Z radnice: Zápis do MŠ, výjimky pro noční akce a nový systém sběru odpadů

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé polovině června. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Rada města se kromě jiného zabývala také výjimkami z vyhlášky pro noční akceRada města se kromě jiného zabývala také výjimkami z vyhlášky pro noční akce   foto: Tomáš Znamenáček

Výsledek hospodaření nemocnice

Městská rada, která je valnou hromadou společnosti s ručením omezeným Nemocnice Boskovice, se zabývala loňským hospodářským výsledkem nemocnice. Ten už prošel nezávislým auditem, který potvrdil, že nemocnice skončila něco přes 2,5 milionu korun v plusu. Tyto peníze budou převedeny na účet nerozdělený zisk z minulých let. „Není mnoho nemocnic, které v této nelehké době hospodaří s kladným výsledkem,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Město ovšem do nemocnice ze svého rozpočtu loni dalo více než 25 milionů korun. O jmenování nového jednatele by měla rada rozhodnout 1. července, do výběrového řízení se přihlásil pouze stávající jednatel Dan Štěpánský.

Zápis do mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si pro příští školní rok podalo 169 zákonných zástupců. Z toho 163 žádá o pravidelnou docházku a 6 o individuální předškolní vzdělávání. Kapacita boskovické mateřské školy umožňuje přijmout 119 dětí, plus všech 6 do individuálního vzdělávání. Školka přijme všechny boskovické děti, které mají na přijetí právo, vyhověno bude také dětem starším tří let. Ze 44 odmítnutých žádostí je 19 dětí s pobytem mimo Boskovice, 24 dětí narozených až po 8. únoru 2017 a jedno dítě, které nesplňuje povinnost očkování.

Prázdninový provoz školky a školní družiny

O prázdninách budou všechna pracoviště mateřské školy uzavřena jen v přípravném týdnu od 26. srpna do 1. září. Jinak bude MŠ na Bílkově fungovat od 1. do 21. července, MŠ na Lidické od 22. července do 11. srpna a MŠ Na Dolech od 12. do 25. srpna.

Provoz školní družiny při základní škole bude zajištěn v přípravném týdnu od 26. do 30. srpna, jinak bude provoz na prázdniny přerušen. V minulosti byla družina uzavřena celé prázdniny, škola tak v přípravném týdnu vychází vstříc zájmu rodičů.

Boskovická pouť

Boskovická pouť letos proběhne 27. a 28. července. Lunapark bude umístěn na parkovišti na Bezručově ulici. Prodejní stánky budou rozmístěny na Masarykově náměstí.

Výjimky z vyhlášky pro noční akce

Městská rada udělila několik výjimek pořadatelům akci, kteří chtějí přetáhnout noční hodinu stanovenou vyhláškou. Konkrétně se jedná o červnovou akci Ticho nechcem, která bude probíhat až do jedné hodiny po půlnoci, o Filmový víkend ČSFD, který počítá s nočními projekcemi do pěti hodin do rána, o pouťové zábavy, které budou moci být do tří hodin, a o akci klubu Jízdárna, která je povolena do dvou hodin. Některé další letní akce už mají schválené výjimky z minulosti. Vyhláška stanoví limit do dvou hodin v noci pro víkendové akce o prázdninách a do půlnoci po zbytek roku.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka strávila rada diskusí o výjimkách hodně času a navázala na diskusi, která probíhala na zastupitelstvu. „Všichni si uvědomujeme, že akcí je v Boskovicích nemálo a že jsou do brzkých ranních hodin,“ uvedl starosta Dohnálek. Nejvíce debat bylo kolem termínu ukončení tanečních zábav. Ty nakonec musejí skončit o hodinu dříve, než pořadatelé požadovali. Výjimku až do pěti hodin udělila rada Filmovému víkendu ČSFD, protože se jedná o projekce, nikoliv o koncertní vystoupení. Po letní sezóně chce rada přistoupit k vyhodnocení. „Vím, že se to nebude pořadatelům líbit, ale od příštího roku – pokud to nebude něco pro Boskovice opravdu výjimečného a významného – se nekloníme k tomu udělovat výjimky a budeme spíše trvat na dodržování vyhlášky, tedy ukončování produkcí ve dvě hodiny v noci,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Dotace pro CPV

Městu přišly další peníze z dotace na výstavbu Centra polytechnické výchovy. Za stavbu už zaplatilo asi 45 milionů, z dotace dorazilo asi 20 milionů. Peníze dorazily se zpožděním a ponížené o 10% sankci, kterou město rozporuje.

Sportovní hala

Tisková konference se konala den před uzavřeným zastupitelským seminářem. Starosta Jaroslav Dohnálek vysvětlil, že na semináři ještě nezazní definitivní stanovisko koalice, kterou lokalitu upřednostňuje. „To bychom se nemuseli ani scházet s ostatními, byla by to schůzka pro schůzku,“ prohlásil starosta města. Způsob prezentace výběru lokality a příprav stavby sportovní haly pro veřejnost by podle starosty měl po semináři prezentovat místostarosta Radek Mazáč (Sportovci). Rozhodovat bude zastupitelstvo 10. září, městská rada se bude svým stanoviskem zabývat 27. srpna. Místostarosta Lukáš Holík (ANO) vyjádřil přání, že by pro vybranou lokalitu měla být alespoň dvoutřetinová většina v zastupitelstvu.

Změna systému odpadů

Místostarosta Lukáš Holík na tiskové konferenci také shrnul plán města na změnu odpadového hospodářství. Letos by město mělo vybrat firmu, která dostane na starost vytvoření motivačního a evidenčního systému. Po analýze bude vypracován návrh, jak by měl v Boskovicích systém fungovat. „Obecně lze říct, že chceme nastavit evidenci komunálního odpadu a evidenci všech separačních míst. A následně vytvořit systém door-to-door, kdy by každá domácnost měla na plast a papír buď nádoby, nebo by to bylo pomocí pytlového sběru,“ vysvětlil Lukáš Holík. Cílem je snížit množství komunálního odpadu. Separován by měl být také bioodpad, případně by domácnosti měly mít kompostér. „Musíme se připravit, že odpadové hospodářství bude dražší než dnes. Více peněz to bude stát každého občana, ale tímto to chceme nastavit tak, aby to nebyla přemrštěná částka,“ doplnil místostarosta. Pokud by město nereagovalo a nesplňovalo do budoucna zvyšující se požadavky na procentuální vytříděnost odpadů, částka by se zvyšovala opravdu výrazně.

Pokud město získá dotaci, testovací část systému door-to-door by měla být zavedena už letos. Město má vytipováno lokality, jejichž obyvatelé se do systému budou moci přihlásit. Dostanou nádoby a mohou začít s vlastním tříděním. „Vytipováno máme 600 domácností, kapacita první vlny je 200 domácností,“ uvedl místostarosta s tím, že pokud by se mezi šesti sty nenašlo dvě stě zájemců, obrátí se i na obyvatele dalších lokalit.

Další část dotace bude použita na polopodzemní kontejnery. Jestli bude město v žádosti o dotaci úspěšné, se dozví až po prázdninách. K problematice město také připravuje informační kampaň.

Kůrovcová kalamita

Tiskové konference se účastnila také senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL). Ta představila své aktivity související s bojem proti kůrovcové kalamitě; v Senátu je zpravodajkou petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, kterou podepsalo více než 1,6 tisíce lidí. Petenti apelují na vládu a parlament ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků a uvádějí svoji znepokojenost se situací v České republice – státu vytýkají pomalý a nepříliš efektivní postup při řešení kůrovcové kalamity. Upozorňují, že jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. „Situace je velice vážná. Nejde jen o vlastníky lesních pozemků a jejich majetek, v některých lokalitách se jedná už skoro o ekologickou katastrofu,“ uvedla Jaromíra Vítková.

Podle senátorky je důležité, že všechna dotčená ministerstva jsou v souladu. Pro letošní rok by ministerstvo financí mělo vyhradit 3 miliardy korun a příští rok 5 miliard korun. Finance by měly přerozdělovat kraje. Navrhovány jsou i změny legislativy – zákona o myslivosti, aby se snížily nadměrné stavy zvěře, ale i zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se i o pravidla pro použití insekticidů a další řadu opatření. Vykácené holiny a uschlé lesy už jsou zřetelně vidět i v našem regionu.

D43

Senátorka Vítková projednala také novinky související s přípravou výstavby dálnice D43. V červnu projednal Státní fond dopravní infrastruktury návrh rozpočtového opatření, ve kterém je uvedena i stavba D43 Kuřim–Svitávka. Pro příští rok je zde 12 milionů korun, nejprve se jedná o přípravu inženýrsko-geologického průzkumu. Poté by se mohla začít řešit projektová dokumentace. „Vybrána byla varianta čtyřpruh, což je pro nás potěšující. V příštím roce by se připravila projektová dokumentace. Mluvila jsem s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Kováčikem a lze předpokládat, že třeba v roce 2021 nebo 2022 by se už tento úsek mohl začít budovat,“ doplnila senátorka Vítková.

další zpravodajství