Z radnice: Investiční akce, pozemky v Červené zahradě, zrušení Husích slavností

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé polovině května. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference, jejichž pořádání bylo po ukončení nouzového stavu obnoveno.

Husí slavnostiHusí slavnosti   foto: Archiv Města Boskovice

Rekonstrukce elektřiny v TJ Rytmus

Původním záměrem vedení města bylo v letošním roce provést rozsáhlejší rekonstrukci té části budovy takzvané školičky u lázní, kde sídlí TJ Rytmus. Kvůli omezením výdajů městského rozpočtu v souvislosti s koonavirovou krizí a očekávaným výpadkem příjmů však tato rekonstrukce neproběhne. „Tato akce je škrtnutá,“ konstatoval starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Provedena však bude alespoň oprava elektroinstalace, neboť poslední revize ukázala, že elektrorozvody v budově nesplňují současně platné normy a nejsou schopné bezpečného provozu. Oprava proběhne v létě, celkové náklady jsou něco přes 650 tisíc korun. „Jdeme salámovou metodou, jak dát ten objekt postupně dohromady,“ doplnil starosta.

Komise pro výběr městského loga

Rada města schválila složení hodnotitelské komise pro výběr loga města v rámci tvorby jednotného vizuálního stylu. Finální slovo ve výběru bude mít městská rada, ale návrhy firmy Artron nejprve posoudí komise, do které mohli kromě tří zástupců vedení města nanominovat své členy všechna politická uskupení zastoupená v zastupitelstvu.

To odmítli Piráti, kteří s postupem města při vytvoření jednotného vizuálního stylu nesouhlasí, a nikoho nenominovali ani komunisté. Chybějící dva členy komise doplnilo vedení města a zasednou v ní: Jaroslav Dohnálek, Radek Mazáč, Jaroslav Parma za radnici a dále Daniel Pavloň (ODS), Jan Hadáček (STAN), Ondřej Fiala (ANO), Michaela Žejšková (TOP 09), Erik Řezník (Boskováci), Oldřich Kovář (ČSSD), Michal Knödl (KDU-ČSL), Ondřej Dostál a Petr Koudelka. „Náklady na vytvoření jednotného vizuální stylu budou hrazeny z dotace. Logo je pouze součástí celého systému,“ doplnil tajemník David Škvařil. Výběr loga je prvním krokem. Měnit se nebude městský prapor ani městský znak. „Součástí manuálu bude pouze stanovení jasných pravidel, kdy se použije prapor, kdy znak, případně kdy se použije logo města,“ vysvětlil tajemník.

Podle mluvčího Jaroslava Parmy byl původní plán vybrat logo do konce června, ale je možné, že se mírně posune. Celý jednotný vizuální styl má být hotový do konce roku.

Oprava podlah v SVČ

V městské budově na ulici 17. listopadu, kde sídlí Středisko volného času, jsou v přízemí v hlavním sále a v hernách v havarijním stavu podlahy včetně podkladních vrstev. Opět s ohledem na nutné škrty v rozpočtu proběhne letos nakonec jen oprava podlahy v hlavním sále, přijde na něco přes 175 tisíc korun. „Předpoklad je, že by se to dokončilo v následujícím roce,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Druhá etapa Milánov

Druhou etapou bude pokračovat rekonstrukce Milánov, tedy konkrétně vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace v ulicích Podlesí a Milánovy. Stavba byla rozdělena na část, která bude hrazena Svazkem vodovodů a kanalizací, a na část, kterou bude hradit město. Město za svou část zaplatí přes 4 miliony korun. První etapa se kvůli problémům s podložím protáhla o tři měsíce do konce letošního března. „Tato druhá etapa by měla probíhat tento rok, plus mínus nějaký měsíc. V roce 2021 předpokládáme, že by se to celé dokončilo,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Silnice v Podhradí

Letos bude také pokračovat oprava silnice v Podhradí směrem od Pilského údolí až k napojení na silnici na Prostějov. Rekonstrukci silnice provádí kraj, město při té příležitosti opraví vodovod a kanalizaci a vybuduje další část nového chodníku, celkem za 2,2 milionu korun. Podle místostarosty Lukáše Holíka se město také snažilo v maximální možné míře zajistit, aby práce nenarušily letní pohyb návštěvníků sportovišť a koupaliště v Červené zahradě.

Oprava mostu na Šmelcovně

Město se začíná připravovat na rekonstrukci mostu na Šmelcovně. Projektová dokumentace má stát necelých 280 tisíc, oprava mostu je odhadována na 8,5 milionu korun a radnice se jí chce připravit mimo jiné na odklonění dopravy pro případ, že bude z důvodů oprav uzavřen krajský most na ulici Dukelské. O jeho stavu zatím vedení města nemá informace. Kraj původně přislíbil provést diagnostiku mostu do května, později však oznámil, že se termín prodlouží o tři měsíce. „V nějaké dohledné době však bude muset dojít k opravě a není moc možností, jak část dopravy z Boskovic vyvést,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Jedna z možností je právě objízdná trasa, která byla použita při opravách ulice Dukelské – v tom případě už by bylo ale potřeba mít most na Šmelcovně opraven.

Cyklostezka z Mladkova do Svitávky

Dalším krokem pokračuje příprava cyklostezky z Mladkova do Svitávky. Ta umožní propojení cyklostezky z Boskovic s cyklostezkou ze Svitávky do Letovic a umožní tak průjezd cyklistů z Boskovic do Letovic bez kolize s krajskou silnicí II/150. Tu by cyklisté podjížděli za bývalou mladkovskou pekárnou. Rada vybrala zpracovatele projektové dokumentace, která bude stát asi 300 tisíc korun. S vybudováním cyklostezky radnice spoléhá na krajské i státní dotace.

Žáci nastupují do škol

Dobrovolně a pouze žáci prvního stupně – tak se otevřel provoz na základní škole od pondělí 25. května. Zájem projevilo asi 70 procent žáků. Omezení v jedné skupině je 15 dětí, zájem je natolik velký, že namísto běžných 35 tříd budou rozděleni do 39 skupin. Distanční vzdělávání žáků všech ročníků bude nadále pokračovat. Intenzivně probíhá podle místostarosty Lukáše Holíka příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky.

Lázně a koupaliště

Od pondělí 25. května se otevřely také městské lázně a připravuje se otevření koupaliště Červenka. O podmínkách provozu jsme informovali v samostatném článku.

Parkovné

Obnoveno bylo placení parkovného ve městě. Vedení města připomíná, že tak lze učinit i přes mobilní aplikaci ClickPark, která umožňuje zaplatit parkovné snadno, rychle a bezpečně z mobilního telefonu. Nejsou potřeba žádné mince a není nutné docházet k parkovacímu automatu.

Konec tolerance k prošlým dokladům

Boskovický úřad dále připomíná, že po skončení nouzového stavu už se dále nebudou tolerovat prošlé doklady jako občanský či řidičský průkaz. Podle tajemníka Davida Škvařila už úřad najíždí do standardního provozu. Město na počátku přistoupilo k tomu, že úřad nechalo otevřený jen pro obyvatele území ORP Boskovice. Některé úřady v okolí totiž podle tajemníka zavřely úplně a lidé pak jezdili vyřizovat své záležitosti do Boskovic, které by nebyly schopny to kapacitně zvládat. Zavřeno na úřadě zůstává pouze v pátek, obnoven byl i online objednávací systém.

Převzetí CZT

Podle vedení města je už nyní víceméně jasné, že k převzetí systému Centrálního zásobování teplem dojde od 1. ledna 2021. „Ten termín vychází ze smlouvy,“ připomněl starosta Jaroslav Dohnálek. Město usilovalo o dřívější převzetí, a to ještě před zahájením topné sezóny. Jednání s firmou ZT Energy jsou však velmi komplikovaná, město s ní nyní jedná prostřednictvím právního zástupce a vyjednání dřívějšího termínu už nevypadá jako reálné.

Jednání o odkupu pozemků v Červené zahradě

Ke zdárnému konci směřovala minulý týden jednání s vlastníkem nemovitostí v Červené zahradě Janem Paroulkem o jejich odkupu do rukou města. Schůzka byla naplánována na poslední květnový pátek a starosta města vyjádřil naději, že by zde již mohlo dojít k finální dohodě. Zároveň připustil, že pokud k ní dojde, město opustí myšlenku stavět sportovní halu na Hybešově ulici a hala se začne plánovat právě v Červené zahradě. Odkup pozemků by v případě dohody řešilo už červnové zastupitelstvo.

Příprava stavby knihovny

Pro zahájení schvalovacího procesu hotového projektu na stavbu nové knihovny podle návrhu architekta Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše zbývá podle místostarosty Lukáše Holíka ještě dořešit některé úpravy. Dojde nakonec ke změně materiálu fasády, s původním návrhem nesouhlasili památkáři a krajští úředníci a podle místostarosty byli neústupní.„Museli jsme ustoupit my. Vzhledově by to ale nemělo být tak rozdílné,“ doplnil místostarosta. Pokud nebudou obstrukce ze strany účastníků stavebního řízení, měla by být potřebná povolení pohromadě do konce roku. „A teď ještě ta druhá část – sehnat bambilion,“ zavtipkoval Lukáš Holík. Projektová cena na knihovnu byla vypočtena na 111 milionů korun, místostarosta hovoří o tom, že z dotací by chtěl sehnat polovinu.

Rekonstrukce letního kina

Vedení města souhlasilo s prodloužením termínu poslední fáze rekonstrukce letního kina. Zdržení způsobilo prodlení dodávky obkladového materiálu, který se vyrábí v Itálii. Podařilo se však vyjednat, že provoz letního kina se může rozběhnout podle počasí už v průběhu června, ačkoliv stavba nebude hotová. Vstupovat do kina se bude z horní části. Stavba by měla být hotová do konce června, definitivní kolaudace se předpokládá v průběhu července.

Husí slavnosti nebudou

Definitivně bylo rozhodnuto o tom, že se v letošním roce nebudou konat Husí slavnosti. Akce se přesouvá na rok 2021.

Analyzér na covid-19

Podle informací vedení města v nemocnici už ku spokojenosti funguje nový analyzér, který provádí testy na přítomnost koronaviru. Umí vyhodnotit dva vzorky za 45 minut. Nemocnice jej používá hlavně pro vlastní potřebu, není to odběrné místo. V městské správě sociálních služeb mají pro testování pacientů i personálu takzvané rychlotesty. Ty však nejsou tak spolehlivé, v případě podezření proto mohou následně využít právě testu v nemocnici.

Škrtání v rozpočtu

Rozpočtové škrty, které bude schvalovat červnové zastupitelstvo, se zatím připravují v intencích toho, co bylo představeno zastupitelům v květnu – tedy škrty ve výši asi 36 milionů korun. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je to výše, kterou je při omezení investic městský rozpočet schopen zvládnout. „Kdyby mělo dojít ke třicetiprocentnímu výpadku v rozpočtovém určení daní, je to v Boskovicích zhruba 60 milionů. To zatím nevím, jak bychom řešili, to by byl opravdu velký problém,“ uvedl starosta k některým pesimističtějším predikcím. Rozpočtové úpravy se nyní dolaďují.

další zpravodajství