Ohlasy naživo: Rozhovor s Tomášem Minxem

Hostem dalšího setkání z cyklu Ohlasy naživo byl ve čtvrtek 7. května Tomáš Minx, ředitel společnosti MP Lesy. Ta se stará nejen o lesy patřící rodině Mensdorff-Pouilly, ale také o boskovické městské lesy. Před necelými dvěma lety Tomáš Minx Ohlasům řekl, že v některých oblastech do tří let zmizí lesy. Dnes už vidíme, že to nebyla nadsázka. Nyní jsme se tedy ptali na současný stav lesů a na to, jak pokračují snahy o jejich záchranu.

Konkrétně nás zajímalo, jak rychle pokračuje kalamita v lesích a jestli už se lesním hospodářům dostává lepší pomoci od státu. Ptali jsme se, jestli Tomáš Minx cítí větší podporu společnosti v ochraně lesů a jestli se projevilo, že dnes už masivní mizení lesů přestává být abstraktní realitou a stává se viditelnou skutečností. A jak firmu zasáhla koronavirová krize?

Tomáš Minx nám také stručně popsal, jak konkrétně práce v lese probíhají, jak moc těžba podléhá kalamitní situaci a jak se změnila oproti předchozím letům. Podobné hodnocení zaznělo i ve vztahu k výsadbě nového lesa. To vše v kontextu toho, jak situaci ovlivňuje počasí a letošní velmi časné jaro.

Na závěr jsme si nechali trochu osobnější otázky, takže abychom nekončili zcela depresivně, popsal nám Tomáš Minx, odkud čerpá energii pro svou práci v lese, v čem spatřuje naději a jaká konkrétní opatření by uvítal a pokládá je za reálná.

další podcast