Ze zastupitelstva: Čestné občanství pro Huga Mensdorff-Pouilly a dvě hodiny debaty o hale

První letošní jednání boskovického zastupitelstva mělo jedno dominantní téma, a to zařazení lezecké stěny do zadání na novou sportovní halu na Hybešově ulici. Zastupitelstvo poprvé jednalo v novém složení, Tomáše Pléhu vystřídal Michal Knödl (oba KDU-ČSL). Z jednání se omluvili Hana Nedomová (ČSSD) a Vladimír Farský (KSČM).

Hugo Mensdorff-Pouilly přebírá čestné občanství městaHugo Mensdorff-Pouilly přebírá čestné občanství města   foto: Tomáš Trumpeš

Hned na začátku jednání zastupitelé projednávali zařazení dalšího bodu do programu, a to bodu věnovaného právě zahrnutí lezecké stěny do zadání na sportovní halu na Hybešově. Samostatný bod chtěli tématu věnovat opoziční Piráti, zastupitelstvo však jejich návrh odmítlo.

Následovaly dva zvláštní slavnostní body jednání. Nejprve si z rukou starosty města převzal čestné občanství Hugo Mensdorff-Pouilly, který v děkovné řeči prohlásil, že ocenění by si zasloužili hlavně jeho rodiče, především otec, který měl po celý život k Boskovicím silný vztah, ačkoliv se Boskovice v různých dobách nezachovaly zrovna dobře. „Ať všichni žijí ve zdraví, ve slušnosti a v dobrotě. Děkuji vám mnohokrát,“ uzavřel svou řeč Hugo Mensdorff-Pouilly.

Následně složil svůj zastupitelský slib nový člen zastupitelstva Michal Knödl (KDU-ČSL), který nahradí Tomáše Pléhu, jenž na svůj mandát rezignoval. V kontrolním výboru Tomáše Pléhu vystřídá Jan Vaňhara.

V části věnované dotazům a připomínkám občanů se nejprve ozval občan, kterému se nelíbilo, že zastupitelé neschválili zařazení lezecké stěny na jednání. Starosta Jaroslav Dohnálek mu vysvětlil, že tématem se bude zastupitelstvo zabývat v bodě věnovaném odpovědi na petici občanů. Další téma už přítomní občané neotevřeli.

Dotace

Zastupitelé schválili dotaci pro pražský Unijazz na pořádání festivalu Boskovice 2020. Pořadatelé žádali o 250 tisíc, zastupitelé ale schválili nižší částku – tedy stejně jako loni 200 tisíc, se kterými počítal rozpočet.

Dotaci 170 tisíc schválili zastupitelé pořadatelům Boskovických běhů, ti žádali o 300 tisíc korun. Dále zastupitelé také potvrdili návrh městské rady na dokrytí provozu prodejny ve Vratíkově ve výši 120 tisíc korun. Jednota žádala přes 167 tisíc.

Speciální dotaci mimo dotační systém do sportu dostali boskovičtí fotbalisté, a to 200 tisíc korun. Peníze potřebují na účast mladých fotbalistů ve vyšších soutěžích. Bez diskuzí pak zastupitelé schválili také kompletní dotace pro sportovní kluby, a to celkem přes 4,7 milionu korun.

Odměny politiků

Na základě úpravy zákona si zastupitelstvo odsouhlasilo také nové odměny za práci vlastních členů a souběžně zvýšilo úvazek neuvolněnému místostarostovi Radkovi Mazáčovi (Sportovci) z jedné pětiny na dvě pětiny. Místo asi 8,5 tisíc korun bude nyní místostarosta za výkon své funkce dostávat necelých 17 tisíc korun. Radní si polepší o necelých tisíc korun na asi 9,5 tisíc korun, zastupitelé asi o dvě stě korun, nově budou dostávat zhruba 2350 korun. Zvýšení vychází z nařízení vlády.

Užívání pyrotechniky

Dále se zastupitelé zabývali návrhem radního Petra Axmana (ANO) na zřízení obecně závazné vyhlášky týkající se užívání pyrotechniky. Vedení města schválení takové vyhlášky nedoporučilo, především s ohledem na to, že město není schopno zajistit její dodržování. Podle vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošné řešení formou vyhlášky nedoporučuje ani ministerstvo vnitra. Kristýnu Znamenáčkovou (Piráti) zajímalo, jestli město v souvislosti s osvětou nezvažovalo, že by upustilo od vlastního ohňostroje na Silvestra. „Nezvažovalo, může zvažovat,“ odpověděl stručně starosta Jaroslav Dohnálek.

Tibetská vlajka

Zastupitelé dále rozhodovali, jestli se Boskovice připojí k akci Vlajka pro Tibet. „Vlajka je symbol. Jde o symbolické vyjádření a myslím, že bychom se měli připojit i proto, že jsme byli okupovaný národ,“ vyjádřil se Jan Nádvorník (Piráti), který rovněž uvedl, že jednání zastupitelstva vyšlo symbolicky právě na 25. února, tedy na výročí komunistického převratu. Zastupitelé velkou většinou vyvěšení vlajky schválili, zdrželi se pouze Vladimír Ochmanský (ODS), Radek Mazáč (Sportovci), Josef Opatřil (KSČM) a Jaroslav Oldřich (Boskováci).

Lezecká stěna

Tématu lezecké stěny byl věnován bod, v rámci kterého zastupitelé odpovídali na petici, která žádala zařazení lezecké stěny do zadání na sportovní halu na Hybešově ulici.

Podle místostarosty Radka Mazáče se město chce zabývat i jinou alternativou, než je umístění lezecké stěny v nové hale na Hybešově. Zde by podle odhadu města pořízení oddělených prostor pro stěnu cenu haly navýšilo o 5–7 milionů korun. Alternativou by měl být záměr Střední školy André Citroëna vybudovat lezeckou stěnu ve vlastní tělocvičně. Město by se připojilo s tím, že polovinu stěny by zaplatila škola a polovinu město. Lezci by si pak tělocvičnu mohli pronajímat. Celkové náklady by se vyšplhaly asi na půl milionu korun. Stěna by však byla nižší, takže by se zde kupříkladu nemohly konat regulérní lezecké soutěže.

Ředitel školy Karel Ošlejšek, který je zároveň zastupitelem za opoziční ČSSD, se vyjádřil, že aktivita jeho školy nevznikla za účelem zhatit vytvoření plnohodnotné stěny v Boskovicích. Škola chce stěnu budovat pro sebe, ale předpokládala, že by ji do doby, než plnohodnotná stěna ve městě vznikne, nabídla i veřejnosti. Výška lezecké stěny by byla 7,5 metrů. Škola si nechává zpracovat studii na šířku 16 metrů, avšak počítá s tím, že sama by zafinancovala šířku 8 metrů. Stěna by měla být hotová k 1. září, tedy od začátku příštího školního roku. „Do budoucna jsem připraven v Boskovicích podpořit vytvoření takové stěny, která by splňovala parametry úplně,“ uzavřel své vyjádření Karel Ošlejšek.

Na dotaz zastupitele Petra Axmana upřesnil, že stěnu by bylo možné využívat i o víkendech, kdy tělocvična nyní plně využita není. O víkendech by zde zůstávalo pro lezce asi 7 hodin. Ve všední dny probíhá zhruba do 14 hodin výuka, dále zde sportují další sálové sporty, takže odhad ředitele je zhruba 2–3 volné hodiny.

Radek Šamšula (Piráti) zdůraznil, že stavba sportovní haly, která bude mít potřebnou výšku, je jedinečnou příležitostí vybudovat zde novou lezeckou stěnu. Podobná příležitost se nemusí opakovat desítky let.

V následné debatě vystoupilo také několik zastánců lezecké stěny z řad občanů a také autor petice, pod kterou se podepsalo 280 lidí, architekt Petr Ondráček. Své stanovisko pronesl také starosta Jaroslav Dohnálek, který apeloval na rozpočtovou odpovědnost a zdůrazňoval finanční limity města.

Na závěr diskuse podali Piráti protinávrh, v rámci kterého doplnili odpověď autorovi petice a navrhli uspořádat ještě setkání s občany na toto téma. Jejich protinávrh ale zastupitelstvem neprošel – kromě tří Pirátů už ho podpořila jen Dagmar Hamalová z KDU-ČSL, Dominik Božek z TOP 09 a Karel Ošlejšek s Milanem Janáčem z ČSSD.

Následně však zastupitelé neschválili ani původní znění odpovědi, kterou koncipoval místostarosta Radek Mazáč. Z koaličních zastupitelů ho nepodpořili Jiří Pevný (Sportovci) a Pavel Vlach s Dominikem Božkem z TOP 09. Zdržel se i místostarosta Lukáš Holík (ANO). V projednávaném budě se tedy nepodařilo schválit žádné usnesení, a tudíž ani žádnou verzi odpovědi na petici. Podle tajemníka Davida Škvařila to znamená, že město autorovi petice pouze odpoví, že petici zastupitelstvo projednalo a nepřijalo k ní žádné usnesení.

Od starosty na zastupitelstvu také zaznělo, že zadání na sportovní halu by mělo být vytvořeno do 17. března. Tento termín však nechtěl po konci schůze Ohlasům potvrdit Radek Mazáč, který si spíše myslí, že bude potřeba delší diskuze. Podle něj je problematika širší, nejen o lezecké stěně, ale i další sportech. Jasný tak není ani termín setkání s obyvateli Na Výsluní, kterým se stavba haly v sousedství nelíbí. O dalším postupu se podle místostarosty rozhodne během týdne.

Kuželna

V samostatném příspěvku vystoupil také zástupce kuželkářů Petr Papoušek. Zdůraznil úspěchy a tradici tohoto sportu v Boskovicích a upozornil, že současná kuželna je v soukromých rukou a hlavně je již zcela nevyhovující. Proto kuželkáři usilovali o to, aby kuželna byla také součástí zadání na sportovní halu, což se ovšem nestalo. Zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) mu odpověděl, že s kuželnou se počítá v areálu Červené zahrady a vzhledem k tomu, že na Hybešově se zformoval spolek občanů, kteří stavbu odmítají, dočkají se kuželkáři nové kuželny pravděpodobně dříve, než kdyby měla být v hale na Hybešově. Petr Papoušek se následně vyjádřil, že stavba samostatné kuželny mimo halu bude z jeho pohledu náročná a drahá, kuželkáři by uvítali kuželnu jako součást haly.

Úpravy rozpočtu

Po bloku drobnějších majetkových záležitostí se zastupitelstvo věnovalo finančním otázkám. Takřka bez diskuzí se tentokrát obešlo i schvalování rozpočtového opatření, které nepřineslo žádné velké změny. K těm nejzávažnějším patří navýšení ceny oprav letního kina asi o dva miliony korun. Finance budou směřovat především na několik dalších menších stavebních úprav, jejichž potřebnost vyplynula během stavby z připomínek zástupců KZMB.

Schválen byl rovněž střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021–2025. Ten počítá s tím, že by město během let 2021 a 2022 čerpalo 120 milionů investičního úvěru a splatilo z něj prvních 50 milionů v letech 2022–2025. Z největších investic počítá se stavbou křižovatky pod poštou za 35 milionů, s knihovnou za 120 milionů s přispěním dotace ve výši 60 procent, se sportovní halou za více než 140 milionů s dotací ve výši 20 procent, dále s pravidelnou investicí 20 milionů ročně do nemocnice, se 45 miliony za výkupy pozemků a s výstavbou v lokalitě Za Nemocnicí za více než 200 milionů opět s přispěním dotace, a to ve výši 50 procent.

Od vedoucí finančního odboru Dany Baláčová dostali zastupitelé také závěrečný rozpočet investic do Centra polytechnické výchovy a vzdělávání. Stručně lze konstatovat, že oproti původnímu předpokladu přibližně 10 milionů korun muselo město do stavby z vlastního rozpočtu vydat přibližně dvojnásobek, tedy něco přes 20 milionů korun. Navýšení způsobily jednak vícepráce asi za 5 milionů korun a také krácení dotace za strany státu, rovněž asi o pět milionů korun.

Podněty a připomínky zastupitelů

Závěrečný blok podnětů a připomínek zastupitelů využil především místostarosta Lukáš Holík (ANO). Ten zastupitele informoval o tom, že měl schůzku s ředitelem Správy železnic (dříve SŽDC) o Boskovické spojce. Podle Správy železnic se s výstavbou stále počítá, ačkoliv ji chce Lhota Rapotina blokovat. Investor pracuje s termínem zahájení stavby v letech 2023 či 2024. Ohledně vytvoření parkovacích míst či parkovacího domu se bude dále jednat.

Přes památkáře neprošel ani jeden z návrhů města na změnu regulačního plánu městské památkové zóny. V případě návrhu knihovny od Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše bude muset dojít ke změně materiálu opláštění budovy. Neprošla ani změna koeficientu zastavěnosti u jízdárny. „O to ještě zabojujeme,“ vyjádřil se Lukáš Holík. Ten dále představil další kroky ohledně odpadového hospodářství. Město bude jednat s předsedy boskovických SVJ a 19. března bude další setkání s veřejností.

Místostarosta dále informoval, že během měsíce by měl být hotov nový posudek, jaké zatížení unese most na Dukelské. U něj se totiž kvůli špatnému stavu snižuje nosnost na třetinu. Nový posudek zatížení městu přislíbila Správa a údržba silnic. Následně bude asi během tří měsíců rozhodnuto, jestli se most bude bourat a stavět nový, nebo dojde k rekonstrukci. Aktuálně bude nosnost mostu omezena na 18 tun.

Místostarosta Lukáš Holík dále oznámil, že bude spuštěno hlasování, pomocí kterého má být vybrán vítězný návrh na výzdobu zdi v Pilském údolí. Návrhy připravili žáci a studenti boskovických škol.

Petra Malacha (ČSSD) zajímalo, zda by nebylo možné urychlit vybudování přechodu pro chodce přes Hybešovu ulici, a to především proto, že tudy chodí děti z Výsluní do Zelené školy. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že dopravní policie schválí kladné stanovisko až po dokončení finální etapy výstavby na místě bývalé Slámovy pily. Petra Malacha dále zajímal stav žádosti o dotaci na přestavbu domu pro osadní výbor na Hrádkově. Podle vedení města není ještě o dotaci rozhodnuto, ale mají informaci, že žádostí je hodně. Nějakou podporu by ale město získat mělo.

Senátorka a opoziční zastupitelka za KDU-ČSL Jaromíra Vítková informovala, že krajská rada schválila, že se bude pokračovat v opravách silnice v Podhradí z Pilského údolí. Dále ji zajímalo, jakým způsobem se pro město projevila změna ve výkupu papírového odpadu a PET lahví. „Firmy, které plast a papír vykupují, s tím problém mají. My máme smlouvu se Suezem a je nám v podstatě jedno, co oni s tím udělají dál,“ vysvětlil Lukáš Holík, že města se změna zatím nedotkla. V tomto roce by mělo být jasnější, jak se tato část trhu s odpady bude dál vyvíjet.

Místostarosta Lukáš Holík dále oznámil, že 9. března se bude konat veřejné jednání s obyvateli ulice Švermova. Ti si stěžují na to, že část aleje v této ulici tvoří třešně, jejichž plody jim vadí. A žádají o odstranění těch stromů. Na to reagoval zastupitel Jiří Pevný (Sportovci). „Prosím vás, buďme vstřícní k občanům, ale mně vadí, že mně kolem bytovky jezdí auta! Mám pocit, že debatu s občany dáváme ad absurdum. Žijeme snad ve městě, a to si v každé ulici bude kdokoliv vyskakovat, že mu tam něco vadí? Ať se na mě ve Švermově zlobí, ale ať to nedopadne tak, že nám budou diktovat: mně vadí, že tady jezdí náklaďáky, támhle bude někomu vadit, že křičí lidi nebo děcka. Takže já jako velký přítel zeleně doufám, že se nedozvím, že v ulici ke gymnáziu se bude něco kácet. Že budete mít takovou sílu vysvětlit jim, že takhle ne. Byť bydlím na jiném konci Boskovic, jsem občan tohoto města a mně se tam ta zeleň zase líbí,“ vyjádřil se Jiří Pevný. Místostarosta ho pozval na setkání s občany, aby tam svůj názor zopakoval. „Já se na to chystám,“ dodal Jiří Pevný, jehož vystoupení celé jednání zastupitelstva uzavřelo.

další zpravodajství