Z radnice: chodník u lázní, osadní dům v Hrádkově, koronakrize

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé půli září. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Pokračující práce na novém okrsku centrálního zásobování teplemPokračující práce na novém okrsku centrálního zásobování teplem   foto: Tomáš Trumpeš

Chodník u lázní a CZT střed

V rámci budování nového okrsku centrálního zásobování teplem CZT střed se město nakonec rozhodlo, že stavbou zasažené chodníky u lázní a k Sušilově škole se nebudou vracet do původního stavu, který byl již značně nevyhovující, ale udělají se zcela nové. „Vracet tam staré dlaždice by bylo nesmyslné,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Příští rok se podle starosty bude muset také přistoupit k rekonstrukci přístupu k budově takzvané školičky a v neutěšeném stavu je i bývalé volejbalové hřiště, které by se mohlo proměnit na plochu na parkování.

Celkově je na stavbě CZT střed řada problémů. Některé byly způsobeny chybami projektanta, jinde se projektant odvolává na pochybení vlastníků sítí, kteří je nepřesně vytyčili a na místě se pak muselo reagovat jinou hloubkou výkopů. Stavba tak nabrala zdržení, do konce týdne na přelomu září a října by ale měly zmizet už skoro všechny zábrany na chodnících u Sušilovy a u Zelené školy. Zasypán už byl překop na náměstí 9. května.

Plán na revitalizaci veřejného osvětlení

Městu v loňském roce nevyšla žádost o dotaci na revitalizaci městského osvětlení, letos to proto zkouší znovu. Jedná se o první etapu, v rámci které by došlo k výměně více než tří set stávajících nevyhovujících a energeticky náročných svítidel na sídlišti Pod Oborou a na přilehlých komunikacích za moderní ledková svítidla. A to tak, aby byly též splněny předpoklady efektivního osvětlení šetrného k životnímu prostředí. Akce by proběhla v příštím roce, náklady činí asi 4,5 milionů korun.

Hospodaření v lesích

„Je to tristní, ale musíme se s tím popasovat,“ zhodnotil situaci v městských lesích starosta Jaroslav Dohnálek. Vedení města se seznámilo s hospodářským výsledkem městských lesů v prvním pololetí letošního roku. Bez státních dotací by zde došlo ke ztrátě přes půl milionu korun – výnosy činily asi milion korun, náklady milion a půl. Na rampách ale ještě k poslednímu červnu leželo dřevo za předpokládanou cenu asi 300 tisíc korun a především lesům přispěl stát – 656 tisíc korun na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a 36 tisíc na hospodaření v lesích. Díky státní kompenzaci hospodaření skončilo v téměř půlmilionovém zisku.

V městských lesích neprobíhala žádná plánovaná těžba, pouze takzvaná nahodilá těžba spojená s odstraňováním stromů napadených kůrovcem. „Je to katastrofa, kterou vidí každý,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík (ANO). Pokračuje i pokles ceny surového dříví.

Celkem byly za leden až červen vytěženy necelé tři tisíce kubíků převážně smrkového dříví. Při zalesňování holin bylo vysázeno 7 600 sazenic borovice, 4 400 dubů a 4 000 smrků.

Komunitní centrum Hrádkov

V příštím roce postaví město na Hrádkově novostavbu komunitního centra, která nahradí stávající budovu, která je ve špatném technickém stavu. Stavba bude stát 11 milionů, z toho 5,7 milionů má pokrýt předpokládaná dotace místní akční skupiny Boskovicko Plus. Městská rada schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele, projekt připravilo ještě minulé vedení města. „Problém s osadním domem byl dlouhodobý, už má svoje za sebou. Proto jsem rád, že bude postaven nový,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík.

Jedenáct návrhů v participativním rozpočtu

Uzavřeno bylo podávání projektů do letošního prvního ročníku městského participativního rozpočtu. Sešlo se jich celkem jedenáct, nyní je bude procházet městský úřad, aby posoudil, zda je možné je realizovat. Poté bude spuštěno hlasování, v rámci kterého občané vyberou, který projekt či projekty se realizace dočkají. Vyčleněno je 300 tisíc korun. Hlasovat se bude od 19. října do 22. listopadu. „Nultý ročník je zdařilý, počet projektů je dostačující a jsou kvalitní,“ zhodnotil dosavadní průběh místostarosta Lukáš Holík.

Koronakrize

Vedení města bedlivě sleduje začátek druhé vlny koronavirové pandemie v České republice. Starosta dostává pravidelné týdenní hlášení od krajských hygieniků a počtech nakažených v jednotlivých obcích území boskovického ORP. Dále bude město reagovat na nařízení státu. Podle Jaroslava Dohnálka je samozřejmě nepříjemné, když se ještě několik dnů kupříkladu před omezeným ročníkem Husích slavností neví jistě, jestli akce opravdu proběhne. Ředitel Vladimír Ochmanský radní informoval o opatřeních probíhajících na základní škole. Ředitelské volno na pátek 25. září nevyhlásil.

V nemocnici bylo v polovině týdne hospitalizováno celkem 6 pacientů s nemocí covid-19. Brněnské nemocnice už tyto pacienty z regionů nepřijímají, takže také v Boskovicích bylo obnoveno covidové oddělení. Z kapacitních důvodů se spojuje chirurgické a ortopedické oddělení. Nemocnice také oznámila, že spouští odběrové místo u indikovaných pacientů na dvoře nemocnice, avšak nebudou prováděny testy samoplátců.

Příprava na krajské volby

Tajemník David Škvařil informoval, že probíhá příprava na krajské volby, která je rovněž kvůli koronakrizi tentokrát náročnější. Mimo jiné má město připravenou i záložní volební komisi, kdyby některá z komisí skončila v karanténě. „Doufejme, že všechno proběhne, jak má,“ vyjádřil se tajemník. Informace o volbách v Boskovicích jsou shromažďovány na městském webu.

Sportovní hala

V pátek 25. září je uzávěrka přihlášek do architektonické soutěže na sportovní halu. Vedení města ve středu nebylo informováno o tom, jaký je průběžný počet přihlášených.

Vedení města se také vyjádřilo k navýšení kapacity hlediště ve sportovní hale na 800 lidí. U návrhů na stavbu haly na Sušilově ulici se diskutovalo o tom, že stačí 150 míst, na Hybešově to mělo být 500 míst. Nyní tedy došlo k dalšímu navýšení. „Řekli jsme, že to ve fázi výběru zkusíme udělat maximalistické, když je to zastropováno finančně, jestli se do toho architekti vejdou. Pokud ne, musela by se kapacita snížit,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Náklady na provoz a vytápění už podle něj nejsou taková katastrofa. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že s touto kapacitou by se v hale mohly konat i mezinárodní zápasy.

Knihovna

Zatím stále neběží povolovací řízení projektu na výstavbu knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Stále ještě nebylo ukončeno řízení o výjimce, kterou stavba potřebuje kvůli zastínění sousedních budov a čekalo se také na stanovisko památkářů.

Místostarosta Lukáš Holík také vysvětlil, jaké změny regulačního plánu odmítli památkáři – první se týkala materiálů, které mohou být použity na fasádě, druhá pak zastavěnosti ulice Kapitána Jaroše pod knihovnou, kde je dnes zeď s reklamami. Památkáři trvali na tom, aby se počítalo se zástavbou této plochy směrem dolů i do budoucna. Podle Lukáše Holíka by zde mohl vzniknout úzký dům s průjezdem do dvora, kde tak může zůstat plánované parkoviště pro knihovnu.

Dotace z kraje

Dvě dotace získalo město z Jihomoravského kraje. Ta první znamená 600 tisíc korun, kterými kraj ještě přispěje na poslední fázi rekonstrukce letního kina, která byla ukončena v létě. Dalších 500 tisíc přispěje kraj na opravu sociálního zařízení v budově takzvané školičky u lázní, kde sídlí TJ Rytmus.

Na druhou stranu kraj navzdory předchozím příslibům nakonec nepřispěje na budování technického zázemí a prostor pro ukládání odpadů na Městské správě sociálních služeb.

Koncepce KZMB

Městská rada se zatím nezabývala koncepcí Kulturních zařízení města Boskovice, jejíž vznik se dlouhodobě očekává. Podle místostarosty Lukáše Holíka je koncepce již hotová, ale radě nebyla představena na jeho žádost. „Stane se tak v průběhu října. Svoje připomínky jsem říkal několikrát, ale nemáme k tomu s vedením KZMB stejný postoj. Moje představa o obsahu koncepce byla odlišná,“ popsal místostarosta.

Ambice v krajských volbách

Starosta Jaroslav Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík jsou zároveň dva politici, kteří kandidují v krajských volbách a mají největší šance na zvolení. Podle obou politiků je důležité, aby Boskovice své zastoupení v novém krajském zastupitelstvu měly. Ani jeden z nich však nepočítá s tím, že by přijal uvolněnou funkci, maximálně by pracovali v konkrétních komisích.

další zpravodajství