Novinky z nemocnice: jeden pozitivní test a záměr koupit vlastní analyzátor

Boskovická nemocnice zatím odeslala k analýze něco přes devadesát vzorků svých pacientů. Pozitivní byl pouze jeden z nich. Na okrese je celkem sedmnáct případů pozitivně testovaných. Pro urychlení testů chtějí v Boskovicích pořídit vlastní analyzátor.

foto: Tomáš Trumpeš

„Od zavedení kontroly pacientů do dnešního dne jsme se setkali s devadesáti dvěma podezřelými pacienty, kterým jsme provedli testy. Pozitivní byl jeden,“ uvedl v úterý 14. dubna odpoledne jednatel boskovické nemocnice Dan Štěpánský. Kromě přímých příznaků jako vysoká teplota, dušnost či suchých kašel se hlavně v počátcích řešila také cestovatelská anamnéza – tedy lidé, kteří se vrátili z oblastí s vysokým výskytem nemoci covid-19. Velká část pacientů s podezřením na nemoc covid-19 jsou pacienti přivezení záchrannou službou. Mají jiné zdravotní potíže, které mohou být kombinovány s nákazou.

V Boskovicích podezřelým případům odeberou testovací vzorek a rychlým poslem ho odešlou do laboratoří v Brně k vyhodnocení. „O výsledcích nás informují telefonicky, abychom mohli okamžitě zareagovat s překladem pacienta podle výsledků testu,“ vysvětlil Dan Štěpánský.

V Boskovicích tedy na specializovaném oddělení Covid, které je striktně odděleno od ostatního provozu a má samostatný vchod i výtah, provádějí diagnostické postupy a pacienti zde čekají na výsledek testu. „Ke všem těmto pacientům přistupujeme, jako kdyby byli pozitivní,“ popsal jednatel nemocnice. Zaměstnanci jsou při kontaktu s pacienty vybaveni ochrannými pomůckami v maximálním rozsahu. Když je nákaza vyloučena, jako se doposud stalo v drtivé většině případů, pacient se přemístí na standardní oddělení. Jediný doposud pozitivně testovaný pacient byl převezen na kliniku infekčních chorob do brněnské fakultní nemocnice.

Další část testovaných jsou pacienti před přeložením do jiného zdravotnického zařízení. Všechna zdravotnická zařízení dnes vyžadují před přijetím pacienta negativní výsledek testování, aby příchozí pacient z Boskovic nenakazil ostatní v novém zařízení.

Personál v boskovické nemocnici zatím netestovali, vzhledem k tomu, že zde nedošlo k nákaze. Jediné případy se týkaly personálu, který byl v karanténě kvůli cestovatelské anamnéze. Tito zaměstnanci nemocnice se před nástupem do práce sami dobrovolně testovali a měli negativní výsledky. Tyto testy nejsou zahrnuty ve statistikách nemocnice, zmíněných 92 případů se týká jen pacientů.

Zároveň je možné, že v Boskovicích jsou další pozitivně testovaní lidé s nemocí covid-19, kteří neprošli nemocnicí a byli testováni kupříkladu v Brně. Jejich počet ale podle Dana Štěpánského nebude nijak vysoký – podle informací, které poskytuje krajská hygienická stanice, je na okrese Blansko ke 14. dubnu zatím celkem sedmnáct pacientů s pozitivním výsledkem testu. „O těchto pacientech neznáme detaily, ale lze předpokládat, že ti s vážným průběhem se nacházejí na lůžkách s intenzivní péčí v Brně, ti s méně vážným průběhem na klinice infekčních chorob a ti s bezpříznakoví či s minimálními příznaky jsou v domácím léčení,“ vysvětlil jednatel nemocnice.

Jednatel nemocnice Dan ŠtěpánskýJednatel nemocnice Dan Štěpánský   foto: Tomáš Trumpeš

Vývoj pandemie a přípravy

V rámci pokynů z ministerstva zdravotnictví a z kraje se v nemocnici musejí připravovat také na horší scénáře průběhu pandemie. „Kromě specializovaného oddělení pro záchyt a diagnostiku musíme disponovat také vyčleněnou lůžkovou kapacitou, která by v případě nekontrolovaného růstu nákazy byla využita především pro hospitalizaci a léčbu pacientů ze zařízení sociálních služeb,“ řekl Dan Štěpánský s tím, že v této věkové kategorii se jedná o nejzranitelnější skupinu obyvatel, proto se zdravotnická síť připravuje na situaci, že by se nákaza rozšířila právě tam. „Musíme být připraveni tyto pacienty přijímat, zejména pokud by došlo k naplnění kapacit v brněnských fakultních nemocnicích,“ dodal šéf boskovické nemocnice.

Nemocnice je součástí monitoringu intenzivní péče a prakticky v reálném čase do celostátního systému sděluje dostupnost veškerých technologií a lůžek intenzivní péče. Intenzivní péče pro pacienty s nemocí covid-19 je zatím s ohledem na současný stav šíření infekce plně dostupná v Brně, a to s velkou rezervou.

V hodnocení dosavadního průběhu šíření nemoci je Dan Štěpánský zatím zdrženlivý. Budoucí týdny podle něj především ukážou, jak se projeví případný pokles obav a uvolnění chování lidí během velikonočních svátků. To se naplno projeví až po uplynutí inkubační doby nemoci a může to zvrátit vývoj počtu nových nakažených. „Na to by stát musel odpovídajícím způsobem reagovat. Nicméně z toho, jak se vyvíjí nákaza k dnešnímu dni, je jasné, že došlo k výraznému zbrždění rozšiřování nákazy v populaci,“ vyjádřil se Dan Štěpánský.

Situace v nemocnici

„Pracujeme pod obrovským tlakem,“ shrnuje jednatel atmosféru, která dnes v nemocnici panuje. Byl vyčleněn personál, který pracuje na novém oddělení a podle jednatele musí být nejen kvalifikovaný, ale také dostatečně psychicky odolný a připravený pracovat pod velikým stresem. „Snažíme se velmi citlivě oddělit jednotlivé týmy, které pracují na specializovaném oddělení, aby nedocházelo k případné kontaminaci zbytku personálu,“ popsal šéf nemocnice. Dále pokračují opatření jako omezení vstupu do nemocnice, omezení pohybu pacientů, omezení výkonů jen na akutní – a to samo o sobě působí na náladu personálu negativně. K uvolnění napětí a situace v nemocnici podle něj rozhodně nepřispívají nejrůznější fámy, které se po městě šíří o počtu nakažených. I proto je Dan Štěpánský velmi odsuzuje. „Jsme vůči veřejnosti velmi otevření, veškerá čísla, která jsem dnes prezentoval, pravdivě popisují situaci,“ zdůraznil jednatel.

Po vyhlášení nouzového stavu byla v nemocnicích přijata opatření, která v souvislosti s ochrannou personálu a vytvoření kapacit pro léčení pacientů s nemocí covid-19 mimo jiné znamenala, že nemocnice omezily svůj provoz na ryze akutní výkony. Velmi omezen byl tedy provoz oddělení jako rehabilitace, kardioambulance, gastroambulance, logopedie a podobně. Omezeny byly i operační výkony, opět na výhradně akutní případy. Čekat tak musejí kupříkladu pacienti, kteří již měli naplánované ortopedické operace. Omezení služeb má obrovský vliv na celkovou výkonnost nemocnice, od které se budou odvíjet její budoucí příjmy dle úhradové vyhlášky. „Vzhledem k tomu, že k tomu došlo z nařízení státních orgánů, předpokládáme, že to bude s nemocnicemi diskutováno a bude nám to kompenzováno,“ uvedl Dan Štěpánský. Pracovníci oddělení, která byla omezena, vypomáhají na jiných odděleních, případně v současném zvláštním provozu.

Konkrétní informace či pokyny směřující k opětovnému rozšíření zdravotních výkonů nemocnice ještě nemá. Jednatel nemocnice Dan Štěpánský zaznamenal pouze výroky ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že se o jednotlivých krocích v uvolnění těchto opatření uvažuje a podle vývoje nákazy budou zveřejněny v příštích týdnech.

Pořízení analyzátoru

Krizový štáb nemocnice v minulém týdnu rozhodl, že pořídí analyzátor, který by umožnil provádět PCR testy na přítomnost viru a tedy diagnostiku nemoci covid-19 přímo v Boskovicích. Tím by se nemocnice zbavila prodlevy, která vzniká kvůli odesílání vzorků do Brna. Dnes znají v Boskovicích výsledky provedených testů v lepším případě do jednoho dne, v případě víkendu i později. „Pro nás to znamená výrazné prodloužení pobytu podezřelého pacienta u nás na specializovaném oddělení. To blokuje personál a vyžaduje to mimořádná opatření z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví při práci,“ vysvětluje Dan Štěpánský. Díky vlastnímu analyzátoru by výsledky zdravotníci měli v řádu jednotek hodin.

Analyzátor stojí téměř milion korun, nemocnice vyjednává o jeho zakoupení s dovozcem. Dnes panuje poměrně velká konkurence mezi nemocnicemi, které si jej chtějí pořídit. V Boskovicích předpokládají, že by jej mohli mít k dispozici do konce dubna.

Pořízení přístroje logicky nebylo v investičním plánu na tento rok, nemocnice se proto mimo jiné obrátila na významné podnikatele a firmy ve městě a v regionu, aby jí na pořízení přístroje přispěli. Podle jednatele Dana Štěpánského již mají pozitivní odezvu. Pořízení přístroje by znamenalo výrazné zvýšení komfortu pro celou spádovou oblast. Šéf boskovické nemocnice zároveň zdůrazňuje, že se nejedná o investici na krátkou dobu nejhorších týdnů či měsíců pandemie. Přístroj bude nemocnice využívat pro diagnostiku i v budoucnu, kdy už snad situace nebude tak kritická. „Ale ta nemoc tady s námi zůstane, budeme se s ní muset naučit žít,“ uzavřel Dan Štěpánský.

další zpravodajství