Ohlasy naživo: rozhovor s místostarostou Radkem Mazáčem

Hostem dalšího setkání cyklu Ohlasy naživo byl ve čtvrtek 16. ledna boskovický místostarosta Radek Mazáč (Sportovci). K poslechu nabízíme úvodní rozhovor, který proběhl v kulturním a komunitním centru Prostor.

Rozhovor místostarostou Radkem Mazáčem proběhl ve chvíli, kdy vrcholí příprava zadání klíčové sportovní investice – nové sportovní haly, která má stát na Hybešově ulici u národohospodářské školy.

Nejprve jsme však mluvili o počátcích působení Radka Mazáče v boskovické politice. Co ho vedlo k veřejnému angažmá a kladl si nějaké konkrétní cíle, které chtěl v Boskovicích prosadit? Vrátili jsme se také k výsledku komunálních voleb na podzim 2018 a k momentu, kdy se stal místostarostou.

Sportovci kandidovali pod záštitou politického hnutí Starostové a nezávislí. Proto nás zajímalo, jakou vazbu má Radek Mazáč na toto hnutí, co ho s ním spojuje a jestli má ambice angažovat se i ve vyšší politice.

Pak už jsme se věnovali hlavnímu tématu – sportovní hale. Jak daleko je příprava architektonické soutěže? Co je obsahem zadání? Je ještě možné debatovat o tom, že bychom do zadání přidali lezeckou stěnu? Vrátili jsme se také k výběru lokality, zajímalo nás, jestli se Radek Mazáč smířil s tím, že vyhrála jiná varianta, než Sportovci prosazovali. A také jak je tato varianta reálná – mohou ji zablokovat občané z nejbližšího okolí? Může zde vzniknout politická vůle, která prosadí další revokaci usnesení a halu přesměruje jinam?

Jakým sportům má tedy hala sloužit? Ptali jsme se i na to, jestli je výhledově možné vzkřísit halové sporty, které v Boskovicích již neexistují, a udržet ty stávající. Co to znamená kromě postavení haly? Bude dost trenérů a samotných sportovců?

Důležitou otázkou je samozřejmě financování haly. Nyní se čeká na projektový odhad ceny za knihovnu, takže nás zajímalo, jestli se u haly počítá s nějakým předběžným odhadem ceny a jestli se podobně jako u knihovny deklaruje, že pokud má v Boskovicích vyrůst, musí se na její stavbu získat dotace. Cítí se místostarosta pro sport pod takovým tlakem, že pokud nesežene pár desítek milionů dotace, nová hala nebude?

Na závěr jsme se od sportovních témat přesunuli k dalším gescím místostarosty Radka Mazáče. Zajímalo nás, proč se nesníží četnost sečí městských trávníků, ale také obecnější téma strategického rozvoje města. Neutichlo tak trochu téma plánování budoucnosti pod nánosem snah řešit dluhy z minulosti, jako je stavba knihovny, haly či řešení křižovatky u pošty? Má město nějaký plán, jak se rozvíjet?

A bude mít místostarosta Radek Mazáč chuť na této budoucnosti politicky participovat i po roce 2022 a přemýšlí už dnes o tom, jestli by chtěl vést kandidátku Sportovců i do příštích voleb?

další podcast