Z radnice: Dotace pro památkovou zónu, obnova plakátovacích ploch a ticho k hale i knihovně

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na samém konci března. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího – z důvodů karanténních opatření se nekonala tisková konference, vycházeli jsme proto jen z tiskové zprávy a z odpovědí, které na naše doplňující otázky písemně vypracovali zástupci vedení města.

Jednání rady města v nouzovém režimuJednání rady města v nouzovém režimu   foto: Jaroslav Parma

Dotace pro památkovou zónu

Rada města odsouhlasila návrh rozdělení dotací, které směřují do městské památkové zóny (MPZ). Definitivně je musí schválit zastupitelstvo, které se bude konat nejdříve v květnu Původně bylo plánované za dva týdny, to však kvůli koronaviru nebude.

Jedná se o dva dotační tituly. V tom prvním dostávají peníze na obnovu domy, které nejsou vyhlášeny památkami, ale stojí v památkové zóně. Vyčleněno pro ně bylo 400 tisíc, avšak sešly se pouze tři žádosti na celkem 250 tisíc.

V programu regenerace městských památkových rezervací a zón získají podporu dva domy v židovské čtvrti. Židovský dům s rituální lázní U Templu obdrží 440 tisíc od ministerstva kultury a 90 tisíc od města na opravu oken, která celkem vyjde na bezmála 900 tisíc korun. Další dům U Vážné studny 612 dostane 316 tisíc od ministerstva a 63,5 tisíce korun od města na opravu střechy za cca 633 tisíc korun.

Evidence psů

Podle nového zákona je čipování psů povinné celoplošně, stát však zároveň nezřídil centrální evidenci psů. Město Boskovice schválilo novou vyhlášku, na základě které bude mimo jiné nadále přispívat na čipování psa částkou 400 korun. Cena může být u různých veterinářů odlišná, avšak tento příspěvek by měl fungovat jako motivace, aby lidé psy přihlašovali do městské evidence. Tím umožní, aby městská policie při identifikaci zaběhnutého či ztraceného psa získala potřebné informace o jeho majiteli.

Obnova plakátovacích ploch

Vedení města se rozhodlo pro větší změnu v provozování i podobě sítě plakátovacích ploch. V současné době město vlastní šest plakátovacích ploch, které pronajímá agentuře D-Production. Ta se o plochy stará, provozuje je a zároveň je smluvně vázána k výlepu plakátů na městské akce. Dalších dvanáct ploch pak agentura přímo vlastní.

Město zkontrolovalo stav jednotlivých ploch a rozhodlo se, že pořídí plochy nové a ukončí nájemní smlouvu s agenturou. A pořídí další, vlastní plochy. „Pro kompletní pokrytí města Boskovice sítí plakátovacích ploch byly vybrány nové lokality: ulice Dukelská, Hybešova, Hradní, U Lázní, Na Výsluní – Květná, Rovná a Plačkova,“ popisuje vedení města. Nově navrhovaná umístění jsou převážně na pozemcích, které město vlastní. Plochy patřící agentuře město odkupovat nebude, podle vedoucího majetkového odboru Pavla Musila jsou již za hranicí životnosti. Nové plochy nakoupí a budou o ně pečovat městské Služby. Městský architekt Zdeněk Fránek jednoznačně doporučil pořídit plakátovací plochy společnosti mmcité s výlepovou plochou 1,5✕2,5 metru.

Prominutí nájemného a tisk štítů

Jak jsme již informovali v samostatném textu, městská rada zareagovala na současnou situaci nouzového stavu tím, že odpustila podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách a jejichž činnost byla pozastavena, nájem na celou dobu, kdy budou muset mít zavřeno. Jedná se o šestnáct podniků, měsíčně tak městský rozpočet přijde o 290 tisíc korun.

Dále městská rada schválila dohodu se základní školou, jejímž je město zřizovatelem, že se zde na 3D tiskárně budou tisknout štíty pro využití v nemocnici a sociálních službách.

Dotace na slam poetry

Napodruhé rada schválila dotaci v rámci dotačního titulu pro kulturu a volnočasové aktivity na další ročník akce Slam poetry. Vedení města neupřesnilo důvody, proč napoprvé dotaci neschválilo spolu s ostatními, ani jaké konkrétní informace si radní vyžádali. Projekt dosáhl v hodnocení komise přesně průměrný počet 9 bodů, který je nutný pro přidělení dotace. Na Slam tak jeho pořadatel Oldřich Brzobohatý obdrží 17 tisíc korun.

Hala a pozemky v Červené zahradě

Po předchozím jednání městské rady vedení města informovalo, že zadání na sportovní halu a vyhlášení architektonické soutěže na stavbu na Hybešově ulici může ještě změnit výsledek jednání ohledně odkupů v Červené zahradě. Po aktuálním jednání rady vedení radnice neposkytlo konkrétnější informace, jak jednání probíhají, jaké varianty se zvažují a jestli posun v jednání může znamenat i ukončení záměru stavět na Hybešově. „Vše je v procesu jednání, poměrně intenzivních,“ odpověděl stručně starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) na otázky Ohlasů související se stavbou na Hybešově i s jednáním o pozemcích.

Občerstvení ve skleníku

Rozhodnuto bylo také o výběru provozovatele občerstvení v zámeckém skleníku. Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) město dostalo dvě nabídky a výběrová komise po vyhodnocení následně doporučila uzavření nájemní smlouvy s uchazečem AZ Catering s.r.o. – tedy firmou, která občerstvení provozovala i v minulých letech. Nyní však dojde k některým změnám v provozu. „Dochází k detailnějšímu popisu smlouvy, rozšíření povinností nájemce, třeba od kdy do kdy má být otevřená zahrádka, platbě energií,“ doplnil Lukáš Holík. Smlouvu bude na příštím jednání městské rady předkládat ředitel KZMB.

Cena za knihovnu

Ani na minulém jednání rady vedení města stále neznalo projektovou cenu za knihovnu na ulici Kapitána Jaroše podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. „V této chvíli stále ještě nemáme kompletní a oficiální čísla. Záležitost stále urgujeme. Máme pouze odhad blížící se finální částce, ale jelikož se jedná o tak významný projekt, kde není místo na odhady a domněnky, částku zveřejníme po obdržení kompletního materiálu od projektanta,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík.

další zpravodajství