Z radnice: Zvýšení poplatku za odpady, Zelené Boskovice a hřiště Na Výsluní

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině října. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Tradičního silvestrovského ohňostroje se letos dotkne rekonstrukce letního kinaTradičního silvestrovského ohňostroje se letos dotkne rekonstrukce letního kina   foto: Tomáš Znamenáček

Malování v nemocnici

Boskovická nemocnice si se souhlasem městské rady jakožto valné hromady společnosti Nemocnice Boskovice s. r. o. nasmlouvá firmu na malířské a natěračské práce k pravidelné spolupráci. V současné době probíhá malování prostor nárazově na základě individuálních smluv vždy na konkrétní práce. Tento postup však nedokáže plně pokrýt potřeby nemocnice, kdy náhle vznikají potřeby malířských prací v průběhu celého roku. „Je to velikánská budova, pořád se tam něco natírá. Drobnosti dělá údržba, ale pro větší celky tam není tolik lidí, aby to zvládali,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Veřejnoprávní smlouvy o přestupcích

Boskovice coby obec s rozšířenou působností (ORP) nabízí okolním obcím vyřizování jejich přestupkové agendy. Doteď služba fungovala v rámci paušálního poplatku, nyní si Boskovice stanovily, že budou požadovat 4500 korun za vyřízení jednoho přestupku a 1000 korun za rok v případě, že žádný přestupek oznámen nebude. „Naše komise je přetížená. Kdo na to nepřistoupí, ať si přestupky řeší tak, jak mu ukládá zákon. Obce jsou v tomto svébytné a samostatné,“ vysvětlil starosta. Pokud obce nevyužijí možnost přenést přestupkové řízení na Boskovice, musí si řešení zajistit vlastními zaměstnanci nebo externím právníkem.

Tajemník David Škvařil starostu doplnil, že nový postup si vynutila také změna legislativy, protože zatímco doteď řešily Boskovice pouze přestupky proti občanskému soužití, nyní by na ně dopadly úplně všechny přestupky z jednotlivých obcí. „Bude to i spravedlivější. Některé obce měly přestupků hodně, některé žádné,“ upřesnil ještě tajemník. Z některých obcí podle něj přicházejí jednotky přestupků, z jiných desítky, přičemž to nezávisí na velikosti obce. O novou formu spolupráce s Boskovicemi projevilo zájem prozatím 13 obcí ze 73 v ORP. Částku 4500 korun Boskovice stanovily na základě průzkumu v Jihomoravském kraji, kde se přiřadily spíše k těm dražším.

Výkup dříví

V souvislosti s kůrovcovou kalamitou došlo k dalšímu poklesu cen dříví. Město uzavřelo se správcem městských lesů firmou MP Lesy dodatek ke kupní smlouvě, na základě kterého bude moci využít lepší cenové podmínky prodeje takzvaného sortimentu „Čína“ pro smrkové dříví. „Bohužel jsme v oblasti, kde kůrovec řádí naplno. Jsme postižení touto kalamitou,“ uvedl starosta Dohnálek. Město má zhruba 260 hektarů lesů, z toho 67 procent je smrkový porost, u kterého je jen otázkou času, kdy zcela zmizí. Hospodaření v lesích se propadá do ztráty.

Jak se žije v Boskovicích

Město zveřejnilo výsledky ankety Jak se žije v Boskovicích, kterou v srpnu a září letošního roku provedla společnost AQE advisors formou dotazníkového šetření mezi občany. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní s životem ve městě spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření je nadmíru pozitivní, spokojenost převládala u většiny respondentů.

„Na data bychom chtěli navázat,“ okomentoval výsledky starosta Dohnálek. Celkově skončily Boskovice na 56. místě z více než 200 zkoumaných města v České republice. Podrobnější výsledky lze najít na internetové adrese obcevdatech.cz. Mezi největší nedostatky, které šetření odhalilo, patří drahé bydlení a odchod mladých lidí. Problém je také dopravní dostupnost města.

Nový systém odpadů

Město už má k dispozici první data z ankety ohledně nového motivačního systému odpadového hospodářství. Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) ukazují, že o systém je zájem. Nyní budou mít občané možnost se zapojit do systému. Začátkem roku začne město připravovat žádost o dotaci, v tu chvíli už by mělo být jasné, kolik lidí se přihlásilo. Možnost přihlášení je do konce listopadu. Setkání s občany na toto téma proběhne 21. listopadu.

Součástí návrhu rozpočtu bude také návrh na novou výši poplatku za odpady. Vedení města zatím nechtělo říct, s jakými čísly konkrétně pracuje, ale připustilo, že poplatky se budou zvedat. „Ke zdražení bude muset dojít, zvedá se cena všech služeb. Ale díky novému systému dojde k úspoře pro toho, kdo bude třídit, protože si nasbírá plusové body,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek.

Vzhledem k tomu, že město navýšilo četnost svozů, zvedla se o více než 400 tisíc částka, kterou vyplácí firmě Suez, která se o svoz odpadu stará. „Uvědomuji si, že i v příštím roce bude potřeba na dalších místech přidat separační místa i svozy. Situace není uspokojivá,“ řekl místostarosta Lukáš Holík. Nový systém ale také umožní lepší evidenci. Důležité bude podle místostarosty vstoupit do jednání s podnikateli, kteří využívají veřejných separačních míst a nádoby plní vlastním odpadem.

Zelené Boskovice

Do konce roku bude mít město hotový pasport zeleně, díky kterému bude mít v evidenci každý strom. Ve spolupráci s městským architektem Zdeňkem Fránkem probíhá také mapování možností ve městě, kde by se dala zeleň rozšířit. „Chceme navázat projektem Zelené Boskovice a v řádu několika let vysadit desítky, nejlépe stovky stromů,“ popsal místostarosta Lukáš Holík. Kromě toho má městský architekt ve spolupráci se svými studenty z plzeňské univerzity připravit manuál pro vizuální řešení reklam na náměstí.

Odkup panského dvora

Starosta Jaroslav Dohnálek na tiskové konferenci popsal, že jedná o možnosti odkupu budovy panského dvora na Hradní ulici do majetku města. O jednání jsme informovali v samostatném článku.

Pokračování rekonstrukce letního kina

Koncem října by měla začít poslední etapa rekonstrukce letního kina. Nyní ještě dobíhají odvolací lhůty. Vzhledem ke stavbě je už víceméně jasné, že letos nebude moci v letním kině proběhnout silvestrovské promítání s ohňostrojem, město proto hledá jiné místo, kde by se tradiční akce mohla konat. V minulosti se už jednou z podobného důvodu akce konala u skleníku. Stejně tak se nestihne areál připravit pro případné pokračování studentské akce Majáles. Letní kino by totiž mělo znovu začít sloužit až ve druhé polovině června.

Hřiště, nebo parkoviště Na Výsluní

Investor takzvaných teras Na Výsluní, firma Bk Invest, připravuje dokumentaci pro změnu územního řízení, v rámci které by ráda místo sportovního hřiště postavila v lokalitě další parkoviště pro 24 aut. Město se k této změně záměru pouze vyjadřuje, rozhodovat bude státní správa – tedy stavební úřad. Městská rada vyjádřila už na minulém jednání svůj nesouhlas. „Shodli jsme se, že hřiště do té lokality patří. Koneckonců s tou vizí hřiště si tam obyvatelé byty kupovali. Jak se rozhodne, už není v naší moci,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.

Sportovní hala

Místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který se tiskové konference neúčastnil, informoval podle svých kolegů na jednání rady o postupu příprav stavby sportovní haly na Hybešově ulici. Oslovil sportovní kluby kvůli dokončení zadání pro vytvoření architektonické studie, dále se specifikují konkrétní parametry stavby. Výběr architektonických ateliérů pro vytvoření návrhů, ze kterých se bude finální řešení vybírat, má zajišťovat městský architekt. „Beru to tak, že se vkládáme do rukou pana architekta Fránka a on nás tím procesem provede,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík. Aktuální plán je takový, že město vyzve asi tři konkrétní ateliéry, ale umožní také dalším, aby projevily případný zájem a z takto přihlášených vybere třeba další dva účastníky soutěže.

Stavební úřady

Stavebních úřadů se týká také další věc, kterou nyní řeší stát a která by mohla významně dopadnout i na Boskovice. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje systémovou změnu, v rámci které by stavební úřady fungovaly v samostatném systému přímo pod ministerstvem, nikoliv jako zaměstnanci místních úřadů. Podle tajemníka Davida Škvařila proces přípravy této změny pokračuje i přes nesouhlas předsedy Nejvyššího správního soudu a Asociace ředitelů krajských úřadů. Svaz měst a obcí nyní požádal své členy o stanovisko, jestli město s touto cestou souhlasí. Rada se shodla, že ne. Dále se shodla, že pokud by k odluce došlo, není schopna novému úřadu poskytovat prostorové zázemí. „Je problematické mít dva úřady v jedné budově,“ uvedl tajemník. Pokud tedy ministerstvo změnu prosadí, stavební úřad si bude muset hledat nové prostory pro své kanceláře.

Krajské ambice

Rok před krajskými volbami se rozbíhají také přípravy stranických kandidátek. Starosta Jaroslav Dohnálek je podle svého vyjádření navržen, aby se o místo v kraji ucházel jako dvojka okresních nominací ODS. Je tudíž ochoten přijmout vyšší místo na kandidátce a usilovat o zvolení a práci v krajském zastupitelstvu. Místostarosta Lukáš Holík předpokládá, že bude rovněž druhý nebo třetí nominant hnutí ANO za okres Blansko, osobně ale krajské ambice nemá, protože má hodně práce v Boskovicích a teprve pak by se rád posunul dál. Aktuálně je jediným zástupcem Boskovic v krajském zastupitelstvu senátorka Jaromíra Vítková z KDU-ČSL. Ta však v první dvacítce již schválené lidovecké kandidátky pro krajské volby v příštím roce není, minule byla na sedmém místě.

další zpravodajství