraj nekončil v Blansku a na Boskovice se nezapomínalo. A nelíbí se mu také, že koaliční strany KDU-ČSL, Piráti, ODS a Starostové je jako vítěze voleb obešli. „Je to ničení politické kultury. Na jednu stranu se poukazuje na chyby premiéra a na to, jakou má morálku, ale toto obcházení vítěze voleb není v pořádku. Vítěz by měl mít aspoň možnost vyjednávat, než se to vyřeší takto,“ vyjádřil se boskovický místostarosta a představitel hnutí ANO.

další zpravodajství