Tomáš Znamenáček: Další kritikou centra technické výchovy není co získat

Nejdříve stručná rekapitulace: v červnu 2015 vedení města s ČSSD v čele zastavilo výstavbu sportovní haly na Slovákově ulici a v říjnu téhož roku přišlo se třemi variantami, jak uvolněný prostor zastavět. Od začátku bylo patrné, že preferovanou variantou je centrum technické výchovy, na které jsme také o dva roky později úspěšně získali dotaci a začalo se stavět. K projektu se od začátku stavěla vlažně nebo přímo odmítavě opozice, ředitel základní školy, ředitel národohospodářské školy i komentáře v našich novinách, a to především kvůli tomu, že město budovu nijak zvlášť nepotřebovalo a hlavní výhodou bylo, že „nám ji někdo zaplatí“. (Nechme teď stranou, že onen „někdo“ je opět veřejný rozpočet.)

Stavba centra polytechnické výchovy na Slovákově uliciStavba centra polytechnické výchovy na Slovákově ulici   foto: Tomáš Trumpeš

Po dalších dvou letech se stavba chýlí k plánovanému konci a přichází komplikace v podobě víceprací, opožděného vyplácení přislíbené dotace a především hrozby, že bude dotace krácena kvůli domnělým chybám ve výběru dodavatele stavby. Spoluúčast města, původně plánovaná přibližně na 11 milionů korun, tak může citelně narůst. Na radnici sedí nové vedení města v čele se starostou Jaroslavem Dohnálkem (ODS), který nevynechá jedinou příležitost zdůraznit, jak moc je stavba nechtěné dítě a jaké s ní jsou problémy.

Tato kritika je z velké části oprávněná. Kdyby šlo o nezbytnou budovu, na které panuje dostatečná shoda, bylo by pro všechny zúčastněné jednodušší se s komplikacemi na stavbě smířit – ostatně u takhle velkých investic (srovnatelných v Boskovicích mnoho nemáme) jsou běžné. Jelikož ale z naší strany šlo tak trochu o vychytralou snahu získat za poměrně malé peníze drahou budovu, která by elegantně zaplnila mezeru po rozestavěné sportovní hale, každá komplikace v tomto sňatku z rozumu nás bolí. Je tedy pochopitelné, že se nové vedení proti zděděné stavbě vymezuje.

Na druhou stranu jde o pěknou, kvalitní, moderní budovu, která už téměř stojí, a kterou už dnes sebevětší kritika zpátky do míchaček nezažene. Pokud tedy chce vedení města vystupovat jako skutečný lídr, bude nutné projektu přestat okopávat kotníky, dotáhnout stavbu do úspěšného konce a společně s vedením školy najít pro budovu vhodný provozní model a náplň. Ano, sportovní hala na Slovákově stát nebude. Pokud se s tím dokážeme konečně smířit, ještě pořád zde může stát kvalitní, užitečný prostor nejen pro vzdělávání.

další názory a komentáře