Ze zastupitelstva: Výstavba bytovek na Legionářské, škrty v rozpočtu kvůli koronaviru

Odložené jednání boskovického zastupitelstva proběhlo namísto obvyklého dubnového termínu v úterý 12. května. A měnilo se i místo konání, kvůli lepší možnosti nachystat zasedání s dostatečnými rozestupy usedli zastupitelé v sokolovně. Jednání bylo relativně krátké, zastupitelé se nepouštěli do delších diskusí.

foto: Tomáš Trumpeš

Zastupitelstvo se sešlo takřka v plném počtu, chyběla jen senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), která se ten den účastnila schůze Senátu. V tomto volebním období tak z devíti jednání zastupitelstva chyběla už počtvrté. Pro veřejnost byla vyhrazena místa na galerii, ale hned na počátku se v bodě určeném právě dotazům občanů ukázalo, že nikdo z veřejnosti možnosti účastnit se zastupitelstva nevyužil.

Dotace na památky

Na počátku jednání zastupitelé potvrdili rozhodnutí městské rady o rozdělení financí jednak na obnovu domů, které jsou v městské památkové zóně, ale nejsou prohlášeny památkami, a dále v programu regenerace městských památkových zón.

V prvním dotačním titulu město rozdělilo 250 tisíc korun, ačkoliv zde bylo vyhrazeno 400 tisíc – sešly se totiž žádosti právě jen na čtvrt milionu korun. Nejasná byla navíc podpora výměny části oken na budově Vyšší odborné školy a střední školy na ulici Komenského, tedy pod kostelem. Památková komise, která projekty hodnotí, řešila, zda výměna oken za okna stejného vzhledu (především se jedná o členění oken) je dostatečně památková obnova. „Tato budova byla v minulosti esteticky velmi cenná a návrh na doporučení schválení dotace pro tento projekt v této podobě není dle názoru většiny členů komise vhodný. Bylo navrženo, vzhledem k tomu, že u tohoto projektu není dosud vydáno závazné stanovisko státní památkové péče, oslovit žadatele s tím, že pokud se rozhodne k jinému (z hlediska památkové péče více vyhovujícímu řešení), byla by podpora možná,“ zněl návrh komise. To však škola odmítla, neboť část oken do ulice byla vyměněna před dvěma lety a dávat nyní další okna jiného vzhledu se jí nezdálo šťastné. Rada nakonec doporučila dotaci 100 tisíc na okna, která část komise označila jako nevhodná, škole schválit. Zastupitelé se s tím bez diskuse ztotožnili.

V programu regenerace město rozdělilo 760 tisíc korun z dotace ministerstva kultury a k tomu přidalo dalších cca 150 tisíc korun z vlastního rozpočtu. Dotace získaly židovský dům s rituální lázní U Templu na opravu oken a dům U Vážné studny 612 na opravu střechy.

Dotace pro hasiče

Hasičský záchranný sbor požádal město o dotaci 80 tisíc na provoz a vybavení požární stanice. I zde zastupitelé bez diskuse souhlasili.

Školka pro Újezd

Zastupitelé souhlasili i s tím, aby děti z Újezda u Boskovic byly zařazeny k přijímání do boskovické mateřské školy. „Je to v kapacitních možnostech mateřské školy a do budoucna nepředpokládáme žádosti dalších obcí,“ uvedla vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná. Místostarosta Lukáš Holík (ANO) ji doplnil, že se jedná pouze o několik dětí. Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) ještě dodal, že k Újezdu mají Boskovice opravdu velice blízko a i část městské zástavby se týká katastru Újezda. Přičlenění Újezdu do společného školského obvodu bylo zastupiteli schváleno, již v minulosti podobně vyšly Boskovice vstříc dětem z Chrudichrom.

Majetkové záležitosti

Po schválení drobných formalit v některých vyhláškách se zastupitelé věnovali majetkovým záležitostem. Na počátku zastupitelstvo schválilo návrh na odpis pohledávek z důvodů jejich nedobytnosti. Jednalo se o 80 tisíc, které zůstal dlužit na nájemném podnikatel, jehož exekuce však nestačila na pokrytí dluhů. Druhá odepsaná pohledávka jde za společností D-Forest, která nezaplatila faktury ve výši necelých 155 tisíc za odebrané dříví, a z exekuce na město rovněž nic nezbylo.

Při schvalování záměrů prodeje nemovitostí se otevřela diskuse nad prodejem pozemku u Boskovického potoka pod židovským hřbitovem podnikateli a developerovi Tomáši Kindermannovi. Ten si chce na pozemku, ke kterému dnes vede poškozený most a je na něm torzo bývalé čistírny odpadních vod, vybudovat nové sídlo firmy a přestěhovat je sem z nynějšího místa na Nerudově ulici. Záměr odpovídá územnímu plánu. Pozemek se město snažilo prodat už v minulosti, avšak bezúspěšně. Město si chce ponechat část pozemku, který je vně oploceného areálu a slouží jako přístupová cesta k okolním nemovitostem. Bývalou starostku Hanu Nedomovou (ČSSD) zajímalo, jestli byl nyní pozemek znovu nabízen k prodeji i dalším zájemcům. Podle Pavla Musila projevilo dříve zájem několik firem, ale jejich představa o ceně byla asi 400 korun za metr čtvereční. Město i podnikatel Tomáš Kindermann nyní počítají s tím, že cena by měla být několikanásobně vyšší. Po zveřejnění schváleného záměru se mohou přihlásit i další zájemci a v případě vyšší cenové nabídky by město prodej ještě zvážilo.

Boskovické Piráty ještě před schválením záměru zajímalo, jestli je to pozemek, o kterém se uvažovalo v souvislosti se zřízením skateparku, a jaký je nyní stav úvah o skateparku. Podle vedoucího majetkového odboru Pavla Musila není pozemek určen pro sport. Místostarosta Radek Mazáč (Sportovci) dodal, že pro skatepark se nyní prověřuje lokalita v blízkosti westernového městečka.

Také další bod se týkal záměrů developera Tomáše Kindermanna, který požádal o směnu pozemků v lokalitě za poštou na Legionářské ulici. Podle Pavla Musila město uvažovalo o prodeji pozemku obálkovou metodou, ale nakonec dospělo k tomu, že jediný, komu se pozemek hodí, je právě žadatel o odkup Tomáš Kindermann. Pro město by pozemek měl smysl pouze v případě, že by se mu podařilo získat sousední pozemek, který je krajského hasičského záchranného sboru. Ten však pozemek prodat nechce.

Tomáš Kindermann v lokalitě plánuje výstavbu bytových domů, město má k dispozici vizualizace tohoto návrhu. „Cena určitě nebude nižší než 2000 korun za metr,“ uvedl Pavel Musil. Část z toho pokryje právě směna s kouskem pozemku, který Tomáš Kindermann vlastní pod současnou silnicí a chodníkem na Legionářské. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se bude muset tato část Legionářské ulice po výstavbě bytových domů upravit a budou se zde muset změnit způsoby průjezdnosti. Podle města je na záměru pozitivní vybudování dostatečného počtu parkovacích míst, výrazně převyšující normovaný počet. Pozemek je nyní tvořen zatravněnou plochou, na části pozemku se nachází zpevněná komunikace a na části pozemku jsou vysázeny dřeviny.

Na návrh zastupitele Jiřího Pevného nakonec zastupitelé záměr schválili s tím, že cena stanovená znaleckým posudkem nebude pro směnu závazná, ale minimální – městu tak zůstala možnost cenu ještě zvýšit.

Opoziční zastupitel za Piráty Jan Nádvorník upozornil, že stejná firma realizovala výstavbu na Lidické a zástavba je hodně hustá a lidé si na to stěžují. Stávající projekt mu připadá o dost lepší. „Problém dopravy ale nezlepší jen počet parkovacích míst, rádi bychom nadnesli, že by se město mělo víc zaobírat veřejnou dopravou a podporou cyklostezek,“ vyjádřil se Jan Nádvorník. Pokud se podle něj lidé z těchto lokalit, jako je sídliště Na Výsluní, vydávají na každý nákup a do práce automobilem, nevyřeší podle něj problém ani plánovaný kruhový objezd u pošty. Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že se problematikou zabývá, plánovaná setkání byla zbržděna koronavirovou krizí, ale budou pokračovat.

Zastupitelku za KDU-ČSL a bývalou místostarostku Dagmar Hamalovou zajímalo, jestli se při plánování nové výstavby počítá také s plochami, kde by mohla být veřejná prostranství, tedy nejen parkoviště, ale také oddechové zóny. Podle starosty Jaroslava Dohnálka zde město tahá za kratší konec a rozhodující je stavební zákon. „Je to především a hlavně o investorovi. Nedělejme si iluze, nikdo z investorů není charitní služba,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Vedoucí investičního odboru Petr Zouhar ho doplnil, že v územním plánu je pro území určené k bytové zástavbě vždy určena i část, která má sloužit veřejnosti. Konkrétně bude záležet na investorovi a stavebním úřadu, město se k tomu bude vyjadřovat.

K tématu se na závěr zastupitelstva ještě vyjádřil koaliční zastupitel za Sportovce Jiří Pevný. „Máme stavební zákon, samozřejmě, ten ať nám hlídají úředníci. Ale důležitá je role města. Proto je ze zákona účastníkem územního řízení a dává mu to ohromnou pravomoc, kterou bohužel, musím konstatovat, město Boskovice pramálo využívá – a teď nechci říct aby diktovalo své požadavky developerovi, ale slušný developer městu vyhoví,“ uvedl s tím, že v jiných městech developeři městu vychází vstříc a dokonce staví i stavby občanské vybavenosti. „S developerem máme šanci se domlouvat. My mu prodáme pozemky a řekneme mu, že si představujeme, že vybuduje i nějaký veřejný prostor,“ doplnil s tím, že návrh také může projednat a doporučit stavební komise. „Měli bychom toho využít,“ vyjádřil se Jiří Pevný.

Privatizace bytů na Mánesově

Město dokončuje převod bytů ve dvou bytových domech na Mánesově ulici do vlastnictví jejich obyvatel. Domy byly kolaudovány v roce 1999, postaveny byly městem za pomoci dotace a půjčky od stávajících nájemníků. S těmi město uzavřelo smlouvu, že po vypršení dvacetileté lhůty si byty odkoupí. „Smlouvy jsou bohužel koncipovány tak, že ze zůstatku půjčky uhradí zbytek ceny. Takže město z toho neuvidí nic,“ vysvětlil vedoucí majetkového odboru. I tak bude podle něj město rádo, že se bytů zbtaví, neboť je stály nemalé prostředky za opravy a revize. Město však musí schválit založení Společenství vlastníků jednotek, což nakonec učiní už samo ještě před převodem. „Potom lidem převedeme už jednotlivé podíly,“ popsal Pavel Musil.

Informace o plánovaných škrtech

Boskovičtí zastupitelé tentokrát neschvalovali rozpočtové opatření. Vedení města jim pouze předložilo aktuální návrh rozpracovaného rozpočtového opatření, které se bude schvalovat v červnu. V podstatě se jedná o přípravu rozsáhlých škrtů, které radní vidí jako nutné v souvislosti s poklesem příjmů města kvůli koronavirové krizi. Starosta Jaroslav Dohnálek materiál označil jako vizi, kam s rozpočtem směřovat. „Doba je překotná nejen různými opatřeními, ale teprve bude překotná, co se týká městských financí. Rozpočet bude pracovat s daleko nižší příjmovou stránkou. Sdílené daně budou kvůli výpadku hospodářství prostě jiné,“ popsal starosta s tím, že předpokládá, že dojde ještě k dalším úpravám. Přesně podle něj zatím nikdo nedokáže určit konkrétní podobu ztrát. „Počítejme, že v rámci rozpočtových opatření nás do konce roku nečeká nic jiného než škrtání a restrikce. Na druhou stranu nejsou škrtnuty všechny investiční akce,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.

Prozatímní škrty byly navrženy ve výši asi 36 milionů korun, z toho asi dvě třetiny v investicích a třetina v provozních nákladech. Kromě daňového výpadku přijde město také o některé dotace, především z kraje.

Asi tři miliony korun chce město ušetřit na údržbě chodníků a silnic, dalších 780 tisíc pak na investicích v dopravě – nebude se v plném rozsahu dělat nový chodník na Čížovkách a nebudou se nakupovat bike boxy. Dále nevznikne běžecká dráha u základní školy na Sušilově ani parkourové hřiště, skleník nedostane klimatizaci a největší o položku přijde nemocnice – konkrétně o 6,5 milionu na rekonstrukci kuchyně. Podle jednatele Dana Štěpánského nemocnice rekonstrukci provede za vlastní peníze. O deset procent město sníží peníze KZMB a Službám. Nebude se opravovat obecní dům v Mladkově, ani plot před bytovým domem na Jiráskově. Dalšími velkými škrty jsou investice do revitalizace sídliště Pod Oborou a do malé školičky u lázní – ani ty neproběhnou. Podobně projekt na plynofikaci Vratíkova. Odloženo je i pořízení podzemních a polopodzemních kontejnerů. Více než 3,5 milionu korun se ušetří v samotném chodu úřadu, dalších 2,7 milionu se ušetří odložením vybudování výtahu na radnici.

V diskusi se Dagmar Hamalová vyjádřila k oblasti cestovního ruchu, byť chápe, že nejde o aktuální prioritu, jak sama dodala. Přimlouvala se za to, aby finance na destinační management nebyly seškrtány zcela na nulu, přičemž původně pro něj bylo vyhrazeno 20 tisíc korun. „Je to metoda, jak je organizován cestovní ruch v České republice. V naší oblasti zahrnuje spolupráci Boskovicka a Blanenska a zaměřuje se na propagaci našeho regionu v rámci celé České republiky i zahraničí,“ vysvětlila Dagmar Hamalová. V poslední době se podle ní podařilo dostat boskovická témata do propagačních aktivit kraje. Cestovní ruch není důležitý jen pro návštěvníky města, ale i pro podnikatele,“ doplnila Dagmar Hamalová. Podle místostarosty Radka Mazáče destinační management nefunguje zcela dobře a město k němu má velké připomínky. I proto se rozhodlo příspěvek v této době škrtnout.

Po zastupitelstvu starosta Jaroslav Dohnálek pro Ohlasy k finanční situaci města ještě doplnil, že město bude připravovat i prodej nějakých majetků, neuvedl však jakých. „Máme budovy, máme pozemky. Úvěrový rámec chceme co nejvíce šetřit na halu nebo komunitní centrum,“ uvedl, přičemž nevyloučil, že část úvěru může být použita i na další investice. „Letos bych ještě nerad čerpal, ale určitě příští rok chci. Souvisí to však i s jednáními s panem Paroulkem. Ta by měla být do měsíce hotová. Není vyloučené, že peníze z úvěru půjdou i na tyto pozemky,“ vyjádřil se starosta.

Podněty a připomínky zastupitelů

Na začátek závěrečného bodu se ujal slova starosta Jaroslav Dohnálek a využil příležitosti k tomu, aby poděkoval všem zaměstnancům a spolupracovníkům města za to, že se první fáze koronavirové krize ve městě zvládla.

Dále zastupitele informoval, že město urgentně jedná s provozovatelem CZT o převzetí systému a komunikuje s jeho uživateli. V příštím roce bude cena tepla o sto korun za gigajoule nižší, než je stávající cena.

Jako poslední věc starosta uvedl, že se město intenzivně věnuje také komunikaci a jednání o získání pozemků v Červené zahradě od Jana Paroulka. Poslední varianta, která byla otevřena, je koupě pozemků za cenu nižší, než byla v případě Dvořáčkova mlýna. Starosta věří, že materiál by k tomu mohl být předložen na červnovém zastupitelstvu.

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že se připravuje nová podoba grantového systému a poděkoval zastupitelům za jejich připomínky. Dále připomněl, že se posunul termín startu zavedení nového systému odpadového hospodářství. Popsal také posun v přípravě participativního rozpočtu – město už má k dispozici konkrétní návrh firmy, která by měla systém zajišťovat. Návrhy občanů by mělo město sbírat už letos. Zastupitel Jan Nádvorník doplnil téma podnětem, že by bylo dobré vytvořit k participativnímu rozpočtu pracovní skupinu.

Místostarosta Radek Mazáč uvedl, že Služby jsou připraveny otevřít koupaliště od 1. června a stejně jako v případě dalších sportovišť nyní záleží na tom, jaká nařízení budou nastavena vládou.

Jan Nádvorník za Piráty navrhl také upravit pravidla pro letošní příjemce dotací v kultuře, která byla koronavirovou krizí silně zasažena. Konkrétně Piráti navrhují prodloužit termín dotace v případě, že pořadatel akci letos nemohl uskutečnit, případně snížit povinnou finanční spoluúčast. „Kdyby pořadatel přesunul akci na příští rok, nemusel by znovu žádat o její podporu, čímž by se ulehčilo i úřadu,“ vysvětlil Jan Nádvorník.

Další připomínky a podněty zastupitelé neměli. Na samotný závěr jednání poděkovala zastupitelům za podporu ředitelka Městské správy sociálních služeb Marie Sáňková.

další zpravodajství